English to Armenian Meaning of bunch - փունջ


Bunch :
փունջ

փունջ, բույլ, շատ, կապուկ, կուսակցություն, խումբ, հանդերձանք, կողմ, անձնակազմը, սերմ, խուրձ, փաթեթ, գնդակ, ծաղկեպսակ, ծաղկեփունջ, սկավառակ, հակ, բնակտոր, կուզ, գունդ, զանգված, բոքոն, խռնում, խից, կապոց, ծնկատակի ջլեր, ճշտապահություն, տիպ, լարային, ժողովել, զուտ գումարը, տեղավորելը, ընդհանուր, քսակ

փունջbunchedbunchesbunchingbunchy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bunch in English
Noun(1) a grouping of a number of similar things(2) an informal body of friends(3) any collection in its entirety
Verb(1) form into a bunch(2) gather or cause to gather into a cluster
Examples of bunch in English
(1) he halted, forcing the rest of the field to bunch up behind him(2) He would rather get everybody involved, collect a bunch of steals and assists and then make the big plays down the stretch.(3) He's been writing steadily and has accumulated a bunch of fresh songs destined for his sophomore release next year.(4) The directors came in about five minutes before the callbacks were supposed to start, and then handed out a bunch of informational packets and stuff.(5) The heat this year won't have helped, not least because this is a hot and very crowded run at the best of times, with no escaping the sun or the other runners, who bunch up around you.(6) This comes at a time when a suitable location may have been found to bunch five phone masts together in Kew, stamping out the need to erect up to 15 transmitters at separate sites.(7) That's why, in the end, I'd say bring a bunch of your friends together for a party, drink a lot, and rent this film.(8) Rangers are a committed bunch but there is no substitute for playing and they are too shy on football activity in a club chasing the SHC as their priority.(9) If you get a bunch of women together they moan about these same things.(10) Katrina ordered some ham sandwich that, from the picture, was stacked with a whole bunch of meat.(11) the bluesy style that earned him a bunch of '70s hits(12) He sat up and stretched, slowly, feeling his sore muscles bunch .(13) The financing structure is not just a bunch of charitable institutions collecting donations and dispensing funds.(14) A bunch of multiple-choice questions were supposed to determine what our skills were and which fields we would be suited for.(15) By late April Mercury, Venus, Mars and Saturn will bunch up in the western sky just after sunset, with bright Jupiter close by.(16) I found some site that has collected a bunch of different texts that influenced Robert Anton Wilson.
Related Phrases of bunch
(1) bunch of flowers ::
փունջ ծաղիկներով
(2) bunch of grapes ::
փունջ խաղողի
(3) a bunch of grapes ::
մի փունջ խաղողի
(4) bunch of keys ::
փունջ բանալիների
(5) bunch of bananas ::
փունջ բանան
(6) bunch up ::
փունջ է
(7) the pick of the bunch ::
որ նկարը, որ փունջ
(8) bunch of fives ::
փունջ fives
Synonyms
Noun
1. bouquet ::
ծաղկեփունջ
2. cluster ::
բույլ
3. group ::
խումբ
4. an assortment of ::
տեսականի
6. crowd ::
ամբոխ
7. lot ::
շատ
Verb
8. bundle ::
փաթեթ
9. gather ::
հավաքել
10. cluster ::
բույլ
11. bunch together ::
փունջ միասին
Antonyms
1. cavity ::
խորշ
2. concave ::
փորել
3. concavity ::
գոգավոր մակերես
4. dent ::
խոռոչ
5. depression ::
ընկճվածություն
6. dint ::
հետք թողնել
7. hollow ::
խոռոչ
8. indent ::
պահանջագիր
9. indentation ::
ատամիկ
10. indenture ::
indenture
11. pit ::
փոս
12. recess ::
դասամիջոց
Different Forms
bunch, bunched, bunches, bunching, bunchy
Word Example from TV Shows

"Koothrapanties are in a BUNCH."

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Didn't you just buy
a bunch of it yesterday?

Didn't you just buy a BUNCH of it yesterday?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

I might as well explain thermodynamics
to a bunch of Labradoodles.

I might as well explain thermodynamics to a BUNCH of Labradoodles.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 6

A bunch? What's a bunch, Podrick? Six? 20?

A BUNCH? What's a BUNCH, Podrick? Six? 20?

Game of Thrones Season 5, Episode 2

A bunch of knights with him.

A BUNCH of knights with him.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

English to Armenian Dictionary: bunch

Meaning and definitions of bunch, translation in Armenian language for bunch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bunch in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bunch'

What bunch means in Armenian, bunch meaning in Armenian, bunch definition, examples and pronunciation of bunch in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History