English to Armenian Meaning of twist - աղավաղում


Twist :
աղավաղում

աղավաղում, մանվածք, թել, լար, պարան, կաբել, հյուս, լարային, գերձել, ինկուբացիոն շրջան, նստած ձու, թերթ, ոլորում, գալարում, սեղմում, քամի, հերթը, աղճատել

աղավաղում, ճաք, հասունանալ, կարծրանալ, հասուն, ոլորում, տեսակ, հերթը, դիմել այն մասին,, պտտել, գլորում, ներգրավել, քամի, շրջել, վազել, կծկվել, թուխս նստել, գրկել, հյուս, խոպոպիկ

աղավաղումTwistedմանողծ ոլորողTwisterstwistingtwistsTwistyբացվելuntwisteduntwistinguntwists
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of twist in English
Noun(1) an unforeseen development(2) an interpretation of a text or action(3) any clever maneuver(4) the act of rotating rapidly(5) a sharp strain on muscles or ligaments(6) a sharp bend in a line produced when a line having a loop is pulled tight(7) a circular segment of a curve(8) a miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current of a fluid doubles back on itself(9) a jerky pulling movement(10) a hairdo formed by braiding or twisting the hair(11) social dancing in which couples vigorously twist their hips and arms in time to the music; was popular in the 1960s(12) the act of winding or twisting(13) turning or twisting around (in place
Verb(1) to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling(2) cause (a plastic object(3) turn in the opposite direction(4) form into a spiral shape(5) form into twists(6) extend in curves and turns(7) do the twist(8) twist or pull violently or suddenly, especially so as to remove (something(9) practice sophistry; change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive(10) twist suddenly so as to sprain
Examples of twist in English
(1) a licorice twist(2) The next part was a flurry of movement - block, parry, thrust, twist , turn, step.(3) In a strange twist of irony, players who played the past year overseas say they are too worn down to participate, while players who didn't play claim they are nowhere near game shape.(4) Grill small sardines on the open grill and serve with a twist of lemon and a healthy shake of freshly ground black pepper.(5) He gave it a quarter twist and it sprang open into a bow a half meter long.(6) With a firm twist of her body, Oren got herself spiraling toward the ground at a crazy angle.(7) You may also twist a cord out of yarn, or use i-cord.(8) It sounds unusual, but it tasted great; a meaty, comforting pasta dish given a twist by a substantial infusion of whisky.(9) He attributes that to having a lot of torque, twist and turn in his body and lots of flexibility in his arm, shoulder and elbow.(10) It can be switched from rear drive to high or low range four-wheel-drive with a twist of a fascia-mounted knob.(11) The gradual twist of the body may be likened to certain movements in nature, such as that of a vine winding itself around a tree.(12) The list covers classics, such as the Mint Julep, which is given a presentation twist by serving it in a silver goblet.(13) White also stopped planning weddings and made her specialty in providing corporate affairs events with a twist .(14) Take your Good Grips zester, and using the notch on the side, make a twist from the lemon rind.(15) You try and twist the cap off until she hands you a bottle opener and you say thanks.(16) with a sudden twist, she got away from him
Related Phrases of twist
(1) twist of fate ::
ճակատագրի հեգնանքով
(2) to twist ::
շրջադարձ
(3) twist off ::
շրջադարձ դուրս
(4) twist up ::
շրջադարձ մինչեւ
(5) twist ankle ::
շրջադարձ կոճ
(6) twist tie ::
շրջադարձ փողկապ
(7) plot twist ::
հողամաս շրջադարձ
(8) twist drill ::
շրջադարձ փորված
(9) twist round ::
շրջադարձ կլոր
(10) twist the truth ::
շրջադարձ ճշմարտությունը
Synonyms
Noun
1. turn ::
հերթը
2. bend ::
ծունկ
3. convolution ::
փաթույթ
4. interpretation ::
մեկնաբանում
5. spin ::
վազել
6. wrench ::
աղճատում
7. device ::
սարք
9. crook ::
ցուպ
10. winding ::
ոլորուն
11. kink ::
ոլորվել
12. construction ::
շինարարություն
13. plait ::
ծամ
Verb
14. crumple ::
կուչ գալ
15. contort ::
ոլորել
16. wring ::
սեղմում
18. wriggle ::
գալարում
19. sprain ::
գերձել
20. distort ::
աղավաղել
21. twiddle ::
խաղացնել
22. wind ::
քամի
23. intertwine ::
միահյուսել
24. turn ::
հերթը
25. worm ::
որդ
26. convolute ::
գալարուն
27. wrench ::
աղճատում
Different Forms
twist, twisted, twister, twisters, twisting, twists, twisty, untwist, untwisted, untwisting, untwists
Word Example from TV Shows
I hope your book has a twist

I hope your book has a TWIST

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

Wow. A new twist
in the narrative.

Wow. A new TWIST in the narrative.

Westworld Season 2, Episode 3

with a climactic
humorous twist.

with a climactic humorous TWIST.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

What? ls there another twist coming?
ls the baby not theirs at all?

What? ls there another TWIST coming? ls the baby not theirs at all?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

The twist is that people
don't usually change.

The TWIST is that people don't usually change.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

English to Armenian Dictionary: twist

Meaning and definitions of twist, translation in Armenian language for twist with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of twist in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'twist'

What twist means in Armenian, twist meaning in Armenian, twist definition, examples and pronunciation of twist in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History