English to Armenian Meaning of plot - հողամաս


Plot :
հողամաս

հողամաս, մեքենայություն, Դավադրություն, ինտրիգ, գաղտնի համաձայնություն, ծավալ, կտոր, մաս, կտրել, բաժին, սխեմա, խարդավանք, նենգափոխել, թակարդ, որոգայթ, ծուղակ, փոս, մտրակ, սայթաքել, ցանկ, հատված, ծվեն, խլել, հերթը, մրցամարտը, զառախաղ, շառավիղ, մասնաճյուղ, Ստրատեգիա, հնարք, սարք, արվեստ, հնարքճարպկություն

հողամաս, համաձայնվել, խարդավանք, ինտրիգ, պրակտիկա, էսքիզ, պլան, արգելափակել - ին, արգելափակել են, մատիտ, մտադիր, դիզայն, սխեմա, կողմնացույց, եփել, շտամպ, ընդօրինակել, տպավորվել, քանդակել, նշագծել, նկարել, կառուցել, նկարագրել, կտոր

հողամասսյուժեներըsubplotsubplots
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of plot in English
Noun(1) a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal(2) a small area of ground covered by specific vegetation(3) the story that is told in a novel or play or movie etc.(4) a chart or graph showing the movements or progress of an object
Verb(1) plan secretly, usually something illegal(2) make a schematic or technical drawing of that shows interactions among variables or how something is constructed(3) make a plat of(4) devise the sequence of events in (a literary work or a play, movie, or ballet
Examples of plot in English
(1) he started to plot lines of ancient sites(2) he outlined his idea for a movie plot(3) There was also a piece of ground which my mum and dad kept as a vegetable plot .(4) I am planning to purchase a plot in Bangalore.(5) These ages plot as a normal curve, supporting the assumption that they all derive from a single thermal event.(6) Interpreting that information is not like interpreting a simple plot or graph.(7) Over the last two months everybody at the school has been busy with the planting of a bog garden, a vegetable plot and a Spring Clean of the grounds.(8) They planned to sell the plot to reinvest in their fish farms business.(9) We used funnel plot asymmetry to detect any bias in the trials retrieved.(10) Furthermore, the bike can't stop to evaluate its position and plot a new route; everything must be done in real time.(11) The plot itself is designed for businesses, offices and service space.(12) The plot is far from novel in cinematic history, but is at least a bit of a twist on the standard formulation.(13) The plot of the novel deals with the re-entry into society of a girl who seven years before murdered three children in her care.(14) In fact, the plot of the novel constantly moves around, traveling from place to place like tourists and travel books.(15) Surely the chaos game algorithm will plot the same point multiple times.(16) The plot of Dostoevsky's novel paralleled real-life events.
Related Phrases of plot
(1) plot of land ::
հողամաս
(2) scatter plot ::
թափել հողամաս
(3) the plot thickens ::
հողամաս thickens
(4) box plot ::
արկղ հողամաս
(5) plot twist ::
հողամաս շրջադարձ
(6) burial plot ::
թաղումը հողամաս
(7) plot against ::
դավադրությունը
(8) plot of a play ::
սյուժեն մի խաղի
(9) plot hole ::
հողամաս փոս
(10) plot out ::
դավադրության դուրս
Synonyms
Noun
1. conspiracy ::
Դավադրություն
3. piece of ground ::
կտոր գետնին
4. secret plan ::
գաղտնի պլանը
5. plot of land ::
հողամաս
Verb
6. plan ::
պլան
7. conspire ::
համաձայնվել
8. mark ::
նշագծել
9. diagram ::
դիագրամ
10. plat ::
քարտեզ
Different Forms
plot, plots, subplot, subplots
Word Example from TV Shows
Juliet had her buried
in the family plot.

Juliet had her buried in the family PLOT.

Westworld Season 2, Episode 4

This is not
a small plot of land

This is not a small PLOT of land

Vikings Season 1, Episode 9

That thing's riddled
with plot holes.

That thing's riddled with PLOT holes.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

Uh, believe me,
that is a plot point later.

Uh, believe me, that is a PLOT point later.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

chooses to plot its course
by using the Milky Way.

chooses to PLOT its course by using the Milky Way.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

English to Armenian Dictionary: plot

Meaning and definitions of plot, translation in Armenian language for plot with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plot in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'plot'

What plot means in Armenian, plot meaning in Armenian, plot definition, examples and pronunciation of plot in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History