English to Armenian Meaning of contract - պայմանագիր


Contract :
պայմանագիր

համաձայնագիր, պայմանագիր, ուխտ, դաշնագիր, գործարք, վարձակալություն, վարձակալված, աշխատանքը կատարվում են պայմանագրով, համագումար, պարտատոմս, կանոն, օրենք, համակարգ, դրույթը, կարգավորումը, կարգավորում, կազմը, վարչակազմը

պայմանագիր, կատարել համաձայնագիր, կազմակերպել, նշանախոսություն, պաշտպանել, կացություն, նեղանալ, կրճատել, նկարել, ամրացնել, ճզմել, նվազեցնել, պրկել, փխրուն, ոլորել, լինել կարճ, կտրել կարճ, ամփոփել, roll մինչեւ, կրկնապատկել մինչեւ, հոտ, փոքրացնել, ցածրացնել, վազում կարճ, ոլորվել, կուչ գալ, խոպոպիկ, ծռմռվել, հմայել, բերել, վաստակել, հաղթանակ, ստանալ, երկմտել, վարանում, Ռավել է, ներգրավել

պայմանագիրպայմանավորվածcontractibleկրճատվողContractingկապալառուկապալառուներպայմանագրեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of contract in English
Noun(1) a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law(2) (contract bridge(3) a variety of bridge in which the bidder receives points toward game only for the number of tricks he bid
Verb(1) enter into a contractual arrangement(2) engage by written agreement(3) squeeze or press together(4) be stricken by an illness, fall victim to an illness(5) become smaller or draw together(6) make smaller(7) compress or concentrate(8) make or become more narrow or restricted(9) reduce in scope while retaining essential elements
Examples of contract in English
(1) When bidding a contract with a minor suit as trumps, the suit is not mentioned.(2) When people laugh, their muscles contract , their pulse rates rise and their breathing is faster.(3) The factory should be self contained and contract for, order and pay for all materials obtained locally.(4) Sanctions on a country could affect its ability to contract for concessional lending.(5) In others, employers contract privately to provide the benefits.(6) Breath-holding helps create a firm base upon which the muscles can effectively contract .(7) When he can't succeed in killing himself, he hires a contract killer to carry out the job for him.(8) Mucus production increases and the muscles surrounding the airways contract , narrowing the space through which air can flow.(9) When these muscles contract , they don't directly push the head forward.(10) Planning permission has already been obtained for the terminal and British Gas intends to contract for the use of 2.2 million tonnes a year of capacity.(11) A contract of marriage may be made through agents acting ad hoc on behalf of the bride and bridegroom themselves, or of their guardians.(12) Biotech companies also contract with individual farmers to grow pharma crops.(13) It is always open to minority shareholders to contract for such representation.(14) He could claim that while creating and producing hit game shows, he was also a contract assassin for the CIA.(15) When an agreement is reached with the owner, a private contract is written and signed.(16) The company wants to contract for as much technological capability as it can.
Related Phrases of contract
(1) breach of contract ::
պայմանագրի խախտում
(2) sales contract ::
վաճառքի պայմանագիր
(3) to contract ::
է պայմանագրով
(4) contract law ::
պայմանագիրը օրենք
(5) sign a contract ::
պայմանագիր կնքել
(6) service contract ::
ծառայություն պայմանագիրը
(7) under contract ::
պայմանագրով
(8) employment contract ::
աշխատանքային պայմանագիր
(9) draft contract ::
նախագիծը պայմանագիրը
(10) social contract ::
սոցիալական պայմանագիրը
Synonyms
Noun
1. agreement ::
համաձայնագիր
2. contract bridge ::
պայմանագիրը կամուրջ
3. declaration ::
հայտարարություն
Verb
4. shrink ::
նեղանալ
5. tighten ::
ձգել
6. wrinkle ::
խորշում
7. shorten ::
կրճատել
8. undertake ::
ձեռնարկել
9. develop ::
զարգանալ
10. incur ::
կրել
11. reduce ::
նվազեցնել
12. get ::
ստանալ
13. narrow ::
նեղ
14. squeeze ::
քամել
15. concentrate ::
կենտրոնանալ
16. sign up ::
գրանցվել
Different Forms
contract, contracted, contractible, contractile, contracting, contractor, contractors, contracts
Word Example from TV Shows
I get to write a contract?

I get to write a CONTRACT?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

You wanna sign a contract
that Sheldon whipped up, go ahead.

You wanna sign a CONTRACT that Sheldon whipped up, go ahead.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

I have something of a contract.

I have something of a CONTRACT.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

You think
I'm gonna bust you
for breach of contract?

You think I'm gonna bust you for breach of CONTRACT?

Westworld Season 2, Episode 9

...is ambiguity in a contract
benefits the party that did not draft it.

...is ambiguity in a CONTRACT benefits the party that did not draft it.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

English to Armenian Dictionary: contract

Meaning and definitions of contract, translation in Armenian language for contract with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of contract in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'contract'

What contract means in Armenian, contract meaning in Armenian, contract definition, examples and pronunciation of contract in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History