English to Armenian Meaning of thread - թել


Thread :
թել

աղավաղում, մանվածք, թել, ֆորմուլա, թելադրանք, օրենք, նշանաբան, շար, գին, արժեք, արժանի, տոկոսադրույքը, մանրաթել, թելիկ, լարային, սխալ, հանցանք, մեղք, մետաղալար, ճառագայթ, հուր, մասշտաբ, մազ, խծուծ, որակ, բազմապատկում, հատկություն, Exorcism, առաքինություն, գերություն, փողկապը, միջին

թել, թափանցել

թելակոսավորպտուտակահան հաստոցthreadersthreadingթելանմանթեմաներըմանրաթելավոր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thread in English
Noun(1) a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.(2) any long object resembling a thin line(3) the connections that link the various parts of an event or argument together(4) the raised helical rib going around a screw
Verb(1) to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course(2) pass a thread through(3) remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string(4) pass through or into(5) thread on or as if on a string
Examples of thread in English
(1) The common thread in both situations is the communication of information in confidence to an adviser or therapeutic counsellor.(2) The common thread that ran throughout the entire discussion focused on the chasm that sometimes exists between teachers and retailers.(3) It was the suddenness with which the drop opened, more than a thousand feet from Hualapai Hilltop to the pale thread of the track below, that took my breath away.(4) It is frustration like not being able to thread a needle, no matter how hard you try.(5) The cameraman would show me how to thread the film and how to repair it.(6) We do not know where she got the needle from because neither of us can remember the last time we used a needle and thread .(7) The idea: thread a catheter up the femoral artery from the groin or through another blood vessel.(8) the Thames was a thread of silver below them(9) Armed with the strongest and finest cotton thread in the world, Bolton's weavers were able to produce the finest cotton material in the world.(10) Generally in an angioplasty, doctors thread a catheter through the femoral artery.(11) When the right pair was found, the woman was able to thread a needle again.(12) He wanted a car small enough to thread through city streets, yet big enough to take three people and their luggage.(13) Handiness with a needle and thread made her eldest child the obvious choice for such a task.(14) To my surprise, Emma takes some needle and thread out of one of her pockets.(15) One of the unexpected benefits of posting the article to a newsgroup was that a thread developed on the subject of competition on the London to Manchester route.(16) No, he didn't say any of that, he just sent us a link to the discussion thread .
Related Phrases of thread
(1) spool of thread ::
կոճ թելից
(2) sewing thread ::
կարի թել
(3) thread count ::
թեմա հաշվիչ
(4) screw thread ::
պտուտակով թեմա
(5) needle and thread ::
ասեղ
(6) thread spool ::
թեմա կոճ
(7) hanging by a thread ::
կախվել է թույալտվություն
(8) silk thread ::
մետաքս թեմա
(9) thread the needle ::
թեմա է ասեղ
Synonyms
Noun
1. cotton ::
բամբակ
2. streak ::
շերտ
3. gist ::
էություն
4. ribbon ::
ժապավեն
5. screw thread ::
պտուտակով թեմա
6. yarn ::
մանվածք
7. train of thought ::
գնացքը մտքի
Verb
8. pass ::
անցնել
9. weave ::
հյուսել
10. string ::
լարային
11. wind ::
քամի
Different Forms
thread, threaded, threader, threaders, threading, threadlike, threads, thready
Word Example from TV Shows
- Hey, guys. What'd I miss, what'd I miss?
- Giselle's hanging by a thread.

- Hey, guys. What'd I miss, what'd I miss? - Giselle's hanging by a THREAD.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

is dangling by a thread.

is dangling by a THREAD.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

Hey, let's not pull at that thread.

Hey, let's not pull at that THREAD.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

...because it has a higher thread count.

...because it has a higher THREAD count.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 20

Anyone of you is a clue\Nand a thread that can be pulled.

Anyone of you is a clue
and a THREAD that can be pulled.

Money Heist Season 1, Episode 5

English to Armenian Dictionary: thread

Meaning and definitions of thread, translation in Armenian language for thread with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thread in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'thread'

What thread means in Armenian, thread meaning in Armenian, thread definition, examples and pronunciation of thread in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History