English to Armenian Meaning of terrible - սարսափելի


Terrible :
սարսափելի

սարսափելի, անպատիվ, երկյուղալի, մռայլ, ահարկու, հիանալի, զարհուրելի, վերահաս, հսկայական, կատաղած, տիտանական, զզվելի, փոթորկոտ, անհանգիստ, չարաճճի, աղմկարար, տարօրինակ, ծանր, խիստ, տագնապալի, ահեղ, վշտալից, անվրեպ, բռնի, դաժան, նուրբ, անտանելի, լաց, սարսափեցնող, բոցավառ, կրծող, արտակարգ, սուր, լպիրշ, վիթխարի, անչափելի, մուգ, չափազանց մուգ, խոր, թշվառ, ցավալի, խղճուկ, ողորմելի, ոչ սարսափելի, անգիտակից, հանգիստ, շլացուցիչ, էլ, գլխապտույտ, ահագին

սարսափելիterribleness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of terrible in English
Adjective(1) causing fear or dread or terror(2) exceptionally bad or displeasing(3) intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality(4) extreme in degree or extent or amount or impact
Examples of terrible in English
(1) Alladi Jayasri writes about Gurudev, who reminds us of the terrible calamities waiting to punish us for our cruelty to Nature.(2) Why would he be selfish enough to kill himself and leave poor Delia with this terrible burden?(3) Instead, he thought about Whitney, worried that she was in pain or that terrible things were happening to her.(4) The options were overpriced, unattractive and could make a super model look terrible .(5) We learned, as too many other families learned, of the terrible pain and loneliness that must be endured as each day brings another reminder of this very long goodbye.(6) Those against capital punishment argue that it is brutal and degrading, while supporters regard it as an essential way of achieving vengeance/revenge for terrible crimes.(7) Rarely does television so sensitively and thoughtfully depict the terrible grief and pain of loss, with all its far-reaching and long-lived repercussions.(8) On one hand, the film is a terrible mess of plot holes, ridiculous premises, and overacting.(9) If you feel that terrible about it, try comparing yourself to yourself.(10) Last night I put the sauce in the microwave and didn't watch it - it boiled over and made a terrible mess.(11) Yet we knew a terrible secret far more sinister than Ray Martin's wig or the little green men at Roswell.(12) He was in terrible pain and I rang for the ambulance.(13) We can see a poor man in terrible trouble yet fail to help him.(14) It emphasises how terrible the villain is: the woman's warning that the hero's life is in danger conveys to the audience how powerful the villain is, and thus makes the tale more exciting.(15) I feel pretty terrible ; you don't blame it on some poor videographer.(16) Do you fear that this is now going to - this terrible , poor taste is going to spread?
Related Phrases of terrible
(1) enfant terrible ::
enfant սարսափելի
(2) small but terrible ::
փոքր, բայց սարսափելի
(3) terrible experience ::
սարսափելի փորձը
(4) not terrible ::
ոչ սարսափելի
(5) most terrible ::
առավել սարսափելի
Synonyms
Adjective
1. dreadful ::
ահեղ
2. repulsive ::
զզվելի
3. severe ::
խիստ
4. unkind ::
անգութ
5. very bad ::
շատ վատ
6. ill ::
հիվանդ
7. guilty ::
մեղավոր
8. frightful ::
սարսափելի
9. fearsome ::
զարհուրելի
10. abominable ::
զզվելի
Antonyms
1. light ::
թեթեւ
2. moderate ::
չափավոր
3. soft ::
փափուկ
Different Forms
terrible, terribleness
Word Example from TV Shows
It's a terrible thing to say,

It's a TERRIBLE thing to say,

Game of Thrones Season 3, Episode 6

but it's not a terrible idea.

but it's not a TERRIBLE idea.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 16

I've always been a terrible priest.

I've always been a TERRIBLE priest.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

I heard you suffered a terrible head wound.

I heard you suffered a TERRIBLE head wound.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

Am I a terrible person?

Am I a TERRIBLE person?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 19

English to Armenian Dictionary: terrible

Meaning and definitions of terrible, translation in Armenian language for terrible with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of terrible in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'terrible'

What terrible means in Armenian, terrible meaning in Armenian, terrible definition, examples and pronunciation of terrible in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History