English to Armenian Meaning of tender - քնքուշ


Tender :
քնքուշ

քնքուշ, առաջարկ, ընծան, առաջարկություն, նախերգանք, երկարացնել, պահել դուրս, անցկացնելու կարգով, ներկա

քնքուշ, սիրող, մայրական, փափուկ, մեղմ, կաղալ, զիջող, երախտագետ, հաճելի, քաղցր, հարթ, յուղոտ, էմոցիոնալ, խթանող, հուզական, պաթոլոգիական, կարեկցող, համակրելի, Զգացմունք, տուգանք, նուրբ, խորաթափանց, ենթադրելով, շուտ վիրավորվող, հպարտ, ամբարտավան, նեղացած, գեղեցիկ, նազելի, փխրուն, ճաքած, անկայուն, դյուրաբեկ, թուլամորթ, փշրվող, կաթնային

քնքուշմրցույթՄրցույթիtenderestTenderingtenderizetenderizesքնքշորենքնքշությունՄրցույթներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tender in English
Noun(1) something that can be used as an official medium of payment(2) someone who waits on or tends to or attends to the needs of another(3) a formal proposal to buy at a specified price(4) car attached to a locomotive to carry fuel and water(5) a boat for communication between ship and shore(6) ship that usually provides supplies to other ships
Verb(1) offer or present for acceptance(2) propose a payment(3) make a tender of; in legal settlements(4) make tender or more tender as by marinating, pounding, or applying a tenderizer
Adjective(1) given to sympathy or gentleness or sentimentality(2) hurting(3) young and immature(4) having or displaying warmth or affection(5) easy to cut or chew(6) physically untoughened(7) (used of boats(8) (of plants
Examples of tender in English
(1) Pour the syrup over the figs and place them in the oven until they are tender and sticky.(2) We'll probably use either a small tender or our six-foot rowing boat depending on the numbers.(3) If frost is predicted, fling some fleece over fruit trees and more tender shrubs.(4) We nearly missed the last tender back to the ship.(5) The plan was to look older than my tender years.(6) There are fresh fruit juices and tender coconut.(7) No. 1057 represented the final years of steam with a Pyle National headlight centred on the smokebox door and a standard tender .(8) He was late for a question and answer session with Paul Allott, who announced that the good French champagne on St Barth's had caused Gower to miss his tender back to the ship.(9) All good dives finally come to an end and he surfaces, hooks in hand, beside the branch boat, inflates his BC, slips out of his gear and carefully hands in the hooks to a boat tender .(10) He has collected a wealth of happy memories since he joined the team at the tender age of 15.(11) Protect tender plants after the ground freezes with a layer of loose mulch.(12) what price should we tender for a contract?(13) She has had a major change in her life at the tender age of 19.(14) a minimum tender price(15) She winced in pain as her sheets slid against her tender skin.(16) The duck livers with orange sauce were tender and tasty.
Related Phrases of tender
(1) legal tender ::
օրինական վճարամիջոց
(2) tender loving care ::
մրցույթի սիրառատ հոգատարությունը
(3) tender offer ::
Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկը
(4) tender heart ::
քնքուշ սիրտ
(5) tender love ::
քնքուշ սերը
(6) call for tender ::
կոչ են անում մրցույթի
(7) tender kiss ::
քնքուշ համբույրը
(8) tender-hearted ::
սրտացավ
(9) very tender ::
շատ քնքուշ
(10) public tender ::
հանրային մրցույթը
Synonyms
Adjective
1. caring ::
հոգատար
2. affectionate ::
քնքուշ
4. delicate ::
նուրբ
5. sore ::
ցավոտ
6. young ::
երիտասարդ
7. difficult ::
դժվար
8. sensitive ::
զգայուն
9. tippy ::
tippy
Noun
10. bid ::
հայտ
11. stamp ::
կնիք
12. supply ship ::
մատակարարման նավը
14. cutter ::
փորագրիչ
Verb
15. offer ::
առաջարկ
16. put in a bid ::
դնում է հայտի
17. tenderize ::
tenderize
18. bid ::
հայտ
Antonyms
1. tough ::
կոշտ
Different Forms
tender, tendered, tenderer, tenderest, tendering, tenderize, tenderizes, tenderly, tenderness, tenders
Word Example from TV Shows
and use a picture of your daughter,\Nyou think it's tender.

and use a picture of your daughter,
you think it's TENDER.

Money Heist Season 1, Episode 4

I don't mean in my tender heart
it still pains me so.

I don't mean in my TENDER heart it still pains me so.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

I have a tender spot in my heart
for cripples, bastards and broken things.

I have a TENDER spot in my heart for cripples, bastards and broken things.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

You have a tender heart,
just like your mother did at your age.

You have a TENDER heart, just like your mother did at your age.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: tender

Meaning and definitions of tender, translation in Armenian language for tender with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tender in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'tender'

What tender means in Armenian, tender meaning in Armenian, tender definition, examples and pronunciation of tender in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History