English to Armenian Meaning of bother - գլխացավանք


Bother :
գլխացավանք

սրտնեղում, գլխացավանք, սադրանք, թախիծ, ժխոր

գլխացավանք, խառնվել, ձանձրացնել, տաղտկացնել, զայրացնելջղայնացնել, շփում, զարդաքանդակ, գրգռել, սրիկա, զայրացնել, անհանգստություն, վերցնել դժվարությունների, աշխատանքային, կրել, ծանրաբեռնել, կրծոտել, խռովել, ուշադրություն դարձնել

գլխացավանքbotherationանհանգստացրելխանգարումվրացականանհանգստացնող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bother in English
Noun(1) an angry disturbance(2) something or someone that causes trouble; a source of unhappiness
Verb(1) take the trouble to do something; concern oneself(2) cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations(3) to cause inconvenience or discomfort to(4) intrude or enter uninvited(5) make nervous or agitated(6) make confused or perplexed or puzzled
Examples of bother in English
(1) I'm really sorry to bother you with this, Katrina.(2) This comment, though it might've been different under other circumstances, did not bother me at all.(3) We paid a brief visit to Highland Park, but didn't bother with the distillery tour (when you've seen one, you've seen them all).(4) Sorry to bother you with such a rudimentary question.(5) Apparently, no one cared enough about this old house to even bother with locking the door.(6) It was a rather rough-looking chap who said, ÔÇÿSorry to bother you but we're in the area and we're selling fresh fishÔÇÖ.(7) it's no bother , it's on my way home(8) Don't bother with the scenic railway, grumped the driver who picked us up from the Megalong Valley once we'd landed.(9) Point-and-shoot cameras are ideal for this kind of photography, because they let you react quickly with little fuss or bother .(10) I hope she hasn't been a bother(11) The black marks were a bother .(12) I'm sorry to bother you so late, but I am wondering if I can talk to you, privately?(13) Let somebody else bother about developing young players.(14) A woman who turned 104 last Thursday had just one wish for her birthday - she didn't want any fuss or bother .(15) he saved me the bother of having to come up with a speech(16) A year earlier the players had presented a programme of works by Bach, Vivaldi, and Mozart without any fuss or bother .
Related Phrases of bother
(1) bother about ::
անհանգստացնել
(2) bother with ::
անհանգստացնել հետ
(3) it doesn't bother me ::
դա չի մտահոգում ինձ
(4) not to bother ::
չանհանգստացնել
Synonyms
Noun
1. trouble ::
անհանգստություն
2. nuisance ::
տհաճություն
3. annoyance ::
սրտնեղում
4. fuss ::
հուզմունք
Verb
5. disturb ::
խանգարել
6. mind ::
միտքը
7. worry ::
անհանգստություն
8. irritate ::
զայրացնել
9. trouble oneself ::
Տագնապ իրեն
Antonyms
1. calm ::
հանգիստ
2. compose ::
կազմել
3. quiet ::
հանգիստ
4. settle ::
լուծել
5. soothe ::
հանգստացնել
Different Forms
bother, botheration, bothered, bothering, bothers, bothersome
Word Example from TV Shows
Really? The Ilsa character
didn't bother you?

Really? The Ilsa character didn't BOTHER you?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

Honestly, I didn't think
your job would bother me,

Honestly, I didn't think your job would BOTHER me,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

- Don't bother, I'll sleep in Leonard's room.
- No, I can't authorize that.

- Don't BOTHER, I'll sleep in Leonard's room. - No, I can't authorize that.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

Why did you bother
to come back?

Why did you BOTHER to come back?

Vikings Season 1, Episode 8

Why bother?

Why BOTHER?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

English to Armenian Dictionary: bother

Meaning and definitions of bother, translation in Armenian language for bother with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bother in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bother'

What bother means in Armenian, bother meaning in Armenian, bother definition, examples and pronunciation of bother in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History