English to Armenian Meaning of decision - որոշում


Decision :
որոշում

դատողություն, որոշում, փաստարկ, դատական ​​որոշում կայացնելը, պատճառ, դատավճիռ, վճիռ, որոշումըծ վճիռը հայտարարելը, եզրակացությունը, ընդլայնված, գնահատականը, սահմանումը, նշանակում, եզրափակում, կարգավորում, վճռող, լուծում, լիազորություն, վճռականություն, կազմը, զանազանում, լուծել, իմաստ, երդում, հեղեղատ, համոզմունք, երաշխավոր, գիտելիք, ցույց, ավարտելը, հաշվել, հաշվարկում, հաշիվ, կանխագուշակում, սկզբունք, կախարդանք, հմայախոսքից, խորհուրդ

որոշումորոշումները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of decision in English
Noun(1) the act of making up your mind about something(2) a position or opinion or judgment reached after consideration(3) (boxing(4) the outcome of a game or contest(5) the trait of resoluteness as evidenced by firmness of character or purpose
Examples of decision in English
(1) Even the legislature cannot simply overturn a judicial decision .(2) I've come to a decision(3) a government decision is required(4) a decision was made not to go ahead(5) History will remember that day not only as a day of tragedy but as a day of decision - when the civilized world was stirred to anger and to action.(6) Again and again in America's history, our citizens have faced crucial moments of decision .(7) After a few minutes of decision , I pulled out extremely tight jeans and a sleek black top.(8) Yet he passed this first test with flying colors, fighting his way to a ten round decision .(9) The tribunal's final decision is still pending.(10) In terms of the loss sought, the claimant asserts that he was left unemployed by virtue of the decision of the defendant.(11) We'll bring you the judge's decision in her case as soon as we hear it.(12) she made a decision to go to Cork(13) The fight went to a technical decision after an accidental clash of heads in the fourth round.(14) I'll make the decision on my own(15) However, Hilbert's view that such an automatic method of decision does exist was not universally shared.(16) the information was used as the basis for decision
Related Phrases of decision
(1) make a decision ::
որոշում կայացնել
(2) decision maker ::
Որոշում կայացնողն
(3) make decision ::
որոշում կկայացնի
(4) final decision ::
վերջնական որոշում
(5) take a decision ::
որոշում է կայացնում
(6) decision-making ::
որոշման կայացում
(7) decision making process ::
Որոշման կայացման գործընթացը
(8) decision support system ::
որոշումը աջակցության համակարգի
(9) wise decision ::
իմաստուն որոշումը
Synonyms
Noun
1. resolution ::
որոշում
2. verdict ::
դատավճիռ
4. determination ::
վճռականություն
Antonyms
1. hesitation ::
երկմտանք
2. indecision ::
անվճռականություն
3. vacillation ::
տատանում
Different Forms
decision, decisions
Word Example from TV Shows
- What did he say?
- He said they made the editorial decision...

- What did he say? - He said they made the editorial DECISION...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

And I stand by my decision
100 percent...

And I stand by my DECISION 100 percent...

Breaking Bad Season 3, Episode 12

...and the apparent collective decision
on the part of all womankind...

...and the apparent collective DECISION on the part of all womankind...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

...but hold off on making a career decision
until you have more information.

...but hold off on making a career DECISION until you have more information.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 21

- Sure.
- Again, it's your decision. You're the man.

- Sure. - Again, it's your DECISION. You're the man.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

English to Armenian Dictionary: decision

Meaning and definitions of decision, translation in Armenian language for decision with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of decision in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'decision'

What decision means in Armenian, decision meaning in Armenian, decision definition, examples and pronunciation of decision in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History