English to Armenian Meaning of trouble - անհանգստություն


Trouble :
անհանգստություն

անհանգստություն, խանգարում, անհարմարություն, ուղղել, խոշտանգումները, տանջանք, տառապանք, հյուծում, խեղճություն, դժվարություն, վնաս, թերություն, խոչընդոտ, աղմուկ, խռովություն, Զեփյուռ, հուզմունք, աղետ, հոգեվարք, զրկանք, ցավ, գրգռում, զվարճություն, սրտնեղություն, հիվանդություն, ախտ, անհամբերություն, վտանգ, խափանում, երկմտանք, կասկածել, կասկած, ցնցում, փոս, շփոթ, սպեկուլյացիա, վեճ, շփոթմունք, որոնում, չարիք, անհաջողություն, վնասվածք, դժվարությունշրջափակել, արգելք, դժբախտություն, դիպված, հարված, վթար, լարվածություն, հոգնածություն, ջանք, հանցանք, հիմարություն, սխալ, կոպիտ սխալ, նախածանց, ախտանիշ, ճնշվածություն, պոռթկում, բարկություն

գլխացավանք, անհանգստություն, վերցնել դժվարությունների, աշխատանքային, կրել, թափահարում, ծածանք, հուզել, խանգարել, զարդաքանդակ, վրդովել, մակարդ, սրելը, Buck մինչեւ, գերծանրաբեռնվածություն, հարկ, խոշտանգումները, վնաս, նեղել, ցավ, սպանել, արշավանք

անհանգստությունԱպօրենխռովութիւններդժվարմտահոգիչ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of trouble in English
Noun(1) a source of difficulty(2) an angry disturbance(3) an event causing distress or pain(4) an effort that is inconvenient(5) a strong feeling of anxiety(6) an unwanted pregnancy
Verb(1) move deeply(2) to cause inconvenience or discomfort to(3) disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed(4) take the trouble to do something; concern oneself(5) cause bodily suffering to and make sick or indisposed
Examples of trouble in English
(1) friends should support each other when they are in trouble(2) there is nothing you need trouble about(3) The unsavoury football history between the two countries at both club and international level makes crowd trouble extremely likely.(4) I had trouble finding somewhere to park(5) You've gone to a lot of trouble to check your results, so I suspect you've done your calculations right.(6) the kid had been no trouble up to now(7) We had gone to the trouble of establishing food, water, fuel, medical kits and generators at three sites across the city.(8) their helicopter developed engine trouble(9) oh, don't trouble to answer(10) He said the rank at the moment has to deal with too many taxis and has become a hot-spot for trouble because of crowds congregating there at night.(11) she went to a lot of trouble to decorate the house(12) they're having trouble finding a job(13) He also reminded delegates about the crowd trouble in Lansdowne Road some years ago at a soccer international.(14) my legs started to trouble me(15) she's not the first girl who's gotten herself into trouble(16) An emergency planning manager with the ambulance service was told the plane had engine trouble before the crash.
Related Phrases of trouble
(1) in trouble ::
փորցանքի մեջ
(2) get into trouble ::
ստանալ փորձանքի մեջ
(3) get in trouble ::
ստանալ փորձանքի
(4) make trouble ::
կատարել խնդիրներ
(5) cause trouble ::
առաջացնել խնդիրներ
(6) be in trouble ::
լինել դժվարության
(7) have trouble ::
ունեն խնդիրներ
(8) heart trouble ::
սիրտ trouble
(9) to trouble ::
դժվարությունների
(10) trouble in paradise ::
Տագնապ դրախտ
Synonyms
Noun
2. problem ::
խնդիր
3. effort ::
ջանք
4. nuisance ::
տհաճություն
5. shortcoming ::
թերություն
6. disease ::
հիվանդություն
7. malfunction ::
անսարքության
8. disturbance ::
խանգարում
9. worry ::
անհանգստություն
10. difficulty ::
դժվարություն
11. fuss ::
հուզմունք
Verb
12. worry ::
անհանգստություն
13. be afflicted by ::
տառապանքներու կողմից
14. bother ::
գլխացավանք
15. inconvenience ::
անհարմարություն
16. disturb ::
խանգարել
18. ail ::
նեղել
19. disquiet ::
հուզմունք
Antonyms
1. accommodate ::
հարմարեցնել
2. favor ::
շնորհ
3. oblige ::
պարտավորեցնել
Different Forms
trouble, troubled, troubles, troublesome, troubling
Word Example from TV Shows
No trouble at all.

No TROUBLE at all.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

"Leonard and Penny, I'm sorry for all the TROUBLE I've caused.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

Well, I seem to recall them
giving you a bit of trouble as well.

Well, I seem to recall them giving you a bit of TROUBLE as well.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

um, I had trouble
putting it on

um, I had TROUBLE putting it on

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

You guys don't have to go to the trouble.

You guys don't have to go to the TROUBLE.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

English to Armenian Dictionary: trouble

Meaning and definitions of trouble, translation in Armenian language for trouble with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of trouble in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'trouble'

What trouble means in Armenian, trouble meaning in Armenian, trouble definition, examples and pronunciation of trouble in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History