English to Armenian Meaning of give - տալ


Give :
տալ

տալ, վճարել, ուղարկել, հետ տուր, տալ - ին, առաքել, առաջարկ, շնորհել, պատճառել, նվիրաբերել, տեղավորել, հաղորդել, ներկա, նվիրել, բերք, հանձնարարել, հրաժարում, գովել, հրաժարվել, սանձազերծել, կապն արձակել, ընդունել, խոստովանել, ճանաչել, զիջել, խորհրդակցել, տեղադրել, պատգամավոր, հանձնել, նկարել, ցրել, թիկնոց, ճառագայթավոր, բեկել, դառնալ փափուկ, մեղմանալ, բթացնել, հալվել, մատակարարում, ծառայել, մթերել, տեղավորել մինչեւ, զգեստավորվել, դնել, վստահել, թույլ տալ, փոխհատուցել, Օգնություն, զիջում է ճնշման, արտադրել, առաջացնել, տարածել, ծնել, տեղեկացնել, հաշվետվություն, խոստում, պատժել, ծեծել, ճիշտ, հարմարեցնել, համաձայնվել, ենթադրել, շտկումներ համար, լիցենզիա, հավանություն տալ, համաձայնություն, վավերացում, թույլատրել, հաստատել, ապահովել, ապահովելու համար, ցնդել, արտաթորել, տալիս են, հանձնվել, հայտարարել, շարադրված, ձեռնամուխ, ծանուցել, առաձգականություն, վայրի, ճկունություն, գարուն, քացի, շղթա, շղթայել, ձեռնաշղթաներ, եղան դուրս

տալտալիս էտալովgivings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of give in English
Noun(1) the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length
Verb(1) cause to have, in the abstract sense or physical sense(2) be the cause or source of(3) transfer possession of something concrete or abstract to somebody(4) convey or reveal information(5) convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow(6) organize or be responsible for(7) convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture(8) give as a present; make a gift of(9) cause to happen or be responsible for(10) dedicate(11) give or supply(12) transmit (knowledge or skills(13) bring about(14) leave with; give temporarily(15) emit or utter(16) endure the loss of
Examples of give in English
(1) give him his due(2) don't give me any of your back talk(3) As well as missing his company, he often mentioned what he would give for the same opportunity.(4) She's pretty, you have to give her that much.(5) give me the police(6) some people give a lot of themselves(7) I give my honour that I shall be ready to depart by the middle of April.(8) Thai fishcakes tend to have a foam-like quality: like padded cushions with a bit of a give .(9) And by the time the voters have had enough of this, the banking tax scandal will be long forgotten - I'd give it a week at most.(10) give my love to all the girls(11) If all this sounds familiar, give yourself a pat on the back for paying attention.(12) You do these things because you hope that they will give you pleasure.(13) Ladies and gentlemen, I give you the Queen!(14) The hearing ended on Thursday and Mr Justice Sullivan will give his judgement this week.(15) when two people who don't get on are thrust together, something's got to give(16) They seemed to enjoy themselves as I heard her give an annoyingly sweet laugh.
Related Phrases of give
(1) give up ::
հանձնվել
(2) to give ::
տալ
(3) never give up ::
երբեք մի հանձնվիր
(4) give in ::
տալ - ին
(5) give back ::
հետ տուր
(6) give birth ::
ծնել
(7) give out ::
տալիս են
(8) give off ::
հանձնվել
(9) give it to me ::
ինձ տուր Դա
Synonyms
Noun
1. elasticity ::
առաձգականություն
2. spring ::
գարուն
Verb
3. present with ::
ներկա են
4. convey to ::
փոխանցել
5. entrust ::
վստահել
6. sacrifice ::
զոհաբերություն
7. allow ::
թույլ տալ
8. show ::
ցուցադրում
9. cause ::
պատճառը
10. produce ::
արտադրել
11. organize ::
կազմակերպել
12. perform ::
կատարել
13. utter ::
բացարձակ
14. administer ::
կառավարել
15. give way ::
տալիս ճանապարհը
16. open ::
բաց
17. pay ::
վճարել
18. devote ::
նվիրել
19. founder ::
հիմնադիր
20. grant ::
շնորհել
21. pass on ::
անցնել
22. generate ::
առաջացնել
23. make ::
անել
24. feed ::
կեր
25. render ::
մատուցել
26. yield ::
բերք
27. gift ::
նվեր
29. afford ::
տալ
30. contribute ::
աջակցել
31. throw ::
նետում
32. leave ::
լքել
33. establish ::
հաստատել
34. apply ::
դիմել
Antonyms
1. hold ::
պահել
2. keep ::
պահել
3. retain ::
պահպանել
Different Forms
give, gives, giving, givings
Word Example from TV Shows
Give her half a chance,
she'll bury it in your face.

Give her half a chance, she'll bury it in your face.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

And give me two kisses in Salty Town

And GIVE me two kisses in Salty Town

Game of Thrones Season 5, Episode 9

You give me, I give you.

You GIVE me, I GIVE you.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Did he give any reason
as to why he came to this moral epiphany?

Did he GIVE any reason as to why he came to this moral epiphany?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

Okay, I'll give it a shot.

Okay, I'll GIVE it a shot.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

English to Armenian Dictionary: give

Meaning and definitions of give, translation in Armenian language for give with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of give in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'give'

What give means in Armenian, give meaning in Armenian, give definition, examples and pronunciation of give in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History