English to Armenian Meaning of bed - մահճակալ


Bed :
մահճակալ

մահճակալ, պահոցում, պարկ, գիշերել, թախտ, հատակ, Ինքնաթիռ, տակը, բազա, մակերեւույթ, մահիճ, բազմոց, դիվան, ներքնակ, բարձ, գահ, շերտ, թատերահարկ, կարել, շերտեր, խութ, ծածկույթ, գորգ, պաշտոն, տիղմ, նստվածք, աթոռ, ներքեւի, հիմք, գետի հուն, հանգստացում, մնացածը, մգդակած վերմակ, միացնել, տնակ, արմատ, արմատավորել, հավաքածու, ձեռնամուխ

մահճակալմահճակալներsubbed
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bed in English
Noun(1) a piece of furniture that provides a place to sleep(2) a plot of ground in which plants are growing(3) a depression forming the ground under a body of water(4) (geology, especially sedimentary rock(5) a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit(6) single thickness of usually some homogeneous substance(7) the flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc.(8) a foundation of earth or rock supporting a road or railroad track
Verb(1) furnish with a bed(2) place (plants(3) put to bed(4) have sexual intercourse with(5) prepare for sleep
Examples of bed in English
(1) you can bed down in the shed(2) a dog knocked the girl into a bed of ants(3) I was going to go back to bed this morning but I didn't feel tired.(4) If it takes longer than 20 or 30 minutes to get to sleep, do not lie in bed becoming anxious about sleeping.(5) When they had gone through the first container, a second was delivered on the bed of a huge truck.(6) This wine is ideal with slices of cool turkey, dusted with a little sea salt and draped over a crisp lettuce bed on rye bread.(7) I pushed past him into the small room and set the child down on the circular bed of animal furs as gently as possible.(8) Many of these fires happen when someone falls asleep in bed or on upholstered furniture such as a sofa while smoking.(9) Tedd got in the bed of the truck and was looking over the cab as we pulled up to the deer.(10) Next to them on the street a woman sells fruit from her pickup truck, and the bed overflows with pomelos and papayas.(11) Serve hot on a bed of onion, tomato and cucumber rings and plenty of tomato sauce or any chutney of your choice.(12) I turned sideways, leaning against the side of the truck bed , and held my arms out to her.(13) he should bed a woman of his own age and leave this girl alone(14) Each night before bed Eusebio tackles a ritual, signing a pile of photographs to hand out to his adoring public the following day.(15) Granulomas are often seen just beneath the ulcer bed , mainly in the submucosal layer.(16) Not wanting to go back to sleep, she slipped out of bed , and walked down the stairs to the kitchen.
Related Phrases of bed
(1) go to bed ::
գնալ քնելու
(2) make the bed ::
հարդարել անկողինը
(3) double bed ::
երկտեղանոց մահճակալ
(4) in bed ::
անկողնում
(5) to go to bed ::
գնալ քնելու
(6) bed and breakfast ::
անկողին եւ Նախաճաշ
(7) stay in bed ::
մնա անկողնում
(8) bunk bed ::
երկհարկանի մահճակալ
(9) twin bed ::
երկվորյակ մահճակալ
(10) go to bed late ::
գնալ քնելու ուշ
Synonyms
Noun
1. cot ::
մահիճ
2. patch ::
կարկատել
3. base ::
բազա
4. bottom ::
ներքեւի
5. seam ::
կարել
6. layer ::
շերտ
Verb
7. lie with ::
սուտ
8. hit the sack ::
հարվածել է պարկը
Antonyms
1. consciousness ::
գիտակցություն
2. wake ::
արթնանալ
Different Forms
bed, beds, subbed
Word Example from TV Shows
that I can't even
get out of bed.

that I can't even get out of BED.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 19

Come on, let's
get you to bed.

Come on, let's get you to BED.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

...I can get it done before we go to bed.

...I can get it done before we go to BED.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 3

No, you're not.
Pay no attention to that man in the bed.

No, you're not. Pay no attention to that man in the BED.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Go to bed, Tarly.

Go to BED, Tarly.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

English to Armenian Dictionary: bed

Meaning and definitions of bed, translation in Armenian language for bed with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bed in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bed'

What bed means in Armenian, bed meaning in Armenian, bed definition, examples and pronunciation of bed in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History