English to Armenian Meaning of annoy - ձանձրացնել


Annoy :
ձանձրացնել

ձանձրացնել, գլխացավանք, տաղտկացնել, զայրացնելջղայնացնել, շփում, զարդաքանդակ, գրգռել, սրիկա, զայրացնել, կրակ, լուսավորել, բոց, վրդովել, անհանգստացնել, հանաք, խենթացնել, հրահրել, զայրույթ, գարշանք, հալածել, գերակշռել, ծամել, խանգարել, առաջացնում է ակտիվանալ, հուզել, այրվել, հրկիզել, տաքացնել, անզգայացնել

ձանձրացնելսրտնեղումանհանգստացնումզայրացանannoyingզայրացնումannoywareannoywares
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of annoy in English
Verb(1) cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations
Examples of annoy in English
(1) It was weather enough to annoy the travelers and dampen their morale as well as their clothes.(2) You have full run of the place, unless you annoy me enough to lock you in your room.(3) The people move slowly enough to annoy me but quickly enough to disorient me.(4) don't annoy the neighbours(5) ClichÔö£┬«d, stereotypical tales of the relative strengths of men and women always annoy me.(6) So it's not all bad, but there's still enough stupidity around to annoy me if I really think about it.(7) bad manners tend to annoy(8) rock music loud enough to annoy(9) are you trying to annoy me?(10) I didn't like it, but it was enough to really annoy my wife, who would have all smokers hung, drawn and quartered if she could.(11) He is annoyed at having to pay for stamps, petrol and letters to build a case in his defence.(12) Catherine had managed to make me feel guilty and I was annoyed at her for doing so.(13) This kind of thing happens sometimes, but I was annoyed with myself for handling it badly.(14) When we boarded the bus, the driver was annoyed at us for not having tickets, even though it was not our fault.(15) If someone else is annoying you, and they have no idea what effect they are having on you, then what is the point in staying annoyed with them?(16) It was downhill from there and I was annoyed at the way I was treated after that, and this is my chance to get my own back.
Related Phrases of annoy
(1) to annoy ::
ձանձրացնել
Synonyms
Verb
1. irritate ::
զայրացնել
2. vex ::
վրդովել
4. anger ::
զայրույթ
5. exasperate ::
զայրացնել
6. irk ::
ձանձրացնել
7. gall ::
լեղի
8. pique ::
վիրավորվածություն
10. antagonize ::
հակադրվել
11. get on someone's nerves ::
ստանում է ինչ-որ մեկի նյարդերի
12. get to ::
հասնել
15. nettle ::
եղինջ
16. rub the wrong way ::
շփում սխալ ճանապարհ
17. aggravate ::
խորացնել
18. peeve ::
զայրացուցիչ հանգամանք
19. hassle ::
ջանքերը
20. miff ::
Miff
21. rile ::
վրդովել
22. needle ::
ասեղ
23. frost ::
սառնամանիք
24. bug ::
փայտոջիլ
25. get someone's goat ::
ստանալ մեկի այծի
26. get someone's back up ::
ստանալ մեկի մեջքը մինչեւ
27. get in someone's hair ::
ստանալ մեկի մազերի
28. give someone the gears ::
ինչ-որ մեկին շարժակների
30. drive around the bend ::
քշել շուրջ թեքում
31. drive up the wall ::
քշել մինչեւ պատը
32. tee off ::
Tee դուրս
33. tick off ::
Նշեք Ձեզ հետաքրքրող
35. rankle ::
չարչարել
Different Forms
annoy, annoyance, annoyances, annoyed, annoying, annoys, annoyware, annoywares
Word Example from TV Shows
...and on the seventh
he made you to annoy me.

...and on the seventh he made you to ANNOY me.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

This is not the woman
you want to annoy.

This is not the woman you want to ANNOY.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

You pretending otherwise only wastes
my time and se... s to annoy me.

You pretending otherwise only wastes my time and se... s to ANNOY me.

Breaking Bad Season 3, Episode 13

His statements of the obvious
continue to annoy.

His statements of the obvious continue to ANNOY.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

I never meant to annoy anyone.

I never meant to ANNOY anyone.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

English to Armenian Dictionary: annoy

Meaning and definitions of annoy, translation in Armenian language for annoy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of annoy in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'annoy'

What annoy means in Armenian, annoy meaning in Armenian, annoy definition, examples and pronunciation of annoy in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History