English to Armenian Meaning of strong - ուժեղ


Strong :
ուժեղ

ուժեղ, զորավոր, պոտենցիալ, դինամիկ, մարմնեղ, հիմնական, ամուր, կոշտ, պինդ, վստահ, դժվար, թունդ, ամրակազմ, հզոր, ճնշիչ, բարձրաձայն, բռնի, առողջ, էսկիմոսերեն, մկանային, սրտանց, ուրախ, միջուկով, կայուն, հավիտենական, խիստ, ծանր, կաշենման, կատաղի, կտրուկ, ինտենսիվ, գազազած, վառ, կրքոտ, խոր, հաստատուն, անսասան, հավատարիմ, մկանուտ, բարձր, ամբարտավան, զայրացած, ընդունակ, պարզ, ակնհայտ, հայտնի, հերոսական, դաժան, վրդովված, որոտաձայն, պայծառ, լավ, առույգ, տաք, ջերմ, հուզված, սիրելի, գիտակ, իմաստուն, ճարպիկ, երաշխավորված, մեծ, հետաքրքիր, ճոռոմ, գերազանց, երիտասարդ, աշխույժ, գունեղ, համարձակ, տաղանդավոր, կարող, ազդեցիկ, աճել, անքաղաքավարի, կոպիտ, նեխած, բարկ, պատրաստված մանանեխ, բորբոսնած, հիվանդ-հոտ, ուսանել, լավ կարդալ, լավ ծանոթանալ, պատշաճ, ազնիվ, օգտակար, փորձառու, արագ, սրածայր, պատմում, ազդու, դիմացկուն, կանխարգելիչ, որոշում, անդրդվելի, չափազանց

ուժեղավելի ուժեղամենաուժեղխիստ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of strong in English
Adjective(1) having strength or power greater than average or expected(2) not faint or feeble(3) having or wielding force or authority(4) having a strong physiological or chemical effect(5) immune to attack; incapable of being tampered with(6) of good quality and condition; solidly built(7) of verbs not having standard (or regular(8) being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content(9) freshly made or left(10) strong and sure
Examples of strong in English
(1) The latter derives its names from its strong garlic flavour, which makes it a good accompaniment to meat and fish.(2) In that moment, I felt such a strong connection with him that I knew there was no going back.(3) The female's voice is clear and strong , yet the ruling masters can hear her fear.(4) Take exercise, keep physically active, and keep muscles as strong as possible.(5) he's fond of the strong stuff(6) Mary easily forgot he was not as strong , but he would never admit to any weakness in front of her.(7) And unless it is comprised of people with very strong nerves, success is doubtful.(8) The very short range of the strong and weak interactions are reflections of the very high mass of their carrier particles.(9) that programme is strong on current affairs(10) Always a fast walker, he had an animal energy, was physically strong and, although short, always filled a room.(11) They can even be an opportunity for those with strong nerves.(12) Three hundred feet below, a red inflatable boat chugged out from the beach towards a strong swimmer.(13) The moms sit in the kitchen drinking strong coffee and sharing pie and good conversation while the kids all run amok.(14) Myra's grief was tinged with guilt that she, the strong swimmer who could have saved him, should have been there with him that day.(15) And, frankly that would have any man with a strong constitution running for The Other Bus.(16) The garlic wasn't strong enough to mask a slightly fishy flavour, but that didn't detract.
Related Phrases of strong
(1) be strong ::
ուժեղ եղիր
(2) very strong ::
շատ ուժեղ
(3) strong enough ::
բավականաչափ ուժեղ
(4) strong-willed ::
ուժեղ կամքով
(5) strong man ::
ուժեղ մարդ
(6) too strong ::
չափազանց ուժեղ
(7) strong wind ::
ուժեղ քամի
(8) strong will ::
ուժեղ կամք
(9) not strong ::
ոչ ուժեղ
(10) strong advice ::
ուժեղ խորհրդատվություն
Synonyms
Adjective
1. powerful ::
հզոր
2. forceful ::
ուժեղ
3. secure ::
ապահովել
4. durable ::
ամուր
5. keen ::
եռանդուն
6. intense ::
ինտենսիվ
7. compelling ::
գերող
8. firm ::
ամուր
9. marked ::
նշվում է
10. loud ::
բարձրաձայն
11. bad ::
վատ
12. bright ::
պայծառ
13. concentrated ::
կենտրոնացված
14. highly flavored ::
բարձր flavored
15. alcoholic ::
ալկոհոլային
16. hard ::
դժվար
17. potent ::
զորավոր
18. inviolable ::
անձեռնամխելի
19. warm ::
ջերմ
20. solid ::
պինդ
21. stiff ::
թունդ
Antonyms
1. delicate ::
նուրբ
2. feeble ::
տկար
3. frail ::
թուլամորթ
4. weak ::
թույլ
Different Forms
strong, stronger, strongest, strongly
Word Example from TV Shows
She's too strong for him.

She's too STRONG for him.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

to make you strong.

to make you STRONG.

Game of Thrones Season 1, Episode 3

They have a strong position.

They have a STRONG position.

Vikings Season 1, Episode 7

Damn right,
'cause I'm a strong woman

Damn right, 'cause I'm a STRONG woman

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

- We are?
- You are. I'm not strong enough

- We are? - You are. I'm not STRONG enough

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

English to Armenian Dictionary: strong

Meaning and definitions of strong, translation in Armenian language for strong with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strong in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'strong'

What strong means in Armenian, strong meaning in Armenian, strong definition, examples and pronunciation of strong in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History