English to Armenian Meaning of compact - սեղմ


Compact :
սեղմ

համաձայնագիր, պայմանագիր, ուխտ, դաշնագիր, սեղմ

սեղմ, խիտ, հաստ, անանցանելի, կարճ, ամփոփում, հակիրճ, ամուր, ուժեղ, կոշտ, պինդ, փակել, կիպ նստած, ինտեգրված, լեփ-լեցուն, անընդհատ, անդադար, ինտեգրել, տեմպի դանդաղման, անվիճելի, զերծ անցքերի, սերտորեն հյուսված, տոթ, կազմված, ճշգրիտ, ամբողջը, անբաժանելի, տարեց

սեղմcompactedCompactercompactestկոմպակտացումԱղբատարկոմպակտկոմպակտությունըcompactorհավաքիչներCompactssubcompactsubcompacts
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of compact in English
Noun(1) a small cosmetics case with a mirror; to be carried in a woman's purse(2) a signed written agreement between two or more parties (nations(3) a small and economical car
Verb(1) have the property of being packable or of compacting easily(2) compress into a wad(3) make more compact by or as if by pressing(4) squeeze or press together
Adjective(1) closely and firmly united or packed together(2) having a short and solid form or stature(3) briefly giving the gist of something
Examples of compact in English
(1) Samantha and Todd share a compact space that provides a chair and computer station for each of them at a gracefully curved, solid cherry desk.(2) It was rather a ├ö├ç├┐federal├ö├ç├û approach, a compact between indigenous lords and their nominal superiors.(3) It is true that the Paris region area is denser and more compact than are common world cities (such as London).(4) It's also compact enough to tuck neatly into an entertainment center or tabletop without being too obtrusive.(5) Its texture ranges from dense porcelain-like to a compact granular material composed of minute crystals.(6) Overall the sheltie is a compact dog with a moderately long head, the tiniest of ears and an expression of wisdom and kindness.(7) Dark colors are dramatic but will make a compact space seem smaller.(8) We were standing outside the Monitor's office in the harsh afternoon sun and now Short, a compact woman with a ruddy complexion, took a drag on her cigarette.(9) Be assured, this latest XJ is compact enough to fit into a normal-size garage, and can easily cope with the tight spaces of multi-storey car parks.(10) He's compact and sturdy yet runs like a sprinter.(11) Some evidence indicates that the traction exerted during cell locomotion can concomitantly compact the surrounding network.(12) Excellent marksmanship is one of the key skills required of the marshals, who work in very compact spaces often tens of thousands of feet in the air.(13) Its tiny, bell-shaped, cobalt-blue flowers, each with a very delicate white border, form a compact cluster.(14) His counterpart was a short, compact man, obviously in the type of shape and trim that came from self-indulgent working out.(15) The protein units appear to be packed in a compact hexagonal way and from the position and distribution of the spots it is possible to derive some structural parameters.(16) VerÔö£┬«d CosmetiquÔö£┬«'s bronzing powder is encased in a beautiful silver compact with a mirror and separate compartment for the brush applicator.
Related Phrases of compact
(1) compact disc ::
կոմպակտ դիսկ
(2) compact disk ::
կոմպակտ սկավառակ
(3) compact car ::
կոմպակտ մեքենան
(4) compact bone ::
կոմպակտ ոսկոր
(5) compact flash ::
կոմպակտ ֆլեշ
(6) powder compact ::
Խիտ դիմափոշի
Synonyms
Adjective
1. dense ::
խիտ
2. small ::
փոքր
3. concise ::
հակիրճ
4. thickset ::
ամրակազմ
5. compendious ::
կրճատ
Noun
6. treaty ::
պայմանագիր
7. covenant ::
ուխտ
8. compact car ::
կոմպակտ մեքենան
9. powder compact ::
Խիտ դիմափոշի
Verb
10. compress ::
ճզմել
11. pack together ::
փաթեթավորել միասին
12. pack ::
փաթեթ
13. squeeze ::
քամել
14. wad ::
խից
Antonyms
1. flabby ::
թորշոմած
2. soft ::
փափուկ
Different Forms
compact, compacted, compacter, compactest, compacting, compaction, compactly, compactness, compactor, compactors, compacts, subcompact, subcompacts
Word Example from TV Shows
you best go with
something more compact.

you best go with something more COMPACT.

Breaking Bad Season 4, Episode 2

English to Armenian Dictionary: compact

Meaning and definitions of compact, translation in Armenian language for compact with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of compact in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'compact'

What compact means in Armenian, compact meaning in Armenian, compact definition, examples and pronunciation of compact in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History