English to Armenian Meaning of trumpet - շեփոր


Trumpet :
շեփոր

շեփոր, Drumbeat, թմբուկ, թեյի հրավեր, մաքոք, բեղիկներ, տեղից շարժել horn, հաղթաթուղթ, վայրի սագերի կռնչյունը, շեփորի ազդանշան, քարդահ, փոքրիկ թմբուկ, թմբկաթաղանթ, փողհար

շեփոր, բեղիկներ, հայտարարել, շարադրված, ձեռնամուխ, ծանուցել

շեփորtrumpetedփողհարշեփորներազդադարումշեփոր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of trumpet in English
Noun(1) a brass musical instrument with a brilliant tone; has a narrow tube and a flared bell and is played by means of valves
Verb(1) proclaim on, or as if on, a trumpet(2) play or blow on the trumpet(3) utter in trumpet-like sounds
Examples of trumpet in English
(1) It produces large trumpet , ivory white flowers which open a lovely pale primrose yellow, fading gradually to pure white.(2) They are also accomplished musicians too, playing saxophone, trumpet , trombone, harmonica and acoustic guitar.(3) So far, I have never seen any hummingbirds there, although I am told that they find trumpet flowers irresistible.(4) As we headed back, we suddenly heard the trumpet of an elephant that was extremely close.(5) This blended apparently effortlessly with vocals, a trumpet , flute, saxophone, guitars and drums.(6) The Bohemian works were written for the keyed trumpet's predecessor, the valve trumpet .(7) Children also get to learn the saxophone, clarinet, trumpet , trombone, guitar, violin, and drums, among other things.(8) Common trumpet reed names are Posaune, Bombard, Trumpet, and Clarion.(9) Dad played the saxophone, clarinet, trumpet or cornet, and the French horn.(10) While they were eating, a small jazz band in the corner, made up of only a trumpet , trombone, clarinet, tuba, flute, and drums, provided music.(11) Soon afterwards, he joined the local brass band, learning first the trombone, then the trumpet and cornet.(12) They were enrolled in beginning school ensemble programs, with most of them learning the clarinet, trumpet , flute or saxophone.(13) The loud trumpet sounds from the Elephant large as he knocks down a tree in a single charge.(14) The Angel's trumpet flower produces a narcotic scent used by South American shamans to induce visionary dreams.(15) There was no sound except the crackle of the fire, a hyena cry and the occasional trumpet of an elephant.(16) Most of them were holding an instrument of some sort, whether it was a trumpet or trombone, snare drum or flute.
Related Phrases of trumpet
(1) play the trumpet ::
խաղալ սարկավագը
(2) speaking trumpet ::
խոսելով շեփոր
(3) blow one's own trumpet ::
հարված է սեփական փողը
Synonyms
Noun
1. horn ::
բեղիկներ
2. trump ::
հաղթաթուղթ
3. cornet ::
եղջերափող
Verb
4. call out ::
կանչում
5. bellow ::
հեկեկանք
6. roar ::
բղավել
7. yell ::
գոռալ
8. cry out ::
աղաղակել
9. toot ::
քեֆ
10. bugle ::
շեփոր
11. holler ::
բղավել
Different Forms
trumpet, trumpeted, trumpeter, trumpeters, trumpeting, trumpets
Word Example from TV Shows
He's just friends with
an invisible trumpet player?

He's just friends with an invisible TRUMPET player?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

English to Armenian Dictionary: trumpet

Meaning and definitions of trumpet, translation in Armenian language for trumpet with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of trumpet in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'trumpet'

What trumpet means in Armenian, trumpet meaning in Armenian, trumpet definition, examples and pronunciation of trumpet in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History