English to Armenian Meaning of short - կարճ


Short :
կարճ

կարճ, հապավում, կրճատել, ամփոփումը

կարճ, ամփոփում, հակիրճ, սեղմ, քիչ բան, ցածր, աղքատիկ, աննշան, րոպե, ավելի քիչ, քիչ, տակ, փոքր, մանրանկարչություն, մանր, հարմար, ետ, անորակ, թույլ, ակամա դավաճանություն, թերի, ցածրորակ, հանկարծակի, կցկտուր, պատահական, եռանդուն, հարթ, մոտ, մոտակա, մոտիկ, հարեւան, նվազել է, անհիմն, սակավ, նեղ, անվայելուչ, չարագուշակ, սխալ, բաս, փափուկ, հանգիստ, ներքեւում ստանդարտի, սերտորեն հյուսված, մոտ համառ, կրտսեր, պստլիկ, պոնի

կարճ, համառոտ, կարճ ասած, հակիրճ, շուտով

կարճshortedավելի կարճամենակարճshortiesshortingկարճլիկշուտովկարճությանշորտերShorty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of short in English
Noun(1) the location on a baseball field where the shortstop is stationed(2) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(3) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base
Verb(1) cheat someone by not returning him enough money(2) create a short circuit in
Adjective(1) primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration(2) (primarily spatial sense(3) low in stature; not tall(4) of insufficient quantity to meet a need(5) (of memory(6) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices(7) of speech sounds or syllables of relatively short duration(8) less than the correct or legal or full amount often deliberately so(9) lacking foresight or scope(10) tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening(11) marked by rude or peremptory shortness
Adverb(1) quickly and without warning(2) without possessing something at the time it is contractually sold(3) clean across(4) at some point or distance before a goal is reached(5) so as to interrupt(6) at a disadvantage(7) in a curt, abrupt and discourteous manner
Examples of short in English
(1) Often Roth and his cohorts exchange short essays instead of speaking to one another.(2) We'll continue our conversation with both of these senators after a short break.(3) Reading a book of plays is another great way to get some reading in when you're short on time.(4) Supplies were so short that the Japanese resorted to cannibalism, eating the flesh of prisoners and their own troops.(5) Traditionally Pergia weddings are short and the crowd clears out quickly afterwards.(6) There will be tough competition with Northerly, which will also be at short odds.(7) The intent of this short book is for it to be used as a simple and direct guide in a time of great danger.(8) I was fielding at short leg and had the best seat in the house.(9) You look back at the last two or three years, you have a short memory, so you think it will always be thus.(10) There is a fan nearby which fills one ear with white noise and makes me slightly giddy as if I had drunk a short .(11) The Prime Minister's speech was short on any vision that addressed those matters.(12) Two short years was enough to take me from imagining what it must be like to be that person, to actually being that person!(13) If a short squeeze occurs and enough short sellers buy back the stock, the price could go even higher.(14) For as much as I enjoyed my short walk along the river day before yesterday, I really paid for it.(15) From the Roemer it's only a short walk to the banks of the Main River.(16) Bevan was said to have a weakness against the short ball and was restricted to playing limited overs cricket.
Related Phrases of short
(1) in short ::
կարճ ասած
(2) short story ::
պատմվածք
(3) short hair ::
կարճ մազեր
(4) too short ::
շատ կարճ
(5) short-term ::
կարճաժամկետ
(6) short time ::
կարճ ժամանակ
(7) short of ::
կարճ
(8) life is short ::
կյանքը կարճ է
Synonyms
Adjective
1. small ::
փոքր
2. concise ::
հակիրճ
3. brief ::
կարճ
4. scarce ::
սակավ
5. curt ::
կարճ
6. inadequate ::
անբավարար
7. forgetful ::
մոռացկոտ
8. little ::
քիչ բան
9. scant ::
սակավ
10. shortsighted ::
անհեռատես
Adverb
12. unawares ::
անզգուշաբար
Noun
14. shortstop ::
shortstop
Verb
16. short-circuit ::
կարճ միացում
17. short-change ::
կարճաժամկետ փոփոխություն
Antonyms
1. high ::
բարձր
2. lofty ::
վեհ
3. tall ::
բարձրահասակ
4. towering ::
կատաղի
Different Forms
short, shorted, shorter, shortest, shorties, shorting, shortish, shortly, shortness, shorty
Word Example from TV Shows
Perhaps if you planned
for the short term,

Perhaps if you planned for the SHORT term,

Game of Thrones Season 7, Episode 6

have gone with the short one
with the goofy haircut.

have gone with the SHORT one with the goofy haircut.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

for an end to the war, for a short winter.

for an end to the war, for a SHORT winter.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

I'm sorry this is
on such short notice.

I'm sorry this is on such SHORT notice.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

Yeah, well, now,
well... keep it short.

Yeah, well, now, well... keep it SHORT.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

English to Armenian Dictionary: short

Meaning and definitions of short, translation in Armenian language for short with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of short in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'short'

What short means in Armenian, short meaning in Armenian, short definition, examples and pronunciation of short in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History