English to Armenian Meaning of stop - կանգ առնել


Stop :
կանգ առնել

խոչընդոտ, բունկեր, խցանում, թաղամաս, կանգ առնել

կանգ առնել, վեր հրել, պահել ամուր, զանգահարել դադարեցնել, ընդհատել, տաղավար, փակել, վերջ, շղթայել, դադար, դադարել, դունչ, կանգնել, կանխել, առաջացնում է դադարել, պնդում են դուրս, առաջացնում է դադարեցնել, մնալ, սուտ, լինել, ցողուն, խանգարել, ստուգում, տրեխ, արգելակել, ճնշել, խեղդել, կալանք, մերժել, պահել է, հոգալ, պահել մինչեւ, ցանկապատ, հետաձգել, թողնել շուրջ, լվացարան, զսպել, խուսափել, բիտ, պատժել, սահմանագծել, պատճառը, համբերել, դադարեցնում է, կանգնեցնել, բարկանալ, պետք է ագրեսիվ, կդադարեն, հանձնվել, է վանի, սավառնել, ձգձգել, պետք է ետեւում, ձըգձըգվել, հումք

անդադարկանգ առնելկանգառներըunstopunstops
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stop in English
Noun(1) the event of something ending(2) the act of stopping something(3) a brief stay in the course of a journey(4) the state of inactivity following an interruption(5) a spot where something halts or pauses(6) a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it(7) a punctuation mark (.(8) (music(9) a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens(10) a restraint that checks the motion of something(11) an obstruction in a pipe or tube
Verb(1) come to a halt, stop moving(2) put an end to a state or an activity(3) stop from happening or developing(4) interrupt a trip(5) cause to stop(6) prevent completion(7) hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of(8) seize on its way(9) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(10) render unsuitable for passage(11) stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Examples of stop in English
(1) The man slumped down and signalled for an inhaler so a medic was called, but the ordeal did not stop there.(2) It will come back if you gain the weight, stop exercising and eat the wrong foods.(3) Fortunately, I managed to stop myself worrying about my worrying, because that's just taking it a bit too far.(4) The best time to stop smoking is when you are ready and when you genuinely want to quit.(5) several attempts were made to stop him giving evidence(6) We didn't let that stop us and we continued to court and we were always together.(7) a campaign is under way to stop the bombers(8) The end result is that the leadership is desperately trying to stop a debate that was never really going to start.(9) stop your joking!(10) The trip was part of a two day visit to the region, which also included a stop in Honduras.(11) But one year on and still no significant step has been taken to stop another disaster happening.(12) the flight landed for a refueling stop(13) One child was so traumatised by the experience she could not stop vomiting and had to be hospitalised.(14) And how the hell do you stop someone who's determined to do something like this?(15) stop consonants(16) We had a meeting on Sunday night and we are determined this fire is not going to stop us.
Related Phrases of stop
(1) bus stop ::
Կանգառ
(2) to stop ::
կանգնել
(3) non-stop ::
անդադար
(4) full stop ::
վերջակետ
(5) stop by ::
կանգ առնել
(6) stop sign ::
դադարեցնել նշան
(7) stop crying ::
դադարեցնել լաց
(8) stop smoking ::
դադարեցնել ծխելը
(9) pit stop ::
փոս կանգառն
Synonyms
Noun
1. halt ::
դադար
2. break ::
ընդմիջում
3. stopping place ::
կանգնեցնում տեղ
4. blockage ::
blockage
5. occlusive ::
occlusive
6. hitch ::
ցնցում
7. stoppage ::
գործադուլ
8. catch ::
բռնել
9. diaphragm ::
թաղանթ
10. stopover ::
կանգառը
11. full point ::
լրիվ կետն
Verb
13. cease ::
դադարել
14. pull up ::
վեր հրել
15. conclude ::
կնքել
16. stem ::
ցողուն
17. prevent ::
կանխել
18. thwart ::
խափանել
20. stop over ::
դադարեցնել նկատմամբ
21. hold on ::
սպասիր
22. contain ::
պարունակել
23. discontinue ::
ընդհատել
24. block off ::
արգելափակել
25. halt ::
դադար
26. finish ::
Սալոնի
27. intercept ::
կանգնեցնել
Antonyms
1. continue ::
շարունակել
2. persist ::
դիմանալ
Different Forms
nonstop, stop, stops, unstop, unstops
Word Example from TV Shows
Get out. Go stop him.

Get out. Go STOP him.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

I appreciate what you're trying
to do but please stop.

I appreciate what you're trying to do but please STOP.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

Why am I rambling?
Why don't you stop me?

Why am I rambling? Why don't you STOP me?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 6

Stop! Stop! Stop it!

Stop! Stop! Stop it!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

But I don't stop being me.

But I don't STOP being me.

Money Heist Season 3, Episode 4

English to Armenian Dictionary: stop

Meaning and definitions of stop, translation in Armenian language for stop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stop in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stop'

What stop means in Armenian, stop meaning in Armenian, stop definition, examples and pronunciation of stop in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History