English to Armenian Meaning of render - մատուցել


Render :
մատուցել

վճար, վարձատրություն, վճարում, վճարել, մատուցել, ժամկետ

մատուցել, վճար, առաջ քաշել, ներկա, առաջարկ, դաստիարակել, առաքել, տալ, շնորհել, վճարել, հետ տուր, լեհերեն off, ոտքով օրինագիծը, կատարել, գործ, ներկայացնել, խաղալ, Ցուցադրել, նայել, մատնանշել, թվալ, նշել, անել, հերթը, հասունանալ, դնել, նվազեցնել, հավաքածու, ստանալ, դասավորել, պահել, պահպանել

մատուցելմատուցվումմեկնաբանումrenderingsմատուցում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of render in English
Noun(1) a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls
Verb(1) cause to become(2) give something useful or necessary to(3) give an interpretation or rendition of(4) give or supply(5) pass down(6) make over as a return(7) give back(8) to surrender someone or something to another(9) show in, or as in, a picture(10) coat with plastic or cement(11) bestow(12) restate (words(13) melt (fat or lard
Examples of render in English
(1) He makes it a practice to call for the removal of federal judges when they render decisions he disagrees with.(2) He machine-sewed sequins onto linen to render a view of iconic factories with smokestacks.(3) Finch went to considerable lengths to render the star as it appears to the naked eye, using a cluster of compacted marks to re-create its pulsing, seething mass.(4) Place the bacon in a large, heavy pot and cook, stirring, over low heat to render the fat, about 5 minutes.(5) He could take several weeks to render his decision.(6) The judge will likely render a verdict between a few months and a year from now.(7) At the same time, those who render meritorious service should be given due recognition with fitting rewards.(8) Likewise, there are many such women who participate actively in Indian politics and render their services to the country.(9) Further liveliness was achieved in all the blocks by special treatment to the ends, and by varying the cladding between timber boarding and painted render in strong colours.(10) Those people who are dedicated to the cause they have undertaken will render the services.(11) Built in 1981, the 217 square metre bungalow has a stylish exterior combining white painted render with a tiered slate roof and hardwood windows.(12) They render what was familiar to you almost unrecognisable.(13) Stress is laid on good siting (which does not mean on the top of the nearest hill) and the use of local materials such as stone or render .(14) Typically Muscovite yellow render is used extensively on the residential blocks, while the chancery is clad in stone and glass.(15) This external render is then coloured with the local earth colour to decorate the church.(16) Fortunately for this judge, international law precludes having to render a verdict on this fiery French citizen.
Related Phrases of render
(1) render thanks ::
գոհանում
(2) render up ::
մատուցի
(3) render down ::
մատուցել ներքեւ
(4) render service ::
մատուցել ծառայություն
Synonyms
Verb
1. make ::
անել
2. give ::
տալ
3. send in ::
ուղարկել
4. deliver ::
առաքել
5. paint ::
նկարել
6. perform ::
կատարել
7. act ::
գործ
8. translate ::
թարգմանել
10. return ::
վերադարձ
11. submit ::
ներկայացնել
12. depict ::
պատկերել
13. generate ::
առաջացնել
14. supply ::
մատակարարում
15. fork over ::
FORK է
16. try ::
փորձել
17. interpret ::
մեկնաբանել
Antonyms
1. originate ::
ծագել
Different Forms
render, rendered, rendering, renderings, renders
Word Example from TV Shows
three judges will render a verdict.

three judges will RENDER a verdict.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

Ladybugs must render you catatonic.

Ladybugs must RENDER you catatonic.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

...a farmer's cheese that would cause
Leonard to render any room...

...a farmer's cheese that would cause Leonard to RENDER any room...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21

English to Armenian Dictionary: render

Meaning and definitions of render, translation in Armenian language for render with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of render in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'render'

What render means in Armenian, render meaning in Armenian, render definition, examples and pronunciation of render in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History