English to Armenian Meaning of spring - գարուն


Spring :
գարուն

գարուն, ծաղիկ, շատրվան, հիմնական, ցնցուղ, ջրվեժ, ծագում, կոդով, լավ, ցատկել, թռիչք, սուզել, կամար, թռվռալ, ծաղկուն, դեբյուտ, լուսաբաց, բարձրացում, հայտնվելը, պատճառ, պատճառը, շարժառիթ, առիթ, աղբյուր, սահանք, սուզվել, չքանալ, թռչել, քրտնում, սկզբնաղբյուր, նախահայրեր, հայրություն, սկիզբ, սկսել, հանդիսություն, բացում, ապստամբություն, վերելք, բարձրացնող, ներածություն, ցուցում, նախաբան, վկայություն, ժանր, հոդված, հոսանք, հոսում, դասընթաց, հարձակում, սկզբնավորություն, շեմք, առաձգականություն, ճկունություն, տալ, քացի, արմատ, շնորհք, ծնող, վեր կենալ, կորեկ, ջրհեղեղ, մակընթացություն, շտապում է, ընդմիջում, հայտնվել, ժամանել, գալ, առաջանալ, փախուստ, վազք, թողարկում, բուրել, ուժի մեջ լինելով, ծագել, ծնվել, գալիս, աճեցնել, կոտրել, տալիս են, ընկնում է, շրջվել, խզել, բաժանել, մետաղի ձայնը, պատռվածք

գարունspringilyաղբիւրspringlikeաղբյուրներառաձգական
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spring in English
Noun(1) the season of growth(2) a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed(3) a natural flow of ground water(4) a point at which water issues forth(5) the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length(6) a light, self-propelled movement upwards or forwards
Verb(1) move forward by leaps and bounds(2) develop into a distinctive entity(3) spring back; spring away from an impact(4) develop suddenly(5) produce or disclose suddenly or unexpectedly
Examples of spring in English
(1) In spring , it bears masses of pale pink, vanilla-scented blooms.(2) He jumped into the air as if a spring propelled him from the ground.(3) spring is coming(4) Generally, the more twist in the carpet yarns, the more spring , which hides footprints.(5) Valerie heard sounds of the forest, the chirping of birds and the tinkling of water from a nearby spring .(6) With a spring , he jumped out of the alleyway and hoofed it back to his apartment.(7) Some species provide beautiful displays of color for short periods in the spring or fall.(8) in spring the garden is a feast of blossom(9) The club need to carry out renovations in the spring to ensure the building is fit for use throughout next season.(10) he might spring a few pennies more(11) Rossiter watched him, as lithe and graceful as ever, his slim form like a coiled spring and ready to explode with energy at any moment.(12) spring is in the air(13) the president sought to spring the hostages(14) They hid behind the doorway and listened, preparing to spring out and attack if needed.(15) Planting potted roses is relatively easy, as long as you do your planting in the spring after any chance of a frost is long past.(16) thermal spring
Related Phrases of spring
(1) spring break ::
գարուն ընդմիջում
(2) hot spring ::
տաք գարուն
(3) spring up ::
գարուն է
(4) spring water ::
աղբյուրի ջուր
(5) in spring ::
գարնանը
(6) spring onion ::
կանաչ սոխ
(7) in the spring ::
գարնանը
(8) box spring ::
արկղ գարուն
(9) to spring ::
գարնանը
(10) spring roll ::
գարուն Roll
Synonyms
Noun
1. leap ::
թռիչք
3. buoyancy ::
լողունություն
4. source ::
աղբյուր
5. origin ::
ծագում
6. give ::
տալ
8. springtime ::
գարուն
9. natural spring ::
բնական գարուն
Verb
10. leap ::
թռիչք
11. fly ::
թռչել
12. originate ::
ծագել
13. appear suddenly ::
շատ հանկարծակի
15. take form ::
վերցնել ձեւը
16. ricochet ::
անդրադարձում
Different Forms
spring, springily, springing, springlike, springs, springy
Word Example from TV Shows
the International Space Station
this spring.

the International Space Station this SPRING.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

Can't we just postpone it till the spring?

Can't we just postpone it till the SPRING?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

These spring rolls are amazing.
Good job, Bernadette.

These SPRING rolls are amazing. Good job, Bernadette.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

Uh, does Pottery Barn Spring count?

Uh, does Pottery Barn Spring count?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

Um,

Um, "Expedition 31 will launch this SPRING

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Armenian Dictionary: spring

Meaning and definitions of spring, translation in Armenian language for spring with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spring in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'spring'

What spring means in Armenian, spring meaning in Armenian, spring definition, examples and pronunciation of spring in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History