English to Armenian Meaning of book - գիրք


Book :
գիրք

գիրք, տրակտատ, նույնի, գրանցել, վարժությունների Գիրք, սալաքար գերեզմանաքար, հաշվի գրքույկ, գլուխ, ակնարկ, դիսերտացիա, թեզիս, ֆիքսում, աուդիտ, մնացորդ, կրակոց, հաշիվ, վարկային եւ դեբետային, եկամուտները եւ ծախսերը, ձեռագիր, հավերժացնել, գրառում, նշագծել, գրիչ, մտնել, ձեռք բերել տոմս

գիրքbookableգրանցվումBOOKERամրագրումամրագրումներիbookishգրքույկգրքույկներգրքեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of book in English
Noun(1) a written work or composition that has been published (printed on pages bound together(2) physical objects consisting of a number of pages bound together(3) a compilation of the known facts regarding something or someone(4) a written version of a play or other dramatic composition; used in preparing for a performance(5) a record in which commercial accounts are recorded(6) a collection of playing cards satisfying the rules of a card game(7) a collection of rules or prescribed standards on the basis of which decisions are made(8) the sacred writings of Islam revealed by God to the prophet Muhammad during his life at Mecca and Medina(9) the sacred writings of the Christian religions(10) a major division of a long written composition(11) a number of sheets (ticket or stamps etc.
Verb(1) engage for a performance(2) arrange for and reserve (something for someone else(3) record a charge in a police register(4) register in a hotel booker
Examples of book in English
(1) a book of selected poems(2) A retired Yorkshire country vicar is assuming a new identity - as a comic book supervillain.(3) The comic book nickname said it all: he was part superman, part inspirational leader.(4) is your name in the book?(5) Whether or not ÔÇÿlong distanceÔÇÖ relationships can work is one of those age-old questions in the book of love.(6) I do not recommend trying to make one's career in the comic book business these days.(7) I sat there a while longer, staring down at the vellum pages of the book on the low desk before me.(8) Some readers of the Bible consider the book of Hebrews to be a description of a faith journey.(9) If no one plays a trump, then the highest ranking card to the suit led wins the book .(10) The book of Esther is the only book of the Bible that does not contain the name of God.(11) Fans of the comic book series should enjoy this movie immensely and are likely to be more forgiving of its flaws.(12) After some serious research he wrote a book on the subject, Ancient Mosaics in Bulgaria.(13) a book of memoirs(14) a pattern book(15) you should book your room in advance(16) This is a sad comedown for the man who was once the most important figure in the comic book industry.
Related Phrases of book
(1) address book ::
Հասցեների գրքույկ
(2) book store ::
գրախանութ
(3) comic book ::
զավեշտական ​​գիրքը
(4) phone book ::
հեռախոս գրքույկ
(5) exercise book ::
վարժությունների Գիրք
(6) book bag ::
գրքերի պայուսակ
(7) this book ::
այս գիրքը
(8) book value ::
հաշվեկշռային արժեքը
(9) reference book ::
հղում գրքույկ
(10) reading book ::
ընթերցում գրքույկ
Synonyms
Noun
1. volume ::
ծավալ
2. notebook ::
տետր
3. ledger ::
սալաքար գերեզմանաքար
4. rule book ::
կանոնը գիրքը
5. scripture ::
սուրբ գրությունների
7. script ::
ձեռագիր
8. record ::
գրառում
Verb
10. reserve ::
ռեզերվ
11. arrange ::
դասավորել
Different Forms
book, bookable, booked, booker, booking, bookings, bookish, booklet, booklets, books
Word Example from TV Shows
is this still about
your mom's book?

is this still about your mom's BOOK?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

Or Don Quixote is a book
about a donkey named Hotay.

Or Don Quixote is a BOOK about a donkey named Hotay.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 21

You can't do that. If you make a mark
in a mint comic book, it's no longer mint.

You can't do that. If you make a mark in a mint comic BOOK, it's no longer mint.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

I'm disappointed we're not gonna have
our own comic book store.

I'm disappointed we're not gonna have our own comic BOOK store.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 4

You're kidding.
You have your own book?

You're kidding. You have your own BOOK?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

English to Armenian Dictionary: book

Meaning and definitions of book, translation in Armenian language for book with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of book in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'book'

What book means in Armenian, book meaning in Armenian, book definition, examples and pronunciation of book in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History