English to Armenian Meaning of wing - թեւ


Wing :
թեւ

թեւ, փետուր, թեվ, վերջավորություն, վան, հովհար, պրոպելլեր, հողմացույց, կուսակցություն, մաս, շնորհք, կողմ, ամուսին, խումբ, հանդերձանք, անձնակազմը, հոտ, երամակ, լողալ, ամբոխ, թռչող, թռչել, թռիչք, կռնչել, ծանծաղուտ, լանջ, նամակ, գիր, փեղկ, փաստաթուղթ, էջ, արտադրող, պաշտպան

թեւ, թռչել, Ինքնաթիռ, ուրուր, ալիք, հովանի, ապաստարան

թեւթեվավորհարձակվողwingerswingingանթեվwinglikeթեւերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of wing in English
Noun(1) a movable organ for flying (one of a pair(2) one of the horizontal airfoils on either side of the fuselage of an airplane(3) a stage area out of sight of the audience(4) a unit of military aircraft(5) the side of military or naval formation(6) a hockey player stationed in a forward position on either side(7) (in flight formation(8) a group within a political party or legislature or other organization that holds distinct views or has a particular function(9) the wing of a fowl(10) a barrier that surrounds the wheels of a vehicle to block splashing water or mud(11) an addition that extends a main building
Verb(1) travel through the air; be airborne
Examples of wing in English
(1) the convent was at some distance, but fear would wing her steps(2) The wing had one mission-ready squadron and was working on building its second when Sept.11 events changed things.(3) The meat of the wing is shinnied down the main bone and wrapped with the skin around one end.(4) rear wing(5) The first floor of the main wing of the building was destroyed and it was believed a chimney at the back of the building may have been left unstable.(6) Umaga believes he is becoming more aware of the centre's responsibilities after starting the season still playing like a wing .(7) He also served with the Royal Jordanian Airforce anti-tank wing where he received his wings as a Cobra attack pilot.(8) So she sent her magic into the bird and concentrated it on the broken wing and felt the bone re-knitting.(9) Still painfully wounded, he helped the tail gunner out to the wing of the aircraft so the other crewmembers could help them onto a waiting boat.(10) political wing(11) The bedrooms are off a separate wing behind the reception rooms.(12) When the elevator doors next opened, it was to a corridor identical to the one Elvis and Lucifel had left behind in the east wing of dormitories.(13) Ms Reid was a one time member of the Official Republicans movement and later joined Irish Republican Socialist Party, the political wing of the INLA.(14) It had a broken rear window and damage to the near side front wing , probably several hundreds of pounds worth of damage.(15) It is about serving the people in the squadron command and wing .(16) We have no combat air wing , and our air force has broken down.
Related Phrases of wing
(1) chicken wing ::
հավի թեւը
(2) right-wing ::
Աջ թեւը
(3) wing nut ::
wing nut
(4) wing mirror ::
թեւը հայելի
(5) wing attack ::
թեւը հարձակումը
(6) left-wing ::
ձախ թեւը
(7) wing it ::
թեւը այն
(8) on the wing ::
թեւի
Synonyms
Noun
1. pinion ::
փետուր
2. part ::
մաս
3. faction ::
խմբակցության
4. extension ::
երկարացնելը
5. fender ::
թեւ
6. flank ::
լանջ
7. backstage ::
կուլիսներում
Verb
8. fly ::
թռչել
9. hurtle ::
զնգոց
10. wound ::
վերք
Different Forms
wing, winged, winger, wingers, winging, wingless, winglike, wings
Word Example from TV Shows
Or we could just wing it.

Or we could just WING it.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 1

And the fish take wing

And the fish take WING

Game of Thrones Season 3, Episode 5

and it slides right off,
like rain off a wing.

and it slides right off, like rain off a WING.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

- Well, no. We sort of decided to wing it.
- Oh, even I know that's lame.

- Well, no. We sort of decided to WING it. - Oh, even I know that's lame.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 1

My little birds have already taken wing.

My little birds have already taken WING.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

English to Armenian Dictionary: wing

Meaning and definitions of wing, translation in Armenian language for wing with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wing in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'wing'

What wing means in Armenian, wing meaning in Armenian, wing definition, examples and pronunciation of wing in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History