English to Armenian Meaning of brush - խոզանակ


Brush :
խոզանակ

սանր, խոզանակ, քերոց, ցցվել, մազերի մատիտ, նկարչի խոզանակ, ցախավել, սրբել, տրեզ, ժաբո, փոթաշերտ, ամբոխ, ճրագ, պատրույգ, թուփ, կոճղ, մացառուտ, ջահ, թավուտ, Նկարչություն, նկարչություն, մատիտ, կավիճ, փունջ, բույլ, շատ, Նկարիչ, արվեստագետ, ռազմական ընդհարում, գրկելը, վազում-ը, վեճ, կռիվ, գաղտնի, ավլում, դիպչել, կինոնկար, քամել, կալսել, ջախջախել, մաղ

խոզանակbrushedխոզանակներbrushing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of brush in English
Noun(1) a dense growth of bushes(2) an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle(3) momentary contact(4) conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor(5) a bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox(6) a minor short-term fight(7) the act of brushing your teeth(8) the act of brushing your hair(9) contact with something dangerous or undesirable
Verb(1) rub with a brush, or as if with a brush(2) touch lightly and briefly(3) clean with a brush(4) sweep across or over(5) remove with or as if with a brush(6) cover by brushing
Examples of brush in English
(1) You would agree and yet still press yourself against me for a brush of the lips.(2) my first brush with fame(3) He talks to others who had a brush with disaster fighting fires and rock-climbing in the Blue Mountains.(4) Suddenly, Larken felt icy fingers brush against her face and neck.(5) Once the pan is hot, brush the roast with the olive oil, and sear on all sides, approximately 8 to 10 minutes total cooking time.(6) The marsh, before barely visible through the brush , is now easy to see.(7) Gwyn managed to make a warm fire out of a pathetic pile of dry sticks and brush .(8) With extreme care he began to brush away dust from the stones on the floor of what he knew was a tomb.(9) I like to apply it with a powder brush rather than the puff it comes with.(10) All it takes is a single brush of color across the lids or under the eyes or a touch at the outer corners.(11) Lia tilted her head to the side, allowing his fingers to brush against her cheek, lightly.(12) Ever wary, he might poke his head or body out of the brush a few minutes later - or perhaps not.(13) the lightest brush of his lips against her cheek(14) Slowly, she brought a tremulous hand up, starting as she felt her fingers brush against her cheek.(15) The signs, however, are that no matter how polite or mutual the rules of engagement, his brush with the spikier side of his best friend has left him somewhat cowed.(16) He said his brush with death and daily fight for fitness forced him to re-evaluate his goals and gave him a renewed zest for life and work.
Related Phrases of brush
(1) brush teeth ::
ատամի խոզանակ
(2) toilet brush ::
զուգարան խոզանակ
(3) shaving brush ::
սափրվելու վրձնիկ
(4) wire brush ::
մետաղալար խոզանակ
(5) brush the teeth ::
խոզանակ ատամները
(6) scrubbing brush ::
scrubbing խոզանակ
(7) brush up on ::
խոզանակ մինչեւ
Synonyms
Noun
1. hairbrush ::
սանր
2. sweep ::
ավլում
3. touch ::
դիպչել
4. encounter ::
հանդիպում
5. undergrowth ::
թփուտ մացառուտ
7. brushwood ::
թփուտ
8. light touch ::
թեթեւ հպում
Verb
9. groom ::
ձիապան
10. touch ::
դիպչել
11. push ::
հրում
12. sweep ::
ավլում
Different Forms
brush, brushed, brushes, brushing
Word Example from TV Shows
I'm gonna go brush my teeth;
it might take a while.

I'm gonna go BRUSH my teeth; it might take a while.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

Not the brush part.
Just the little rubber thing...

Not the BRUSH part. Just the little rubber thing...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 6

I just forgot
to brush my teeth.

I just forgot to BRUSH my teeth.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

No. I need to brush my teeth,
but your moth's

No. I need to BRUSH my teeth, but your moth's

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

You must be proud to be as funny as a
man whose balls brush his knees.

You must be proud to be as funny as a man whose balls BRUSH his knees.

Game of Thrones Season 3, Episode 1

English to Armenian Dictionary: brush

Meaning and definitions of brush, translation in Armenian language for brush with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of brush in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'brush'

What brush means in Armenian, brush meaning in Armenian, brush definition, examples and pronunciation of brush in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History