English to Armenian Meaning of control - հսկողություն


Control :
հսկողություն

հսկողություն, կանոն, ուժ, սահման, կառավարում, գռփում, սեփականություն, զբաղմունք, զբաղեցնելը, նվաճելը, ռեժիմ, կառավարելը, կառավարություն, հեղինակություն, ազդեցություն, պատիվ, ապացույց, շունչ, քամի, ստախոսություն, շնչելը, ճնշելը, կարգապահություն, ձեռնապահություն, պարտեզ, զբոսայգի, սանձ, առավելություն, մոդա, սկզբունք, օրենք, ստուգում, զննում, ժամանակաշրջան, ժամանակ, Տարիք, պահել, անցկացման, ձեռք, հեռացում, տիրապետություն, ստվեր, խնամք, բանտարկություն, հասնել, կրունկ, ճամպրուկ, դաստակ, զարկերակ, ճիշտ, պնդում, իշխանություն, վերարկու, պիջակ, ամրոց, կանխում, պաշարում, խցանում, ընդդիմություն

հսկողություն, կառավարել, կանոն, վերակացու, քառակուսի, եզ, տիրապետել, ճնշել, արգելակել, նստել, խեղդել, կանխել, պաշարել, հակազդել, խանգարել, ընդդիմանալ, հարմարեցում, զսպելու, հեռացում, վերցնել աթոռը

հսկողությունվերահսկելովվերահսկում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of control in English
Noun(1) power to direct or determine(2) a relation of constraint of one entity (thing or person or group(3) (physiology(4) a standard against which other conditions can be compared in a scientific experiment(5) the activity of managing or exerting control over something(6) the state that exists when one person or group has power over another(7) discipline in personal and social activities(8) great skillfulness and knowledge of some subject or activity(9) a mechanism that controls the operation of a machine(10) a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance(11) the economic policy of controlling or limiting or curbing prices or wages etc.
Verb(1) exercise authoritative control or power over(2) lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits(3) handle and cause to function(4) maintain influence over (others or oneself(5) check or regulate (a scientific experiment(6) place under restrictions; limit access to by law(7) verify by using a duplicate register for comparison(8) be careful or certain to do something; make certain of something(9) have a firm understanding or knowledge of; be on top of
Examples of control in English
(1) the pilot had manual control of the plane(2) you shouldn't have dogs if you can't control them(3) She would return to the village in the morning, when she had control over her emotions again.(4) due to circumstances beyond our control(5) The driving paradigm for police research now is clearly crime control .(6) He was stopped at passport control at the airport.(7) His unerring control of whatever machine he was driving came into play in Indianapolis, too.(8) He also called upon the citizens to launch a green revolution to control increasing pollution levels in the City.(9) Psychiatric supervision may help him control some of his feelings of anxiety and he has been offered this on an outpatient basis.(10) It also provides a central control to operate the other equipment in the room.(11) She stumbled the next few steps, and then managed to take control of her coordination.(12) A further 932 were recruited from the public to act as a control group for comparison.(13) he couldn't control the children(14) Being a scientist at heart, Gorman set up a control experiment with a man born at the same time and the same place as himself.(15) The transmissions were sent at the speed of light through the air to the distant mission control .(16) The offender had limited capacity to control her behaviour in this respect.
Related Phrases of control
(1) remote control ::
Հեռակառավարման վահանակ
(2) control panel ::
Կառավարման վահանակ
(3) out of control ::
դուրս է եկել հսկողությունից
(4) quality control ::
որակի հսկողություն
(5) lose control ::
կորցնում վերահսկողությունը
(6) take control ::
վերահսկել
(7) to control ::
Ինչպես հսկողության
(8) passport control ::
անձնագրերի ստուգում
(9) under control ::
հսկողության տակ
(10) pest control ::
Pest Control
Synonyms
Noun
1. jurisdiction ::
իրավասություն
2. restraint ::
զսպվածություն
3. self-control ::
ինքնատիրապետում
4. switch ::
անջատիչ
5. headquarters ::
շտաբ
6. controller ::
վերահսկիչ
7. ascendance ::
ascendance
8. command ::
հրաման
Verb
9. be in charge of ::
պետք է պատասխանատու
10. restrain ::
զսպել
11. limit ::
սահման
12. command ::
հրաման
13. verify ::
հաստատել
14. contain ::
պարունակել
15. manipulate ::
կեղծել
16. assure ::
հավաստիացնել
17. operate ::
գործել
18. master ::
վարպետ
Antonyms
1. lose ::
կորցնել
Different Forms
control, controlling, controls
Word Example from TV Shows
Never give up control.

Never give up CONTROL.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

"Sometimes I feel like I can CONTROL

The Big Bang Theory Season 7, Episode 19

You took my control away.

You took my CONTROL away.

Money Heist Season 3, Episode 5

Computer :
Warning. Control room breach.

Computer : Warning. Control room breach.

Westworld Season 2, Episode 7

Well,
she's out of control.

Well, she's out of CONTROL.

Westworld Season 2, Episode 9

English to Armenian Dictionary: control

Meaning and definitions of control, translation in Armenian language for control with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of control in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'control'

What control means in Armenian, control meaning in Armenian, control definition, examples and pronunciation of control in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History