English to Armenian Meaning of cancel - վերացնել


Cancel :
վերացնել

ջնջում, լուծում, վերացնել, չնչինություն, չեղյալ հայտարարելը, վերացում, ոչնչացում, խուսափում

ծվեն, ծնոտ, ակցիզ, վերացնել, ջնջել, քորում, անհետանալ, բնաջնջել, ոչնչացնել, ավելորդ, կրծել, ծախսել, վնասել, ուժը կորցրած ճանաչել, ճնշել, չեղյալ հայտարարել, սրբել, անել հեռավորության հետ, հանգցնել

վերացնելչեղարկվել էcancelercancelersչեղյալչեղյալչեղյալprecancelprecanceledprecancelingprecancels
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cancel in English
Noun(1) a notation cancelling a previous sharp or flat
Verb(1) postpone indefinitely or annul something that was scheduled(2) make up for(3) declare null and void; make ineffective(4) remove or make invisible(5) make invalid for use
Examples of cancel in English
(1) Finally, the above classifications relate to promissory conditions but there may also be contingent conditions which either suspend or cancel contractual liability.(2) The union had authorised industrial action without a ballot and the plaintiff obtained an order that the union should withdraw and cancel any instruction, direction or decision to take strike action.(3) a cancel title page(4) The Department wishes to contact them in order to assess the possible effects on them of a decision to cancel your visa.(5) Monday's meeting was abandoned following an early morning track inspection and it was decided at 4 pm on Monday to cancel Tuesday's event.(6) It was then decided in 2001 to cancel these annual events completely.(7) Jefri would cancel the tender process if he found that companies were being manipulated by legislative council members.(8) a stamp franked and with an adhesive cancel(9) Mr Clarke said the G8 had shown clear commitment to tackle poverty with an agreement to cancel the debt of some of the world's poorest countries.(10) he was forced to cancel his visit(11) Some said the administration should intervene and cancel the event.(12) All political parties have decided to cancel all debate on the euro, but to proceed with the referendum.(13) It is understood the decision to cancel a key meeting planned for Monday was taken after detailed examination of the club's accounts.(14) the electric fields may cancel each other out(15) As of now, ABC has no plans to cancel the premiere of the show, which is set for September 21st.(16) As a codicil it does not annul the testament or cancel the promises.
Related Phrases of cancel
(1) to cancel ::
Չեղարկել
(2) cancel out ::
չեղյալ են
(3) cancel reservation ::
չեղյալ հայտարարել վերապահում
(4) cancel each other out ::
դադարեցնել միմյանց
Synonyms
Noun
1. natural ::
բնական
Verb
2. call off ::
զանգահարեք դուրս
3. annul ::
ջնջել
4. neutralize ::
չեզոքացնել
5. delete ::
ջնջել
6. scratch ::
քորում
7. offset ::
փոխհատուցել
8. invalidate ::
անվավեր ճանաչել
9. strike down ::
հարվածեմ
Antonyms
1. continue ::
շարունակել
2. keep ::
պահել
Different Forms
cancel, canceled, canceler, cancelers, canceling, cancelling, cancels, precancel, precanceled, precanceling, precancels
Word Example from TV Shows
I have to call them and cancel that order.

I have to call them and CANCEL that order.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Why don't you cancel
the date and reschedule?

Why don't you CANCEL the date and reschedule?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

and if that means cancelling the
wedding, we cancel the wedding.

and if that means CANCELling the wedding, we CANCEL the wedding.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

Cancel! They've changed their face masks.

Cancel! They've changed their face masks.

Money Heist Season 1, Episode 6

- Give me the phone.
- I thought you wanted to cancel.

- Give me the phone. - I thought you wanted to CANCEL.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3

English to Armenian Dictionary: cancel

Meaning and definitions of cancel, translation in Armenian language for cancel with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cancel in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'cancel'

What cancel means in Armenian, cancel meaning in Armenian, cancel definition, examples and pronunciation of cancel in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History