English to Armenian Meaning of start - սկիզբ


Start :
սկիզբ

սկիզբ, սկզբնավորություն, մոտենալը, սկսել, հանդիսություն, բացում, ներածություն, ցուցում, նախաբան, վկայություն, ինդեքս, զարմանք, ֆլեշ, ծաղկում, տագնապ, ջանալ, սաղմնային վիճակում, բազա, արմատ, ներքեւի

սկիզբ, սկսել, սկսվել, նախաձեռնել, մտնել, սկսեի, ներկայացնել, հավաքածու, հաստատել, նահանջել, բաց, բացահայտել, լքել, դնել, տեղադրել, տեղ, թռիչք, գարուն, դառնալ ահազանգել, վախեցնել, ցատկել, նստել, լուծել, խոցել, ծագել, գնալ, բավականացնել, վազք, քայլել, շարունակել, բազա, պետք է բաց, բանալ, արձակել, է վերաբացված, բացում, հարձակում, սկզբնավորություն

սկիզբսկսելստարտերնախուտեստներսկսածսկսվում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of start in English
Noun(1) the beginning of anything(2) the time at which something is supposed to begin(3) a turn to be a starter (in a game at the beginning(4) a sudden involuntary movement(5) the act of starting something(6) a line indicating the location of the start of a race or a game(7) a signal to begin (as in a race(8) the advantage gained by beginning early (as in a race
Verb(1) take the first step or steps in carrying out an action(2) set in motion, cause to start(3) leave(4) have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense(5) bring into being(6) get off the ground(7) move or jump suddenly, as if in surprise or alarm(8) get going or set in motion(9) begin or set in motion(10) begin work or acting in a certain capacity, office or job(11) play in the starting lineup(12) have a beginning characterized in some specified way(13) begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object(14) bulge outward
Examples of start in English
(1) Malachi and Lilith looked round with a start at the sound of the voice.(2) I had quite a start when I saw him(3) fees start at Ôö¼├║300(4) He bustled Ouija Board into fifth soon after the start and held his position until the field quickened down the back stretch.(5) If Swindon council really is intent on saving money, it could do worse than start by looking at its advertising policy.(6) she decided to start running every day(7) An early start will enable you to compensate for the inevitable traffic jam or late taxi.(8) The scheme is aimed at alleviating some of the initial costs people face when they start work after a period of unemployment.(9) After having accepted the invite, two hours before the start of the game he phoned me to say he wasn't coming.(10) Cricket commitments meant that I was always going to be an hour late for the start .(11) Kelsey awoke with a start and shook her head a few times to get rid of her dream.(12) the start of the film is very scary(13) He is lobbying parliament to make changes to the educational system to encourage people to start their own businesses.(14) the woman gave a nervous start(15) Wherever they take their instruments and PVC trousers, these Bond dames seem to start trouble.(16) I didn't know where to start
Related Phrases of start
(1) to start ::
սկսել
(2) start over ::
վերսկսել
(3) start out ::
սկսել
(4) start off ::
սկսել
(5) start work ::
սկսել աշխատանքը
(6) start again ::
նորից սկսել
(7) to start with ::
է սկսել
(8) start from scratch ::
սկսել զրոյից
(9) at the start ::
է սկզբից
Synonyms
Noun
1. beginning ::
սկիզբ
2. onset ::
հարձակում
3. lead ::
առաջնորդել
4. advantageous beginning ::
ձեռնտու սկիզբն
5. jerk ::
հրոց
7. jump ::
ցատկել
8. starting line ::
մեկնարկային գիծ
9. head start ::
նախասկիզբ
10. kickoff ::
մեկնարկել
11. commencement ::
հանդիսություն
12. starting signal ::
Մեկնարկային ազդանշանը
Verb
13. begin ::
սկսել
14. arise ::
ծագել
15. establish ::
հաստատել
16. commence ::
սկսվել
18. activate ::
ակտիվացնել
19. begin working ::
սկսել է աշխատել
20. flinch ::
նահանջել
21. set forth ::
շարադրված
23. get ::
ստանալ
24. initiate ::
նախաձեռնել
25. take up ::
վերցնել
26. get going ::
ստանալ գնում
27. jump ::
ցատկել
28. pop ::
փոփ
Different Forms
start, started, starter, starters, starting, starts
Word Example from TV Shows
Yeah, I mean, when you start a party at 7,
no one shows up at, you know, 7.

Yeah, I mean, when you START a party at 7, no one shows up at, you know, 7.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 6

Okay, that's a start.

Okay, that's a START.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

Hey, well, we should start a club.

Hey, well, we should START a club.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 13

I'm not, uh, familiar with this model.
How do I make it start?

I'm not, uh, familiar with this model. How do I make it START?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

Excuse me,
b-before we start eating,

Excuse me, b-before we START eating,

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

English to Armenian Dictionary: start

Meaning and definitions of start, translation in Armenian language for start with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of start in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'start'

What start means in Armenian, start meaning in Armenian, start definition, examples and pronunciation of start in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History