English to Armenian Meaning of breathe - շնչել


Breathe :
շնչել

շնչել, ներշնչել, հանգստանալ, թառ, հանգչել, դադար, լուծել, կանգ առնել, դադարել, վեր հրել, ապրել, գոյություն ունենալ, սնվել, անցնել, բերել, հրահրել, շշունջ, բացահայտել, հրատարակել, դնել, արտահայտել, հայտնաբերել, վարժություն, զարգանալ, դուրս բերել, ձայն

շնչելշունչշնչումշնչառություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of breathe in English
Verb(1) draw air into, and expel out of, the lungs(2) be alive(3) impart as if by breathing(4) allow the passage of air through(5) utter or tell(6) manifest or evince(7) take a short break from one's activities in order to relax(8) reach full flavor by absorbing air and being let to stand after having been uncorked(9) expel (gases or odors
Examples of breathe in English
(1) All the rain we've had means that the worms can't breathe .(2) I had to breathe in deeply, to try and gather my thoughts.(3) The room seemed to breathe the air of a different era.(4) Decanting the wine also introduces air into the wine - letting the wine breathe .(5) letting a wine breathe allows oxygen to enter(6) breathe in through your nose(7) Put your lips over the mouthpiece and breathe in deeply and quickly.(8) She holds the client steady and asks him to breathe in deeply.(9) The soft tissues in the upper airway vibrate when you breathe in and out.(10) Such wines should be left to breathe for a short time before serving simply to allow any bottle sickness to dissipate.(11) plants breathe through their roots(12) When we breathe in, the lungs take in oxygen, which our cells need to live and carry out their normal functions.(13) Through the air process or through inhalation, you actually don't breathe in all that much mercury.(14) Plastic is no good for the soil because soil needs to breathe .(15) This helps the fish breathe and keeps the water from smelling rotten.(16) Close your eyes and breathe in very deeply, concentrate on the days pleasant happenings.
Related Phrases of breathe
(1) to breathe ::
շնչել
(2) breathe in ::
շնչել
(3) breathe deeply ::
շնչել խորապես
(4) breathe out ::
շնչել դուրս
(5) breathe again ::
շնչել կրկին
(6) cannot breathe ::
չի կարող շնչել
(7) breathe into ::
շնչել մեջ
(8) breathe heavily ::
շնչել ծանր
(9) breathe a sigh ::
շնչել մի հոգոց
Synonyms
Verb
1. inhale and exhale ::
ներշնչել եւ արտաշնչել
2. be alive ::
կենդանի լինել
3. instill ::
պատվաստել
4. whisper ::
շշունջ
5. emit ::
արտադրել
6. rest ::
մնացածը
7. suspire ::
suspire
Antonyms
1. depart ::
հեռանալ
2. die ::
մեռնել
3. expire ::
վերջանալ
4. perish ::
մեռնել
5. succumb ::
չդիմանալ
Different Forms
breathe, breathed, breathes, breathing
Word Example from TV Shows
-I’m fine.\N-Breathe, breathe.

-I’m fine.
-Breathe, BREATHE.

Money Heist Season 1, Episode 12

"Don't you think it's solidary of me
to let the hostages go out to BREATHE?"

Money Heist Season 1, Episode 4

because one of our mates needs to breathe,\Nand I won't tell you again.

because one of our mates needs to BREATHE,
and I won't tell you again.

Money Heist Season 1, Episode 4

Outside, so you can breathe fresh air.

Outside, so you can BREATHE fresh air.

Money Heist Season 1, Episode 4

- without at least giving it time to breathe.
- Do as he says.

- without at least giving it time to BREATHE. - Do as he says.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

English to Armenian Dictionary: breathe

Meaning and definitions of breathe, translation in Armenian language for breathe with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of breathe in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'breathe'

What breathe means in Armenian, breathe meaning in Armenian, breathe definition, examples and pronunciation of breathe in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History