English to Armenian Meaning of term - ժամկետ


Term :
ժամկետ

բառ, առողջ, ժամկետ, աղմուկ, լաց, Clop, ժամանակաշրջան, ժամանակ, տերմինաբանություն, գործի տեխնիկական կողմը, նոմենկլատուրա, տեխնոլոգիա, դիրք, գրասենյակ, աստիճան, աշխատանք, կետ, աղանդ, նշանակում, կոչում, Անուն, ոճ, զբաղեցում, անուն, անվանացանկ, բնավորություն, վճար, վարձատրություն, վճարում, վճարել, մատուցել, վերջ, օմեգա, սահման, տեւողությունը, փուլ, ցիկլ, սակագին, հարկ, պարտք, արտահայտություն, քանակ, նշան, կույտ, փաթեթ, ստորագյալ, ասելով, ասել, արտանետումների, հարաբերություն, կապ, պարտատոմս, Rapport

վաղաժամկետժամկետtermedtermingtermlyպայմանները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of term in English
Noun(1) a word or expression used for some particular thing(2) a limited period of time(3) (usually plural(4) any distinct quantity contained in a polynomial(5) one of the substantive phrases in a logical proposition(6) the end of gestation or point at which birth is imminent(7) (architecture
Verb(1) name formally or designate with a term
Examples of term in English
(1) As she progresses toward the end of her pregnancy term , she will usually demand to eat more and more.(2) The main issues in the contract dispute are wages, harassment language and the term of the agreement.(3) term of imprisonment(4) the president is elected for a single four-year term(5) Another significant section of the overturned clauses dealt with a fixed term of office for the Chief Prosecutor.(6) Just days into his first term in office, he already recognized that the roles of senator and psychologist are similar.(7) Such recess appointments, though rare, allow a federal judge to serve a limited term .(8) The study was limited to babies born to first-time mothers who went into labor spontaneously and at term .(9) He was in good general health, was born at term and was fully immunized, appropriate to his age.(10) All of the mothers studied were in spontaneous labor at term with singleton pregnancies in cephalic presentations.(11) A healthy child was delivered at term , and the couple will be offered prenatal diagnosis in subsequent pregnancies.(12) In the clinic the girl's mother told me that, although born at term , Susan had weighed but 3 pounds.(13) The child was born at term with an uneventful antenatal, perinatal, and postnatal history.(14) during term time(15) at term(16) Nevertheless, it is impossible to deliver all term breech pregnancies by caesarean section.
Related Phrases of term
(1) long-term ::
երկարաժամկետ
(2) short-term ::
կարճաժամկետ
(3) in the long term ::
է երկար ժամկետով
(4) this term ::
այս տերմինը
(5) in term ::
ժամկետում
(6) term paper ::
տերմինը թուղթ
(7) term of payment ::
վճարման ժամկետը
(8) search term ::
որոնման տերմին
Synonyms
Noun
1. word ::
բառ
2. language ::
լեզու
5. period ::
ժամանակաշրջան
6. duration ::
տեւողությունը
7. session ::
նիստ
8. full term ::
լրիվ տերմինը
9. terminal figure ::
տերմինալ գործիչ
10. condition ::
պայման
Verb
11. call ::
կոչ
Different Forms
preterm, term, termed, terming, termly, terms
Word Example from TV Shows
There should be
a term for that.

There should be a TERM for that.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 18

Perhaps if you planned
for the short term,

Perhaps if you planned for the short TERM,

Game of Thrones Season 7, Episode 6

Oh, for crying out loud,
there is a term for that!

Oh, for crying out loud, there is a TERM for that!

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

No. Or to use the
clinical term,

No. Or to use the clinical TERM, "nuh-uh""

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

...is that the Germans have a term
for what you're feeling,

...is that the Germans have a TERM for what you're feeling, "Weltschmerz."

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

English to Armenian Dictionary: term

Meaning and definitions of term, translation in Armenian language for term with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of term in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'term'

What term means in Armenian, term meaning in Armenian, term definition, examples and pronunciation of term in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History