English to Armenian Meaning of apply - դիմել


Apply :
դիմել

դիմել, ամրացնել, պառկեցնել, զբաղեցնել, նկարել, կոչ, դատական ​​կերպով հետապնդել, խնդրագիր, հարցում, մուրալ, թափել, շրջանառել, առաջնորդել, խաղալ, քայլ, դիմում, ընդունել, վերցնել, վերցնում է, դատական ​​կարգով հետապնդել, բովանդակել, միավորել, թղթակից անդամ, դնել, կապ, կտոր միասին, շնաթոկ, կցել, աշխատավարձ, հայհոյել, հաստատել, տեղադրել, հավաքածու, տեղ, քշել, համոզել, տիրապետել, կառավարել, սաղավարտ, ներկայացնել միջնորդությունը, կատարել, սազել, պատասխան, տեղավորվում է, քառակուսի, հարկադրել, վերագրել, հաճախել, ընկնում է, կիրառվում իրեն է, հիշեք,, օգտագործում, գործադրել, դնում է, բաշխել, բերել է կրել վրա, օգտագործել

կիրառվում էդիմելկիրառելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of apply in English
Verb(1) put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose(2) be pertinent or relevant or applicable(3) ask (for something(4) apply to a surface(5) be applicable to; as to an analysis(6) give or convey physically(7) avail oneself to(8) ensure observance of laws and rules(9) refer (a word or name(10) apply oneself to
Examples of apply in English
(1) Parliament intended that the authorisation of relevant acts was to apply to existing demonstrations.(2) The electorate can apply to cast their vote at elections and the Government is now considering options to expand the scheme.(3) She has contacted the Charity Commission to apply to be a registered charity.(4) The Government allowed immigrants who had applied for asylum before that date to apply for work.(5) In exceptional circumstances a child can instruct a solicitor to apply to the Court for the right to see their family, including their brothers or sisters.(6) Any volunteers who help gather signatures must be registered voters and must apply to volunteer.(7) to apply for a grant(8) you need to apply to the local authorities for a grant(9) The practitioner's feet are used to apply pressure along the recipient's back, arms and legs.(10) Clean both surfaces and apply a light coating of grease upon reassembly.(11) I decided not to apply to vote in the recent election.(12) the offer does not apply to unionized workers(13) Accelerated procedure is intended to apply to claims which are certified.(14) Due to the crackdown on money laundering, stringent rules now apply to banks when customers do business involving even small sums of money.(15) In that case the petitioning creditor had agreed to apply to withdraw the petition on terms that the debtor paid off the petition debt by instalments.(16) He said he had applied for an advertised post, failed to get the job but had then been contacted later on and invited to apply for a different post.
Related Phrases of apply
(1) apply for ::
դիմել
(2) apply to ::
դիմել
(3) to apply ::
կիրառել
(4) apply for a job ::
դիմել աշխատանքի համար
(5) does not apply ::
չի կիրառվում
(6) apply on ::
կիրառվում է
(7) apply to customs ::
կիրառվում է մաքսային
(8) apply for a passport ::
կիրառվում է անձնագրի
(9) apply pressure ::
ճնշում գործադրել
(10) apply for a loan ::
է դիմել վարկի համար
Synonyms
Verb
2. be relevant ::
պետք է համապատասխան
4. exert ::
գործադրել
5. use ::
օգտագործում
6. hold ::
պահել
7. enforce ::
զորացնել
8. lend oneself ::
lend իրեն
9. give ::
տալ
Different Forms
applies, apply, applying
Word Example from TV Shows
then apply a medicinal ointment
to the...

then APPLY a medicinal ointment to the...

Game of Thrones Season 7, Episode 2

But how do we apply
quantitative metrics

But how do we APPLY quantitative metrics

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

we shall apply aikido.

we shall APPLY aikido.

Money Heist Season 3, Episode 2

All right, we have a turn
coming up here, so prepare
to apply the brakes.

All right, we have a turn coming up here, so prepare to APPLY the brakes.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

Look. Sheldon, if we apply
to be one of those teams...

Look. Sheldon, if we APPLY to be one of those teams...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

English to Armenian Dictionary: apply

Meaning and definitions of apply, translation in Armenian language for apply with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of apply in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'apply'

What apply means in Armenian, apply meaning in Armenian, apply definition, examples and pronunciation of apply in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History