English to Armenian Meaning :: still

Still :
դեռ
դեռ, այնուամենայնիվ, սակայն, էլ ավելի, բայց եվ այնպես, մինչեվ այժմմեղմ, հանգիստ, լուռ, կամացուկխաղաղություն, կադր, զտիչ, օղեգործարան, լուսանկարհանդարտեցնել, աղազրկել, թորել, հանգստացնել - դեռպատվաստելներշնչեցարմատավորելովinstillsդեռստիլլեդStillerstilleststillingհանգստությունStills
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) Not in physical motion(2) Marked by absence of sound(3) Free from disturbance(4) Used of pictures(5) Without moving or making a sound(6) Calm(7) Motionless(8) Quiet
Verb(1) Make calm or still(2) Cause to be quiet or not talk(3) Lessen the intensity of or calm(4) Make motionless(5) Make quiet(6) Motionless(7) Calm
Noun(1) (poetic(2) An apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed(3) A plant and works where alcoholic drinks are made by distillation(4) Quiet
Conjunction

Show Examples
(+)

(1) The suprabatham from the temple loud speaker floated in the still air of the morning.(2) Still, another week, another challenge(3) The best drinks for children are milk, which contains calcium, and still water.(4) The old boy may be on his last legs as a possible champion but he still knows how to make the opposition sweat.(5) Some younger trees were still standing, but leaves and small branches had been stripped off.(6) While much has been accomplished, there is still more work to be done as we rebuild from the nation's worst natural disaster.(7) There's still time(8) He felt compelled to show that China might still have a future as great as her past.(9) Still another example is the 2012 trip(10) But the growth is still much less than last year with prices beginning to level out.(11) One big advantage of fishing above the dam is that it is still water and offers the opportunity to fish with a float.(12) The water is perfectly still , with no current, no wind and hardly a ripple for waves.(13) Their boss had claimed beforehand that Liverpool can still win the title.(14) On both rivers and still waters, fish will eat this fly and the tying for this pattern is very simple.(15) The mansions still stand, but the mines have closed and the town has declined.(16) There's still another reason
Related Words
(1) still here ::
դեռ այստեղ
(2) still life ::
հանգիստ կյանք
(3) but still ::
բայց դեռ
(4) stand still ::
կանգնել դեռ
(5) still water ::
դեռ ջուր
(6) still sick ::
դեռ հիվանդ է
(7) still not ::
դեռ ոչ
(8) still young ::
դեռ երիտասարդ
(9) sit still ::
նստել դեռեւս
(10) be still ::
պետք է դեռ
Synonyms
Adjective
2. quiet ::
հանգիստ
3. calm ::
հանգիստ
4. silent ::
լռակյաց
5. static ::
ստատիկ
Adverb
6. up to this time ::
մինչեւ այս անգամ
7. nevertheless ::
այնուամենայնիվ
8. stock-still ::
մեխված
9. even ::
նույնիսկ
Noun
12. distillery ::
օղեգործարան
Verb
13. quiet ::
հանգիստ
14. abate ::
բթացնել
15. relieve ::
թեթեւացնել
16. shut up ::
լռիր
Antonyms
1. boisterous ::
փոթորկոտ
2. loud ::
բարձրաձայն
3. noisy ::
աղմկոտ
4. raucous ::
խռպոտ
5. rip-roaring ::
Rip-մռնչյուն
6. romping
  
7. rowdy ::
գռեհիկ
8. tumultuous ::
հուզված
9. unquiet ::
մնալ անհանգիստ
10. Moving
  
11. Sparkling
  
12. No longer
  
13. Agitate
  
14. Louden
  
15. Commotion
  
16. Disturbance
  
Different Forms
instill, instilled, instills, still, stilled, stiller, stillest, stilling, stillness, stills
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

and you\'re still living
at home with your mother.

and you're STILL living at home with your mother.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23


We\'ve nearly got 40 pounds
we still need to sell.

We've nearly got 40 pounds we STILL need to sell.

Breaking Bad Season 2, Episode 11


How\'s Leonard? ls he still smart?

How's Leonard? ls he STILL smart?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22


Flesh-eating bacteria
and yet I still wanna kiss this woman.

Flesh-eating bacteria and yet I STILL wanna kiss this woman.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12


and still friends.

and STILL friends.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 18


English to Armenian Dictionary: still

Meaning and definitions of still, translation in Armenian language for still with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of still in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'still'

What still means in Armenian, still meaning in Armenian, still definition, examples and pronunciation of still in Armenian language.

Armenian.English-Dictionary.Help | English to Armenian Dictionary

This is not just an ordinary English to Armenian dictionary & Armenian to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toArmenian and Armenian to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Armenian to English translation, English to Armenian translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Armenian dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Armenian translate Armenian words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links