English to Armenian Meaning of subject - առարկա


Subject :
առարկա

վարձակալ, առարկա, մարդ, թեմա, վկայակոչում, խաշել, անոթ, նավ, կաթսա, բաժակը, հոգի, ոգի, քաղաքացի, միտքը, սիրտ, ուշադրություն, կարծել, ամբարտավանություն, ինքնակառավարման, եսասիրություն, շարժառիթ, նպատակ, մտադրություն, ստորադրյալ, վասալ, համախոհ, արարած, արտադրող, ճնշել, արգելակել, նստել, խեղդել, մեղմացնել, հաղթահարել, ստրկացնել, հմայք, հարց

առարկա, ենթակա, միջոցով, ստրկամիտ, կախյալ, զորակազմը, օժանդակ, մասնաճյուղ, պայմանական, սահման, հնազանդ, պատասխանատու, լսող, վնասված, բաց, հակված, պատրաստ, թեքում, կառավարմամբ

առարկաենթարկվելենթարկելովենթարկումհպատակները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of subject in English
Noun(1) the subject matter of a conversation or discussion(2) something (a person or object or scene(3) a branch of knowledge(4) some situation or event that is thought about(5) (grammar(6) a person who is subjected to experimental or other observational procedures; someone who is an object of investigation(7) a person who owes allegiance to that nation(8) (logic
Verb(1) cause to experience or suffer or make liable or vulnerable to(2) make accountable for(3) make subservient; force to submit or subdue
Adjective(1) possibly accepting or permitting(2) being under the power or sovereignty of another or others(3) likely to be affected by something
Examples of subject in English
(1) The idea of having his child did not frighten me as much as the thought of myself being forced to marry him or subject a child to his treatment.(2) There was a punter somewhere in Britain whose name I forget but whose strange activities were the subject of some publicity many years ago.(3) It is also subject to environmental approval and the negotiation of a satisfactory dredging contract.(4) they changed the subject(5) English is my favourite subject(6) subject to certain conditions(7) to be subject to sb(8) The guided part of the project is the subject of a public inquiry which started this week.(9) He is God, and therefore not subject to the laws and limitations which he has imposed upon us as our sovereign.(10) Sub-Saharan Africa, for example, is not generally the subject of short-term speculation.(11) First, there may be a change of mind or a regime change on behalf of the subject country.(12) In the philosophy of consciousness a subject has over against it a world of objects.(13) those territories were subject to the British Crown(14) the trains may be subject to delay(15) In fact, the airport is not subject to the same laws of the land as the rest of us.(16) compulsory subject
Related Phrases of subject
(1) subject to ::
ենթարկել
(2) subject line ::
թեման գիծ
(3) subject to change ::
ենթակա է փոփոխման
(4) subject pronoun ::
Թեմայի վերնագիրը pronoun
(5) subject-matter ::
հիմնական խնդիրը
(6) change the subject ::
փոխել թեման
(7) subject area ::
թեման
(8) major subject ::
հիմնական թեման
(9) this subject ::
այս թեման
Synonyms
Adjective
1. dependent ::
կախյալ
2. open ::
բաց
Noun
3. theme ::
թեմա
4. branch of study ::
մասնաճյուղը ուսումնասիրության
5. participant ::
մասնակից
6. citizen ::
քաղաքացի
7. liege ::
վասալ
8. discipline ::
կարգապահություն
9. matter ::
հարց
10. topic ::
թեմա
12. content ::
պարունակություն
13. national ::
ազգային
Verb
14. put through ::
իրականացնել
15. submit ::
ներկայացնել
16. subjugate ::
ստրկացնել
Antonyms
1. alien ::
խորթ
Different Forms
subject, subjected, subjecting, subjection, subjects
Word Example from TV Shows
Bernadette,
before you change the subject...

Bernadette, before you change the SUBJECT...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

Don't look down if you're subject
to vertigo... and use their stairwell.

Don't look down if you're SUBJECT to vertigo... and use their stairwell.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

When I come back, just for fun,
the subject will be alternative history.

When I come back, just for fun, the SUBJECT will be alternative history.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

Test subject D7,

Test SUBJECT D7,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

On a less painful subject,
what size T-shirt do you take?

On a less painful SUBJECT, what size T-shirt do you take?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 13

English to Armenian Dictionary: subject

Meaning and definitions of subject, translation in Armenian language for subject with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of subject in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'subject'

What subject means in Armenian, subject meaning in Armenian, subject definition, examples and pronunciation of subject in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History