English to Armenian Meaning of square - քառակուսի


Square :
քառակուսի

քառակուսի, դաս, խումբ, սեռ, տեսակավորել, պատվեր, պլազա, կավիճ, ուղղանկյունի, ուղղանկյունի հողակտոր, քառանկյունի, Quad, դատարան

քառակուսի, ընդհանուր, ցեղային, հատուկ, համապատասխան, դառնալով, տեղավորել, հարմար, համընկնող, պատշաճ, ճշգրիտ, խիստ, հակված, վավերական, մաքուր, առաջնակարտգ, անկեղծ, ճիշտ, իրական, իսկական, անաչառ, պարզապես, օրինական, ողջամիտ, գունդ, լավ, ազնիվ, շիտակ, ամբողջական, լի, ամբողջը, ուղղանկյուն, քառանկյուն, չորս-cornered, հավասարանկյուն, օգտակար, բարենպաստ, պատասխանատու, նմանակերպ, հիսուն հիսուն, հսկողություն, կառավարել, կանոն, վերակացու, հավասար, հավասարեցնել, մակարդակ, նմանեցնել, նույնիսկ, կաշառքը, խարդախել, գոհացնել, համաձայնվել, պետք է հարմար, ներդաշնակ լինել, կոստյում, գնալ, դառնալ, սազել, համընկնում, կատարել, պատասխան, տեղավորվում է, դիմել, լեհերեն off

քառակուսիքառակուսիsquarelysquarenessհրապարակներըsquaring
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of square in English
Noun(1) (geometry(2) the product of two equal terms(3) an open area at the meeting of two or more streets(4) something approximating the shape of a square(5) someone who doesn't understand what is going on(6) a formal and conservative person with old-fashioned views(7) any artifact having a shape similar to a plane geometric figure with four equal sides and four right angles(8) a hand tool consisting of two straight arms at right angles; used to construct or test right angles
Verb(1) make square(2) raise to the second power(3) cause to match, as of ideas or acts(4) position so as to be square(5) be compatible with(6) pay someone and settle a debt(7) turn the paddle; in canoeing(8) turn the oar, while rowing
Adjective(1) having four equal sides and four right angles or forming a right angle(2) characterized by honesty and fairness(3) providing abundant nourishment(4) leaving no balance(5) without evasion or compromise(6) rigidly conventional or old-fashioned
Adverb(1) in a straight direct way(2) in a square shape(3) firmly and solidly
Examples of square in English
(1) Here, too, the facts are hard to square with the argument.(2) The floor of the porch is covered in green 12-inch square slate tiles.(3) I flicked my red pen at him, hitting him square in the chest.(4) In 1998 the site owners refurbished 30 units on the site, covering about 3100 square metres.(5) They were clinging to a rock about 4 metres square and barely one metre above the sea.(6) She was wearing a plain tweedy suit with a simple square pendant of some purple gem.(7) Most of the competition entries were conventional square buildings - very few had any softening of their lines.(8) In 15 years, the average American home has grown by almost eight square meters.(9) At present our sports hall is tiny - about nine metres square .(10) How can I square my urge to support her with the fact that she has behaved so badly?(11) It's hard to square this with the photographs that are regularly splashed across the fashion press: she always looks too perfect to be real.(12) He has a square jaw, a scar above his top lip and a gold stud in his left nostril.(13) His office is a five metres square room reached down a long corridor, one floor above the concourse at London's Euston station.(14) You can't omit people and then act like we'll just start like everything is square and even when, in fact, it was not and is not.(15) But with six million square miles of ocean, drug runners often elude authorities.(16) Then mark the ends of the joists at this point and draw a line across them with a combination square .
Related Phrases of square
(1) square root ::
քառակուսի արմատ
(2) square foot ::
քառակուսի ոտք
(3) square meter ::
քառակուսի մետր
(4) main square ::
Հիմնական հրապարակ
(5) square feet ::
քառակուսի ոտնաչափ
(6) square mile ::
քառակուսի մղոն
(7) square meters ::
քառակուսի մետր
(8) town square ::
քաղաքի հրապարակ
(9) square kilometer ::
քառակուսի կիլոմետր
(10) square bracket ::
քառակուսի փակագիծ
Synonyms
Adjective
1. quadrilateral ::
քառակողմանի
2. level ::
մակարդակ
3. fair ::
արդար
4. old-fashioned ::
Հնաոճ
5. straight ::
ուղիղ
6. solid ::
պինդ
7. straightforward ::
շիտակ
Adverb
8. squarely ::
ուղիղ
Noun
9. market square ::
շուկա հրապարակ
11. public square ::
հրապարակով
12. foursquare ::
քառակուսի
13. lame ::
կաղ
14. square toes ::
պեդանտ
Verb
15. agree ::
համաձայնվել
16. level ::
մակարդակ
17. pay ::
վճարել
18. resolve ::
լուծել
19. square up ::
square մինչեւ
20. feather ::
փետուր
Different Forms
square, squared, squarely, squareness, squares, squaring
Word Example from TV Shows
Laser tag. Seven thousand square feet
of rollicking fun...

Laser tag. Seven thousand SQUARE feet of rollicking fun...

Breaking Bad Season 3, Episode 11

The month squared equals the
square of the sum of the members

The month SQUAREd equals the SQUARE of the sum of the members

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

Yes, congratulations.
You won fair and square.

Yes, congratulations. You won fair and SQUARE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

I was blown away that the square of the
hypotenuse was the sum of the squares

I was blown away that the SQUARE of the hypotenuse was the sum of the SQUAREs

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

...given the surface area of this car
is about 60,000 square centimeters...

...given the surface area of this car is about 60,000 SQUARE centimeters...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

English to Armenian Dictionary: square

Meaning and definitions of square, translation in Armenian language for square with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of square in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'square'

What square means in Armenian, square meaning in Armenian, square definition, examples and pronunciation of square in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History