English to Armenian Meaning of shoot - կրակոց


Shoot :
կրակոց

կրակոց, նորատունկ ծառ, բողբոջել, ծիլ, փոխհատուցել, խաղ պահպանել, զոհ, որսորդություն, որս, ականջ

կրակոց, բողբոջել, կրակ, հրաձգություն, մորակտցար, շտեպսել, նետում, ձգում, սկսել, հնչյուն, ծրագիր, ելնել, թափել, վնաս, ընդհարվել, կտրել, դիպչել, ծվծվալ, հարվածել, տխմար, փոփ, առաջին ծիլեր, լուսանկար, վերցնել

կրակոցհրաձգությունկրակոցներըկադրերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shoot in English
Noun(1) a new branch(2) the act of shooting at targets
Verb(1) hit with a missile from a weapon(2) kill by firing a missile(3) fire a shot(4) make a film or photograph of something(5) send forth suddenly, intensely, swiftly(6) run or move very quickly or hastily(7) move quickly and violently(8) throw or propel in a specific direction or towards a specific objective(9) record on photographic film(10) emit (as light, flame, or fumes(11) cause a sharp and sudden pain in(12) force or drive (a fluid or gas(13) variegate by interweaving weft threads of different colors(14) throw dice, as in a crap game(15) spend frivolously and unwisely(16) score
Examples of shoot in English
(1) In traffic, great goal scorers still have the ability to shoot the puck and score.(2) Cloud looked up at the mountain ahead of them and saw lightning shoot across the area.(3) And during the shoot in Norway, John risked his life by performing a series of extreme stunts on ice.(4) a photo shoot(5) I swooshed down the shoot and collided with the wave from the bowl.(6) The pain can shoot down your lower back into your buttocks, or down your leg.(7) after school, we'd go straight out in the alley to shoot baskets(8) those of you looking for adventure can shoot the rapids(9) We went into town and ate, then went to shoot some pool.(10) Still she performed like a trooper and actually did the shoot so kudos to her.(11) The longer races are natural for me because - shoot ! - I got my early training chasing the bicycle team around town.(12) a road that seemed to just shoot upward at a terrifying angle(13) Take in 300-500 grams of carbs divided among four to seven meals starting the day before your shoot .(14) But they also beg the question, why don't all people drink excessively, gamble away their savings, and shoot heroin?(15) Moss's contention that these lands have been manipulated for producing more game to shoot is historically correct, but that is changing too.(16) to shoot sb for plotting a revolution
Related Phrases of shoot
(1) shoot up ::
նկարահանել մինչեւ
(2) to shoot ::
է կրակել
(3) photo shoot ::
լուսանկարել
(4) shoot down ::
կրակում են ներքեւ
(5) shoot off ::
կրակում դուրս
(6) bamboo shoot ::
բամբուկ կրակել
(7) shoot the moon ::
նկարահանել լուսինը
(8) good shoot ::
Լավ կրակել
(9) shoot through ::
կրակել միջոցով
Synonyms
Noun
1. sprout ::
բողբոջել
Verb
2. gun down ::
հրացան ներքեւ
3. fire ::
կրակ
4. discharge ::
արտահոսել
5. race ::
մրցավազք
6. sprout ::
բողբոջել
7. film ::
ֆիլմ
8. pip ::
ծվծվալ
9. blast ::
պայթյուն
10. snap ::
ճաքել
11. inject ::
ներարկել
12. take ::
վերցնել
13. shoot down ::
կրակում են ներքեւ
14. hit ::
հարվածել
15. bourgeon ::
աճի
16. frivol away ::
frivol հեռու
17. dart ::
նետ
Antonyms
1. crawl ::
քծնել
2. creep ::
սողալ
3. poke ::
հրոց
Different Forms
shoot, shooting, shootings, shoots
Word Example from TV Shows
Oh, shoot, shoot.

Oh, SHOOT, SHOOT.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

Just to shoot the couch
with a paintball gun?

Just to SHOOT the couch with a paintball gun?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 16

-Shoot.\N-Nairobi, get out of there!

-Shoot.
-Nairobi, get out of there!

Money Heist Season 3, Episode 8

But if you shoot me, you're dead.\NSo, put the weapon down.

But if you SHOOT me, you're dead.
So, put the weapon down.

Money Heist Season 3, Episode 8

No, don't shoot. Please!

No, don't SHOOT. Please!

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Armenian Dictionary: shoot

Meaning and definitions of shoot, translation in Armenian language for shoot with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shoot in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'shoot'

What shoot means in Armenian, shoot meaning in Armenian, shoot definition, examples and pronunciation of shoot in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History