English to Armenian Meaning of worship - երկրպագել


Worship :
երկրպագել

երկրպագել, աղոթք, երկրպագություն, միջնորդություն, հիացմունք, նվիրվածություն, ակնածանք, պատկառանք, նվիրատվություն, պաշտամունք, ծառայություն, ծառայելով, PaterNoster, կրոն, հավատ, դավանանք, օրենք, սեփականություն, օրհներգ, ողջույն, բարեպաշտություն, նախարարությունը, գրասենյակ, սպասավորությունը, հարգանք, պատիվ, երգել, տաղ, հետապնդում, իրականացում, ավարտելը, վճիռ, ֆունկցիա, արժեք, գին, գործողություն, բայ, գործ, հաճախում, վայելք, հակում

երկրպագել, պաշտել, խնդրել, աղոթել, է նվիրել, ծառայել, մեծարել, աստվածացնել, փառաբանել, օրհներգ, սալյուտ, է նվիրված, նվիրագործել, հետեւել հավատարմորեն, վստահել, Ապավինել, բուժքույր, նախարար, վայելել

երկրպագելերկրպագեցիներկրպագուերկրպագուներըերկրպագությանպաշտամունքայիներկրպագում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of worship in English
Noun(1) the activity of worshipping(2) a feeling of profound love and admiration
Verb(1) love unquestioningly and uncritically or to excess; venerate as an idol(2) show devotion to (a deity(3) attend religious services
Examples of worship in English
(1) ancestor worship(2) Special religious worship and prayers were offered at the palace before the king and queen shifted residence, media reports said.(3) In fact, this freedom is at the root of the composite nature of Hinduism as they worship many deities.(4) The Constitution of the United States gives us the legal right to worship as we choose.(5) It deals with modern lives, the worship of money and several other issues.(6) the Maya built jungle pyramids to worship their gods(7) He wasn't snobby himself but he was the richest guy at Hilton and nothing attracts respect, admiration and worship to a person at a top notch private school than the most green in the place.(8) People who return from Taize invariably speak of the beauty of the chanted songs that constitute its worship .(9) Under the law, voucher students can be taught about religion but cannot be forced to pray, worship or profess a religious belief.(10) The European Convention of Human Rights grants rights of religious worship and observance in public and private.(11) May we all therefore learn to worship , and to learn, in spirit and in truth.(12) the church was opened for public worship(13) Although idol worship is not indicated in Sikhism, many Sikhs attend Hindu temples.(14) However, the Buddhists adapted their practices to include the Confucian custom of ancestor worship .(15) The hair used in sheitls originates from India where women allegedly cut their hair during religious rituals involving idol worship .(16) The Minster was probably never seen by ordinary people as their principal place of worship .
Related Phrases of worship
(1) to worship ::
Աստծուն երկրպագելու
(2) place of worship ::
տեղ պաշտամունքի
(3) freedom of worship ::
ազատությունը պաշտամունքի
(4) ancestor worship ::
նախամայր երկրպագությունը
(5) money worship ::
գումար երկրպագությունը
(6) religious worship ::
կրոնական երկրպագությունը
(7) blind worship ::
կույր պաշտամունքը
Synonyms
Noun
1. reverence ::
ակնածանք
2. service ::
ծառայություն
3. admiration ::
հիացմունք
4. adoration ::
երկրպագություն
Verb
5. revere ::
մեծարել
6. hero-worship ::
հերոս-երկրպագությունը
Different Forms
worship, worshiped, worshiper, worshipers, worshipful, worshiping, worships
Word Example from TV Shows
He has a good mind for warfare,
his men worship him.

He has a good mind for warfare, his men WORSHIP him.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

It's different, your people
don't worship lox.

It's different, your people don't WORSHIP lox.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

And do you still
worship this god?

And do you still WORSHIP this god?

Vikings Season 1, Episode 8

You worship Him your way,
and I'll worship Him mine.

You WORSHIP Him your way, and I'll WORSHIP Him mine.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

and worship your own god?

and WORSHIP your own god?

Vikings Season 1, Episode 8

English to Armenian Dictionary: worship

Meaning and definitions of worship, translation in Armenian language for worship with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of worship in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'worship'

What worship means in Armenian, worship meaning in Armenian, worship definition, examples and pronunciation of worship in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History