English to Armenian Meaning of perfect - կատարյալ


Perfect :
կատարյալ

կատարյալ, ճշգրիտ, ճիշտ, անսխալ, լի, կատարուի, ամբողջական, ամբողջը, անբասիր, մաքուր, անխաթար, լավ, գերազանց, անբիծ, չժանգոտվող, բոլոր Լավ, սահմանափակ, անցյալ, տեղի, մեռած, մեկնեցաւ, թմփլիկ, չունենալով որեւէ dimples, չունենալով որեւէ depressions, հաստլիկ, կատարել, Սալոնի, իրականացնել, լուծել, քանդել, զարգանալ, ստանալ, վերջ, կնքել, դադարել

կատարյալկատարելագործվումԿատարելագործողինperfectestperfectibleկատարելագործելովկատարելապեսկատարելությունPerfects
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of perfect in English
Noun(1) a tense of verbs used in describing action that has been completed (sometimes regarded as perfective aspect
Verb(1) make perfect or complete
Adjective(1) being complete of its kind and without defect or blemish(2) without qualification; used informally as (often pejorative(3) precisely accurate or exact
Examples of perfect in English
(1) I couldn't help but display my knack of scanning a rack of women's clothes and picking out the exact, perfect combo for her to try.(2) In a time before now all five elements existed in perfect harmony and each existed with harm to none.(3) A thought's breadth away, a woman of perfect absolutes stood in a field of death.(4) A car pulls into the lot, disturbing the perfect circles made by the ripples.(5) Sure, the ideal would be perfect control of documents as they get passed around and changed.(6) Everything possible is being done to perfect plans to avoid a winter crisis, according to North Yorkshire health chiefs.(7) Very few goods - especially those on display - are in perfect , pristine condition.(8) Delivery vans are equipped with fridge and freezer compartments in order to ensure goods arrive in perfect condition.(9) Since his character is perfect and unchanging, we can put our hope in him and not be disappointed.(10) His ripples in broadcasting are perfect circles - once again, he has to fetch the coffee for the old guard of breakfast radio.(11) Again, she left him impressed with her precise aim and perfect measuring of her distance.(12) The original sign looked the same, but was smaller, and in perfect condition.(13) It is very important to note that she was wearing a white frilly dress that was still in perfect condition.(14) This series is characterised by perfect realism juxtaposed with wild imagination.(15) The donor, having by then changed his mind, declines to perfect the imperfect gift in favour of the intended donee.(16) It was my favorite little black dress that I thought would be absolutely perfect for my date with Rick.
Related Phrases of perfect
(1) present perfect ::
ներկա վաղակատար
(2) just perfect ::
պարզապես կատարյալ
(3) perfect match ::
կատարյալ համընկնում
(4) past perfect ::
անցյալը կատարյալ
(5) practice makes perfect ::
պրակտիկա է դարձնում կատարյալ
(6) perfect couple ::
կատարյալ զույգ
(7) perfect stranger ::
կատարյալ օտարական
(8) present perfect tense ::
ներկա կատարյալ լարված
(9) perfect tense ::
կատարյալ լարված
(10) the perfect ::
կատարյալ
Synonyms
Adjective
1. ideal ::
իդեալական
3. exact ::
ճիշտ
4. absolute ::
բացարձակ
5. unadulterated ::
անխաթար
Noun
6. perfect tense ::
կատարյալ լարված
Verb
7. improve ::
բարելավել
8. hone ::
սրել
Antonyms
1. amiss ::
վատ
2. bad ::
վատ
3. defective ::
թերի
4. imperfect ::
թերի
Different Forms
perfect, perfected, perfecter, perfectest, perfectible, perfecting, perfectly, perfectness, perfects
Word Example from TV Shows
Nothing, you're perfect.

Nothing, you're PERFECT.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 6

But I used science
to construct the perfect joke.

But I used science to construct the PERFECT joke.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

Everything okay?
WALT: Everything's perfect.

Everything okay? WALT: Everything's PERFECT.

Breaking Bad Season 2, Episode 7

It's perfect.

It's PERFECT.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

Phase two, we test it, perfect it,
and hope to live long enough

Phase two, we test it, PERFECT it, and hope to live long enough

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

English to Armenian Dictionary: perfect

Meaning and definitions of perfect, translation in Armenian language for perfect with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of perfect in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'perfect'

What perfect means in Armenian, perfect meaning in Armenian, perfect definition, examples and pronunciation of perfect in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History