English to Armenian Meaning of accept - ընդունել


Accept :
ընդունել

վերցնել, ընդունել, ստանալ, հանել, խոստովանել, ճանաչել, զիջել, տալ, համաձայնվել, ենթարկվել, Զգուշացէք, հավատալ, խնամք, հաշվի առնել, հաշվի նստի, հոգ տանել, հոգ տանել .... մասին, հավաքածու, զբաղեցնել, վարձել, բեռնվել, տեղադրել, թույլ տալ, հարմարեցնել, ենթադրել, շտկումներ համար, տալ - ին, է հաշտվել, տեղ տուէք, պահպանել, հետեւել, վավերացում, հավանություն տալ, թույլտվություն, հագնել, ձեռնարկել, խոստում, գրավ, հանձնարարել, կացություն, թող, հետաքննել, գնել, արջ, աջակցություն, պաշտպանել, ետ, արդարացնել

ընդունելընդունելիընդունելությունընդունումներիընդունվածընդունելովընդունում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of accept in English
Verb(1) consider or hold as true(2) receive willingly something given or offered(3) give an affirmative reply to; respond favorably to(4) react favorably to; consider right and proper(5) admit into a group or community(6) take on as one's own the expenses or debts of another person(7) tolerate or accommodate oneself to(8) be designed to hold or take(9) receive (a report(10) make use of or accept for some purpose(11) be sexually responsive to, used of a female domesticated mammal
Examples of accept in English
(1) To legalise it in that form would be to accept liability and sooner or later the court cases would flood in.(2) you must accept that you made a mistake(3) Nicoli had told her the society in London would accept her if Montague approved her.(4) For me, that moment was walking up the steps to the podium to accept the World Cup at home in Paris.(5) I accept the truth of that statement(6) He may not accept Visa or Mastercard, but his service and efficiency is priceless.(7) you should accept me as I am(8) Ronald is a good match and she ought to accept him(9) we don't accept credit cards(10) I can't accept it as fact(11) it was easier to accept than to refuse(12) My Lord, that is agreed and I accept the liability to pay costs.(13) If he wants to accept Visa charge cards, that's the cut Higgins must forfeit.(14) Not everyone is going to accept us for our beliefs, but so long as we try to embrace them and let them learn we are in the right.(15) They tell farmers that we should accept the proposals because the WTO cuts are going to happen anyway.(16) And if it does, you can't expect everyone to stand around and accept you as you are.
Related Phrases of accept
(1) to accept ::
է ընդունել
(2) not accept ::
չի ընդունի
(3) accept an invitation ::
ընդունում է հրավերը
(4) accept responsibility ::
ընդունում պատասխանատվություն
(5) accept terms ::
ընդունում պայմանները
(6) check and accept ::
ստուգել եւ ընդունում
(7) accept the fact ::
ընդունում է այն փաստը,
(8) refuse to accept ::
հրաժարվում են ընդունել
Synonyms
Verb
1. receive ::
ստանալ
2. take on ::
վերցնել
3. say yes to ::
այո ասել
4. welcome ::
ողջույն
5. believe ::
հավատալ
6. go along with ::
գնալ հետ միասին
7. tolerate ::
հանդուրժել
8. consent ::
համաձայնություն
9. swallow ::
կուլ տալ
10. take ::
վերցնել
11. assume ::
ենթադրել
Antonyms
1. decline ::
նվազել
2. deny ::
ժխտել
3. disallow ::
արգելել
4. disapprove ::
չհավանել
5. negative ::
բացասական
6. refuse ::
հրաժարվել
7. reject ::
մերժել
8. spurn ::
արհամարհել
9. veto ::
վետո
Different Forms
accept, acceptable, acceptance, acceptances, accepted, accepting, accepts
Word Example from TV Shows
I can if you'd just
roll over and accept your fate!

I can if you'd just roll over and ACCEPT your fate!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

Let's say for a moment that
I accept the bath-item-gift hypothesis.

Let's say for a moment that I ACCEPT the bath-item-gift hypothesis.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

Tell the slavers I will receive them here,
and accept their surrender.

Tell the slavers I will receive them here, and ACCEPT their surrender.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

If it's really what you want,
I accept your offer.

If it's really what you want, I ACCEPT your offer.

Vikings Season 1, Episode 7

He could return to India, immigrate to
another country willing to accept him...

He could return to India, immigrate to another country willing to ACCEPT him...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

English to Armenian Dictionary: accept

Meaning and definitions of accept, translation in Armenian language for accept with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of accept in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'accept'

What accept means in Armenian, accept meaning in Armenian, accept definition, examples and pronunciation of accept in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History