English to Armenian Meaning of concern - մտահոգությունը


Concern :
մտահոգությունը

մտահոգությունը, անհանգստություն, հուզմունք, խնամք, կարծել, գաղափար, մտածելով,, միտքը, կապ, հարաբերություն, ընկերություն, գլխացավ, պատասխանատվություն, տալ, փոխառություն, կողմ, սրելը, Կապ, դիպչել, հարակցություն, անհայտություն, մաս, բաժին, բաժնետոմս, կտոր, Բաժին, միանալով, միություն, վիշտ, ընկճվածություն, Melancholia, վախ, մերկանտիլ ամուր, տուն, գործ

մտահոգությունը, պահել հետ կապը, հավաքածու, զբաղեցնել, վարձել, բեռնվել, տեղադրել, անհանգստություն, խռովել, խուճապ

մտահոգությունըմտահոգվածվերաբերյալմտահոգությունները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of concern in English
Noun(1) something that interests you because it is important or affects you(2) an anxious feeling(3) a feeling of sympathy for someone or something(4) something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness(5) a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it
Verb(1) be relevant to(2) be on the mind of
Examples of concern in English
(1) The owner now wishes to sell the concern due to other business interests.(2) a small, debt-ridden concern(3) The time taken to prepare such schemes was naturally a matter of concern to people affected.(4) it is not necessary for us to concern ourselves with this point(5) such unsatisfactory work gives cause for concern(6) Of particular concern are possible perturbations induced by the probes.(7) Naturally, the time taken by an operating authority to prepare flood defence schemes is a matter of concern to those in affected areas.(8) My teammate was faster than I was at the start, but this did not concern me, and it didn't worry the team either.(9) that's no concern of mine(10) Obviously, that is extremely worrying in a number of ways, and it should concern us all.(11) Cutler's chief concern related to the separation of powers principle.(12) there was concern about health cuts(13) there was a lack of concern for people(14) It comes to him as a surprise that these signs should be a matter of concern to any one of the crafts of men.(15) Not that it matters if our concern with knowledge is scientific or artistic.(16) you must not concern yourself about me
Related Phrases of concern
(1) to whom it may concern ::
Ինչպես որ անկ
(2) concern about ::
մտահոգություն,
(3) concern with ::
մտահոգիչ
(4) going concern ::
անընդհատություն
(5) main concern ::
հիմնական մտահոգությունը
(6) primary concern ::
առաջնային մտահոգությունը
(7) show concern ::
հոգածութիւն
(8) concern over ::
մտահոգություն
(9) concern for ::
մտահոգությունը
(10) matter of concern ::
մտահոգության տեղիք է
Synonyms
Noun
1. anxiety ::
անհանգստություն
2. solicitude ::
հոգատարություն
3. responsibility ::
պատասխանատվություն
4. interest ::
հետաքրքրություն
5. affair ::
գործ
6. company ::
ընկերություն
7. fear ::
վախ
8. business organization ::
բիզնես կազմակերպություն
9. vexation ::
բարկություն
Verb
10. be about ::
լինելու մասին
11. affect ::
ազդել
12. involve oneself in ::
ներգրավել oneself in
13. worry ::
անհանգստություն
14. occupy ::
զբաղեցնել
15. touch ::
դիպչել
Antonyms
1. calm ::
հանգիստ
2. compose ::
կազմել
3. quiet ::
հանգիստ
4. settle ::
լուծել
5. soothe ::
հանգստացնել
Different Forms
concern, concerned, concerning, concerns
Word Example from TV Shows
So the lion does concern himself
with the opinions of...

So the lion does CONCERN himself with the opinions of...

Game of Thrones Season 1, Episode 7

The girl's happiness
is not my concern, nor yours.

The girl's happiness is not my CONCERN, nor yours.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

decency, concern,

decency, CONCERN,

Game of Thrones Season 5, Episode 7

Her concern with the well-being

Her CONCERN with the well-being

Game of Thrones Season 3, Episode 2

What does concern you
is getting him on the train,

What does CONCERN you is getting him on the train,

Westworld Season 2, Episode 3

English to Armenian Dictionary: concern

Meaning and definitions of concern, translation in Armenian language for concern with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of concern in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'concern'

What concern means in Armenian, concern meaning in Armenian, concern definition, examples and pronunciation of concern in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History