English to Armenian Meaning of stay - մնալ


Stay :
մնալ

ձգձգել, կախոց, ուշացում, մնալ, ընդհատում, համբերատարություն, ձեռնապահություն, դադար, օգնություն, գործադուլ, ժուժկալություն, դադարել, բնակարան, կյանք, բնակավայր, ներկայություն, վստահություն, հավատ, կայունություն, դիրք, հավասարակշռություն, գոյություն, Որտեղից, շունչ, քամի, ստախոսություն, կանոն, հսկողություն, աջակցություն, հենարան, հենակ, անձնակազմ, նեցուկ, ընդհատել, փակել, հանգցնել, դնում դադարեցնել, արգելակել, կասեցնել, բռնել, կոճկել

մնալ, սուտ, լինել, կանգնել, պահել, շարունակել, ապրել, բնակվել, կարդալ, անկում, հետազոտություն, վազում մեջ, կանգ առնել, վեր հրել, պահել ամուր, զանգահարել դադարեցնել, ընդհատել, փրկվել, անցյալ, տոկալ, է գտնվում, կենալ, կտեղադրվի, բնակեցվել, է նստած, ռեզերվ, պահել մինչեւ, պահպանել, զսպել, դադար, դադարել, խանգարել, ստուգում, տրեխ, սպասել, սպասում է, ուշանալ, կրել, արջ, կողքով անցնել, հանդուրժել, հանգստացնել, ամոքել, մեղմացնել, հանգցնել, արդարացնել

StacyմնալմնացStayerstayersմնալովմնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stay in English
Noun(1) continuing or remaining in a place or state(2) the state of inactivity following an interruption(3) a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted(4) a thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e.g. a corset(5) (nautical
Verb(1) stay the same; remain in a certain state(2) stay put (in a certain place(3) dwell(4) continue in a place, position, or situation(5) remain behind(6) stop or halt(7) stay behind(8) hang on during a trial of endurance(9) stop a judicial process(10) fasten with stays(11) overcome or allay
Examples of stay in English
(1) we'll stay here until Tuesday(2) the phonelines will stay open(3) In the mid 1980s she came home early from the annual royal stay in Scotland.(4) they're on a weekend stay in Paris(5) it'll help you stay healthy(6) Does the English Court have Jurisdiction to stay the Part 20 Proceedings?(7) the minimum stay is two nights(8) it was a brief stay(9) It's not the first time the whale has checked out the gates during his stay .(10) Edward was scheduled to sit another of his exams on Monday and had decided to stay at home on Sunday to study.(11) What can any of us do to help our kids stay healthy?(12) According to Edward's family, he had long reformed and had managed to stay out of trouble.(13) stay safe(14) Anni was supposed to have been with him in the car that day but she decided to stay home with their two young children.(15) Several of the passengers decided to stay in that city and refused to go on to Little Rock.(16) If Hernan decides to stay , I don't want him coming to me later and saying he wants to go.
Related Phrases of stay
(1) to stay ::
մնալ
(2) stay up ::
մնալ մինչեւ
(3) stay away ::
հեռու մնա
(4) stay tuned ::
մնացեք մեզ հետ
(5) stay up late ::
մնա մինչեւ ուշ
(6) stay here ::
մնա այստեղ
(7) stay alive ::
ողջ մնալ
(8) stay out ::
մնալ դուրս
(9) stay in touch ::
մնալ կապի մեջ
Synonyms
Noun
1. visit ::
այց
3. strut ::
հենակ
4. hitch ::
ցնցում
Verb
7. visit ::
այց
8. postpone ::
հետաձգել
9. delay ::
ձգձգել
10. brace ::
նեցուկ
11. stay on ::
մնալ
12. appease ::
հանդարտեցնել
13. ride out ::
դուրս լողալ
14. remain ::
մնալ
15. detain ::
դանդաղեցնել
16. bide ::
համբերել
17. stick around ::
փայտ շուրջ
Different Forms
stacy, stay, stayed, stayer, stayers, staying, stays
Word Example from TV Shows
She'll stay on with you.

She'll STAY on with you.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

We'll make popcorn,
stay up all night

We'll make popcorn, STAY up all night

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

Stay here.

Stay here.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

You stay out of the Valley.

You STAY out of the Valley.

Westworld Season 2, Episode 9

If you wish to stay,
then of course you will stay.

If you wish to STAY, then of course you will STAY.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

English to Armenian Dictionary: stay

Meaning and definitions of stay, translation in Armenian language for stay with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stay in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stay'

What stay means in Armenian, stay meaning in Armenian, stay definition, examples and pronunciation of stay in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History