English to Armenian Meaning of support - աջակցություն


Support :
աջակցություն

աջակցություն, պաշտպանում, սեղմել, հաստատում, սեղմում, Օգնություն, օգնություն, դյուրացման, բարձրացնել, դիմում, հենման կետ, ապաստան, հենակ, մոնտաժ, ապաստարան, պաշտպանություն, հովանավորություն, հենարան, մնալ, անձնակազմ, նեցուկ, ճյուղավորում, հիշյալ, հրատապություն, խանդավառություն, նվիրվածություն, տառապանք, տոկունություն, տեւական, կրելով, փայտ, հակվածություն, անվանարկություն, ծածկ, շնորհ, հանդուրժողություն, ճանապարհ, միջոցառում, պողոտա, ժանր, ռեսուրսը, ալիմենտ, պահպանում, դաստիարակություն, կերակրման, սնունդ, սնուցում, հովանոց

աջակցություն, պաշտպանել, ետ, արդարացնել, սեղմել, Օգնություն, աջակցել, օգնություն, բացահայտել իրեն հետ, օգնել, շնորհ, կողմ, հետեւել, սնուցել, փայփայել, դաստիարակել, թիկունքային, կեր, պահպանել, ծածանվել, հենակ, կրել, կատարել, ապացուցել, հաստատել, կատարել դուրս, պարզել, կառավարել, պահել մինչեւ, զբաղեցնել ներքեւ, շարունակել, տոկալ, արջ, կողքով անցնել, հանդուրժել, դեմք, դրդել, գնացք, հյուրասիրել, ունենալ, նպաստել, բաժանել, հովանավորել, խրախուսել

nonsupportnonsupportingաջակցությունհիմնավորաջակցումկողմնակիցաջակիցներաջակցելովաջակցողաջակցում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
աջակցել
(2) technical support ::
տեխնիկական աջակցություն
(3) financial support ::
ֆինանսական աջակցություն
(4) child support ::
երեխան աջակցություն
(5) tech support ::
ադմինիստրատորը
(6) support staff ::
աջակցության աշխատակազմը
(7) support group ::
աջակցություն խումբ
(8) income support ::
եկամուտը աջակցություն
(9) moral support ::
բարոյական աջակցություն
(10) in support ::
ի աջակցությամբ
Synonyms
Noun
1. pillar ::
սյուն
2. maintenance ::
պահպանում
3. encouragement ::
քաջալերանք
4. comfort ::
սփոփանք
6. backing ::
պաշտպանում
7. advocacy ::
պաշտպանություն
9. livelihood ::
ապրուստ
10. documentation ::
Փաստաթղթեր
12. financial backing ::
ֆինանսական աջակցելու
13. accompaniment ::
նվագակցում
Verb
15. provide for ::
ապահովելու համար
16. comfort ::
սփոփանք
17. substantiate ::
հիմնավորել
18. help ::
Օգնություն
19. back ::
ետ
20. advocate ::
փաստաբան
21. underpin ::
ամրապնդելու համար
22. endure ::
տոկալ
23. subscribe ::
բաժանորդագրվել
25. defend ::
պաշտպանել
26. plump for ::
ձգելու համար
27. corroborate ::
հավաստել
28. patronage ::
հովանավորություն
Antonyms
1. disprove ::
հերքել
2. rebut ::
հակահարված տալ
3. refute ::
հերքել
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
The Blackfish is a legend.
His support would mean a great deal.

The Blackfish is a legend. His SUPPORT would mean a great deal.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

And if Jon doesn't come back,
you'll need their support.

And if Jon doesn't come back, you'll need their SUPPORT.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

about my movie, and we're gonna
support each other because

about my movie, and we're gonna SUPPORT each other because

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

What a remarkably fragile structure
to support such a valuable payload.

What a remarkably fragile structure to SUPPORT such a valuable payload.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

...and friends support their friends,
apparently.

...and friends SUPPORT their friends, apparently.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

English to Armenian Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Armenian language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Armenian, support meaning in Armenian, support definition, examples and pronunciation of support in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History