English to Armenian Meaning of brand - ապրանքանիշը


Brand :
ապրանքանիշը

ապրանքանիշը, կեռ սուր, սուսեր, թուր, թքել, Bilbo, նշագծել, նշան, կոպիտ կարկատան, դրդիչ

ապրանքանիշը, պայթել, կնիք, տպավորվել, տպել, նշագծել, նկարել, կրակ, արտահոսել, դիպչել դուրս, խարանել

ապրանքանիշըbrandedBrandenbranderbrandersբրենդինգապրանքանիշներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of brand in English
Noun(1) a name given to a product or service(2) a recognizable kind(3) identification mark on skin, made by burning(4) a piece of wood that has been burned or is burning(5) a symbol of disgrace or infamy(6) a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard
Verb(1) burn with a branding iron to indicate ownership; of animals(2) to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful(3) mark with a brand or trademark(4) mark or expose as infamous
Examples of brand in English
(1) How firm are the foundations upon which his brand of champagne socialism have been constructed?(2) ÔÇÿThere's always been a gut feeling that kids and radio would be a good way to brand a product,ÔÇÖ says Fries.(3) the firm will market computer software under its own brand(4) Other brand and product names are trademarks of their respective companies.(5) Yet it does come into conflict with our democratic brand of freedom - the capitalist kind.(6) Our dear Sarah journeyed through the land, having a fiery hot brand in her hand.(7) He also declared his brother-in-law Mahdi [the messiah], a term most Saudis do not identify with their brand of conservative Islam.(8) Yet he still managed to make his special brand of humor understood.(9) The postwar visions of local communists were incompatible with his brand of democratic socialism.(10) His brand of committed socialism has also died.(11) Having a franchise licence of a specific brand gives more benefit to the entrepreneur.(12) The retail service brand has been selected as the focus of this study because of the increasing importance of the brand in retail services.(13) All three have been stars of the hit comedy sketch show, where their mischievous brand of humour has been unleashed on the unsuspecting public.(14) Since another company had by this time registered the name Rajah for their product, the brand was named Kajah.(15) They play games with historical fact in the effort to assert their brand of identity politics.(16) Much is being debated in many quarters about the merits of branding nation-states as if they were a product brand .
Related Phrases of brand
(1) brand name ::
բրենդային անուն
(2) brand-new ::
բոլորովին նոր
(3) brand loyalty ::
ապրանքանիշը հավատարմություն
(4) brand image ::
բրենդի պատկերը
(5) brand awareness ::
բրենդի տեղեկացվածության
(6) brand management ::
ապրանքանիշը կառավարում
(7) to brand ::
Ինչպես բրենդի
(8) brand recognition ::
ապրանքանիշ ճանաչումն
(9) brand equity ::
ապրանքանիշը սեփական կապիտալը
Synonyms
Noun
1. make ::
անել
2. type ::
տիպ
3. identification ::
նույնացում
4. stigma ::
խարան
5. blade ::
բերան
6. marque ::
Marque
7. firebrand ::
դրդիչ
Verb
8. mark ::
նշագծել
9. engrave ::
քանդակել
10. stigmatize ::
խարանել
11. post ::
Գրառման
12. trademark ::
ապրանքանիշ
Different Forms
brand, branded, branden, brander, branders, branding, brands
Word Example from TV Shows
But blue is our brand,
all over Europe.

But blue is our BRAND, all over Europe.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

Because it reinforces our brand.

Because it reinforces our BRAND.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

I got a brand new bikini
so drinks at the pool are on these.

I got a BRAND new bikini so drinks at the pool are on these.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

No, no, this is brand new.
We haven't even been on a proper date yet.

No, no, this is BRAND new. We haven't even been on a proper date yet.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

With the Pardue brand
on their asses?

With the Pardue BRAND on their asses?

Westworld Season 2, Episode 2

English to Armenian Dictionary: brand

Meaning and definitions of brand, translation in Armenian language for brand with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of brand in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'brand'

What brand means in Armenian, brand meaning in Armenian, brand definition, examples and pronunciation of brand in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History