English to Armenian Meaning of bar - բար


Bar :
բար

բար, ժամանակ, առիթ, դյուժին, արքունիքն, խոչընդոտ, բունկեր, խցանում, թաղամաս, արգելք, մաղ, սանձել, առարկություն չունեցող փաստարկ, տակառիկ, ցից, մեխ, գինու խանութ, պանդոկ, փակվել, ցանկապատ, երկաթուղի, պաշտպանություն, բարեխոսության, բարեխոսություն, կալանքի տակ պահելը, զսպվածություն, պարտավորեցնող, ձող, անձնակազմ, ծեծել, գարեջրատուն, խաշել խանութ, հասարակական տունը, թեթեւ, ճառագայթ, լուսավորություն, պայծառություն, փայլ

բար, մորթեղեն, փակվել, կանգ առնել, փակել, վերջ, խանգարել, ստուգում, տրեխ, մի կողմ դնել, բացառել, անցնել դուրս, վերացնել, մերժել, թողնում դուրս

բարbaredbarerbaresbarestbaringբարերBarthBarthesփաստաբան լինելու իրավունքից զրկելdisbars
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bar in English
Noun(1) a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter(2) a counter where you can obtain food or drink(3) a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon(4) musical notation for a repeating pattern of musical beats(5) an obstruction (usually metal(6) the act of preventing(7) (meteorology(8) a submerged (or partly submerged(9) the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction(10) a narrow marking of a different color or texture from the background(11) a block of solid substance (such as soap or wax(12) a portable .30 caliber automatic rifle operated by gas pressure and fed by cartridges from a magazine; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War(13) a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises(14) a heating element in an electric fire(15) (law
Verb(1) prevent from entering; keep out(2) render unsuitable for passage(3) expel, as if by official decree(4) secure with, or as if with, bars
Examples of bar in English
(1) A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would risk rendering it a bar to reform or improvement.(2) a bar to employment(3) Sometimes it is not treated as an absolute bar but as merely an important matter to be weighed on the balance of convenience.(4) That benefits the lessee: it removes a possible bar to registration.(5) The renovations will include an extra bar upstairs, mood lighting on the windows overlooking the river and pastel-themed decor.(6) Routinely described as a gourmet pub, it is really more of a restaurant with a small bar for pre-dinner drinks.(7) Sam reached under the bar , opened a bottle of Irish stout, and put it on the table.(8) Clark's shot hit the bar(9) He looked through the gap between the door and the wall, a small bar of light illuminating his frightened features.(10) In an unprecedented move Magistrate Nicholas got up from the bench and sat at the bar table with the witness and the accused.(11) The space can be subdivided for use as a convenience store and coffee shop or a sandwich bar .(12) the prisoner at the bar(13) In classical Athens, for an adult male to be passive was a bar to the exercise of citizenship.(14) The defendant at the bar stands indicted by the grand jury of this county with the crime of murder in the first degree.(15) A teenager from Westbury got more than he bargained for when he bit into a chocolate bar to find a piece of metal embedded in it.(16) If a tench wants to move from one side of a bar to the other it has two options.
Related Phrases of bar
(1) chocolate bar ::
Շոկոլադե սալիկ
(2) candy bar ::
Քենդի բար
(3) status bar ::
կարգավիճակի բար
(4) scroll bar ::
ոլորել բար
(5) bar chart ::
բար աղյուսակը
(6) gold bar ::
ոսկի բար
(7) salad bar ::
սալատ-բար
(8) the bar ::
բար
(9) menu bar ::
Մենյու Բար
Synonyms
Noun
1. rod ::
ձող
2. block ::
թաղամաս
3. counter ::
հակառակ
4. tavern ::
պանդոկ
5. obstacle ::
խոչընդոտ
7. sandbar ::
խութի
8. saloon ::
սալոնվագոն
9. stripe ::
շերտագիծ
10. measure ::
միջոցառում
11. cake ::
տորթ
12. prevention ::
կանխում
13. legal profession ::
օրինական մասնագիտություն
Verb
14. bolt ::
մաղ
15. prohibit ::
արգելել
16. relegate ::
աքսորել
17. block off ::
արգելափակել
18. exclude ::
բացառել
Different Forms
bar, barer, barest, bars, barth, barthes, disbar, disbars
Word Example from TV Shows
Really? All I got from Leonard was,

Really? All I got from Leonard was, "The Toblerone BAR had nuts."

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24

Admiral Ackbar's Snack Bar
is open for business.

Admiral AckBAR's Snack Bar is open for business.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 22

Oh, look, it's Bert at the bar.
We should go say hi.

Oh, look, it's Bert at the BAR. We should go say hi.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16

- What's the matter?
- This granola bar has peanuts in it.

- What's the matter? - This granola BAR has peanuts in it.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

Bar the gates. Ring the bells.

Bar the gates. Ring the bells.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Armenian Dictionary: bar

Meaning and definitions of bar, translation in Armenian language for bar with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bar in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bar'

What bar means in Armenian, bar meaning in Armenian, bar definition, examples and pronunciation of bar in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History