English to Armenian Meaning of topic - թեմա


Topic :
թեմա

թեմա, բան, գործ, օբյեկտ, վկայակոչում, առարկա, զրույց, խոսել, կոնտեքստ, բառ, ասելով, պատմություն, խոստում

տեղին, ակտուալ, պատահական, թեմա, ժամանակավոր, պարբերական, ժամանակավոր փոխարինող բանծ միջոց, հայրենի, տեղական, տեղային

subtopicsubtopicsթեմաակտուալթեմաներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of topic in English
Noun(1) the subject matter of a conversation or discussion(2) some situation or event that is thought about
Examples of topic in English
(1) It was inevitable that it should be the topic of conversation as we ate in Pizza Express.(2) her favourite topic of conversation is her partner(3) Manar says this is a frequent topic of conversation at school following clashes.(4) research topic(5) Whether or not it's going to snow tomorrow is the only topic of conversation today.(6) I never noticed it come up as a topic of conversation at work or with friends, either.(7) For Edinburgh residents, a safe place to park the car became the main topic of conversation.(8) Talking about alcohol also provides an easy topic of conversation while getting drunk.(9) His eating habits were also a topic of conversation amongst those who dined with him!(10) Upon his favourite topic of discourse, it is said that he was quite unable to bear contradiction.(11) it was the hot topic at the meeting(12) Turn the top card of the draw pile and place it next to the draw pile to set the current topic and begin the conversation.(13) her favorite topic of conversation is her partner(14) the topic of the sentence(15) The latest morale-boosting victory was the sole topic of conversation at the event.(16) Oh, this has been the main topic of conversation in emails flying back and forth this afternoon.
Related Phrases of topic
(1) topic sentence ::
թեմատիկ նախադասություն
(2) hot topic ::
թեժ թեմա
(3) main topic ::
հիմնական թեման
(4) help topic ::
օգնություն թեմա
(5) special topic ::
հատուկ թեմա
(6) topic of conversation ::
զրույցի թեման
(7) topic of discussion ::
Քննարկման թեման
Synonyms
Noun
1. subject ::
առարկա
2. matter ::
հարց
Different Forms
subtopic, subtopics, topic, topical, topics
Word Example from TV Shows
Please. Every time the topic of change comes
up you throw Zachary Quinto in my face.

Please. Every time the TOPIC of change comes up you throw Zachary Quinto in my face.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

The football player.
How about we stay on topic?

The football player. How about we stay on TOPIC?

Breaking Bad Season 2, Episode 3

Okay, literally any other topic.

Okay, literally any other TOPIC.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16

All right. So the topic at hand
is sexual fidelity.

All right. So the TOPIC at hand is sexual fidelity.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

I'm smart enough. Asking me about a topic
I'm not familiar with doesn't prove anything.

I'm smart enough. Asking me about a TOPIC I'm not familiar with doesn't prove anything.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

English to Armenian Dictionary: topic

Meaning and definitions of topic, translation in Armenian language for topic with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of topic in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'topic'

What topic means in Armenian, topic meaning in Armenian, topic definition, examples and pronunciation of topic in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History