English to Armenian Meaning of trick - հնարք


Trick :
հնարք

մարմնամարզություն, վարժություն, հնարք, ֆիզիկական feat, Ատլետիկ feat, ակրոբատական ​​feat, բրինձ, մանյովր, տանիք, վարքագիծ, եղանակ, խաբեություն, դատազեղծություն, բծախնդրություն, խաղ, սպորտ, պարադոքս, գագաթ, կույտ, թակարդ, խորամանկություն, նենգություն, ճանապարհ, միջոցառում, պողոտա, ժանր, ռեսուրսը, հմտություն, արդյունավետությունը, կարողություն, հնար, անկյուն ու անկյունում, կատակ, չարաճճիություն, տարօրինակություն, զվարճանք, Ստրատեգիա, սարք, արվեստ, հնարքճարպկություն

հնարք, հիմարացնել, հրապուրել, խաբեություն, մշուշապատ, կույր, դատարկաբանել, սրամտությամբծ խորամանկությամբ գերազանցել, խաբեբա, ժամացույցի գրպանիկ, խաբել, չարաճճիություն, սպորտ, հանրահավաքը

հնարքխաբեությամբtrickilytrickingհնարքներբարդ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of trick in English
Noun(1) a cunning or deceitful action or device(2) a period of work or duty(3) an attempt to get you to do something foolish or imprudent(4) a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement(5) an illusory feat; considered magical by naive observers(6) a prostitute's customer(7) (card games
Verb(1) deceive somebody
Examples of trick in English
(1) It is not an optical illusion or trick photography.(2) We do our usual trick of ignoring him completely while not getting between him and the art, and he returns the favour by ignoring us and quietly declining to even acknowledge our existence.(3) The second question is a trick question, so I won't answer it.(4) He was romancing his long-term girlfriend when he was arrested for getting oral sex from the $60-a-' trick ' prostitute.(5) But then again it could just be a trick of the light!(6) The center cards are given to the first player capturing a trick with a heart or with the queen of spades.(7) The winner scores the point value of the two cards in the trick , as per the table above.(8) And then Elena saw the change in him, so fast, so dramatic, that she wondered if she had really witnessed it or if it had been a trick of the light.(9) Steelkilt calculated his time, and found that his next trick at the helm would come round at two o'clock.(10) I knew she was asking me a trick question, so I went for it.(11) Maybe it was a trick of the light, but the fire seemed brighter.(12) So our concern is not to answer the relativist by some cunning intellectual or metaphysical trick .(13) The student has picked up a mannerism or trick , perhaps from a film or pop source, whose real origin is Schoenberg or Messiaen.(14) A Western team filmed him with infrared cameras and, of course, were able to show that he was performing a conjuring trick .(15) For some reason, I'm a sucker for trick questions.(16) It was only as I was slowly talking my way through the question that I realised it was a trick question.
Related Phrases of trick
(1) trick or treat ::
խաբել, կամ բուժել
(2) hat trick ::
hat հնարք
(3) dirty trick ::
կեղտոտ հնարք
(4) play a trick ::
խաղալ խաբել
(5) do the trick ::
անել հնարք
(6) trick question ::
հնարք հարցը
(7) play a trick on ::
խաղալ խաբել
(8) trick out ::
հնարք դուրս
(9) trick shot ::
հնարք կրակոց
(10) trick of the trade ::
հնարք է առեւտրի
Synonyms
Noun
1. stratagem ::
հնարքճարպկություն
2. practical joke ::
գործնական կատակ
3. feat ::
սխրագործություն
4. knack ::
հնար
5. joke ::
կատակ
6. whoremaster ::
whoremaster
7. deception ::
խաբեություն
Verb
8. deceive ::
խաբել
9. fob ::
ժամացույցի գրպանիկ
Different Forms
trick, tricked, trickily, tricking, tricks, tricky
Word Example from TV Shows
The dwarf has played his little trick.

The dwarf has played his little TRICK.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

Trick or treat.No.

Trick or treat.No.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

Hey, I think I know
how you did the card trick.

Hey, I think I know how you did the card TRICK.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

Is this some trick?

Is this some TRICK?

Game of Thrones Season 1, Episode 2

Did you mean that, or were you
just trying to trick me?

Did you mean that, or were you just trying to TRICK me?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 15

English to Armenian Dictionary: trick

Meaning and definitions of trick, translation in Armenian language for trick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of trick in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'trick'

What trick means in Armenian, trick meaning in Armenian, trick definition, examples and pronunciation of trick in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History