English to Armenian Meaning of stage - փուլ


Stage :
փուլ

փուլ, ժամանակաշրջան, էշելոն, մրցամարտը, սերունդ, հերթը, թատրոն, դրամատիկական թատրոն, վիճակ, պետական, պայման, կարգավիճակը, դիրք, ամբիոնից, հատակ, հարթակ, ամբիոն, կանգնել, դարակ, խութ, պառկած է սպասել, նպատակ, տաղավար, հիմք, ներքնահարկ, գործունեության ոլորտը, պատվեր, հերթականություն, շարք, լուծում, աստիճան, ցիկլ, ժամկետ, կառափնարան, ներքեւի, տախտակամած, տակը, օպերային թատրոն, սրահ, բիծ, անցկացման վայրը, վայր, տեղական, պարել, զվարճանք, սանդուղք

փուլ, ամբիոնից, խորհուրդների, վայր, բնակավայր, սենյակ է քվոյի պահպանման, անցկացման վայրը, հարթակ, լեռ, սահմանել

փուլբեմադրվելփուլերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stage in English
Noun(1) any distinct time period in a sequence of events(2) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(3) a large platform on which people can stand and can be seen by an audience(4) the theater as a profession (usually `the stage'(5) a large coach-and-four formerly used to carry passengers and mail on regular routes between towns(6) a section or portion of a journey or course(7) any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something(8) a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination
Verb(1) perform (a play(2) plan, organize, and carry out (an event
Examples of stage in English
(1) Air traffic controllers threatened to stage a partial strike if their demands were not considered.(2) Writing was a consistent part of Launder's career and he wrote for the stage and radio, as well as for cinema.(3) They also question the idea that the state is the main actor on the world political stage , although they do not deny that it is important.(4) Later, she was heard asking everyone to explain where she went wrong while performing on stage .(5) It was due to make a circuit of Earth before separating from the second stage of the rocket 90 minutes after launch.(6) I might add though, that I feel rejuvenated as a result of being back on the stage .(7) Strange, then, that he should all but abandon poetry in his twenties, and concentrate his efforts on writing for the stage .(8) The potential of using this psychological ground as part of a stage for political action has been known for some time.(9) she exited the public stage(10) the final stage of the race(11) How do you adapt George Orwell's famous memoir of the Spanish civil war for the stage ?(12) Both the wafer stage and reticle stage float on air bearings and move with linear motors.(13) the Oxfordian stage(14) The next stage in this federal structure would be politics at a state level.(15) Although they stage the same play, the performance is different each night.(16) But this was a scene playing on the international stage , for the world to behold.
Related Phrases of stage
(1) the stage ::
բեմը
(2) at this stage ::
այս փուլում
(3) stage direction ::
բեմականացում
(4) first stage ::
առաջին փուլը
(5) stage directions ::
բեմականացումները ուղղությունները
(6) early stage ::
սկզբնաշրջան
(7) stage manager ::
փուլ մենեջեր
(8) initial stage ::
նախնական փուլը
(9) main stage ::
հիմնական փուլը
Synonyms
Noun
1. phase ::
փուլ
2. part ::
մաս
3. platform ::
հարթակ
4. theater ::
թատրոն
5. scene ::
տեսարան
6. leg ::
ոտք
7. stagecoach ::
դիլիժանս
8. level ::
մակարդակ
Verb
10. organize ::
կազմակերպել
11. arrange ::
դասավորել
12. represent ::
ներկայացնել
Different Forms
stage, staged, stages
Word Example from TV Shows
I mean, my aunt, she never...
I mean, you know, at your stage,

I mean, my aunt, she never... I mean, you know, at your STAGE,

Breaking Bad Season 2, Episode 10

Then we will move on
to stage two:

Then we will move on to STAGE two:

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

We're here in the prop room
on the stage.

We're here in the prop room on the STAGE.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

would you want to share the
stage with a sexy-ass astronaut?

would you want to share the STAGE with a sexy-ass astronaut?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

...as to say that I represent
a distinct new stage in humankind.

...as to say that I represent a distinct new STAGE in humankind.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

English to Armenian Dictionary: stage

Meaning and definitions of stage, translation in Armenian language for stage with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stage in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stage'

What stage means in Armenian, stage meaning in Armenian, stage definition, examples and pronunciation of stage in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History