English to Armenian Meaning of deal - զբաղվել


Deal :
զբաղվել

զբաղվել, պրոֆեսիա, առեւտրի, գումար, քանակ, ծավալ, չափ, աստիճան, դեղաքանակ, տոկոսադրույքը, շատ, գունդ, ծակել, բուրգ, բեռնել

զբաղվել, բաժանել, կերակրատեսակ դուրս, ծառայել դուրս, պատճառել, գործադուլ, ծառայել, գործարան, հասնել, առեւտրի, շուկա, բանակցություններ վարել, վարվել, գործ, անել, մատակարարում, մթերել, տեղավորել մինչեւ

զբաղվելզբաղվողգործարքներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of deal in English
Noun(1) a particular instance of buying or selling(2) an agreement between parties (usually arrived at after discussion(3) (often followed by `of'(4) a plank of softwood (fir or pine board(5) wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir(6) the cards held in a card game by a given player at any given time(7) the type of treatment received (especially as the result of an agreement(8) the act of distributing playing cards(9) the act of apportioning or distributing something
Verb(1) act on verbally or in some form of artistic expression(2) take into consideration for exemplifying purposes(3) take action with respect to (someone or something(4) succeed in doing, achieving, or producing (something(5) administer or bestow, as in small portions(6) do business; offer for sale as for one's livelihood(7) be in charge of, act on, or dispose of(8) behave in a certain way towards others(9) distribute cards to the players in a game(10) direct the course of; manage or control(11) give out as one's portion or share(12) give (a specific card(13) sell
Examples of deal in English
(1) A great deal of the money that we spend in public schools goes into staff salaries and benefits.(2) The councillor, like his Labour predecessor, points out that this city gets a bad deal from Whitehall.(3) But it's not just the big bargains I love, I get just as much of a high from a two-for-the-price-of-one deal at Iceland.(4) There may be cards left on the table after everyone has played their cards from the first deal .(5) And that means that any increase in taxes or cuts in benefits would lead to an already bad deal becoming much worse.(6) After the deal but before the players pick up their cards, the top card of each hand is turned up.(7) you've got yourself a deal!(8) a deal was struck between the two companies(9) This can be done at any time during the deal by an active player who has a card matching their score.(10) The expectations are not always met and we always want to believe that we are at the receiving end of a bad deal all the time.(11) Ask those closest to the action if Scottish players get a better deal from the current boss.(12) beggars get a bad deal(13) It was the last hand of the night and it was my deal .(14) If you have a tough decision on whom to keep among two or three guys, maybe you can pull a two-for-one deal and net a little better option.(15) We were simply a resolute group of people determined to make the very best of a very bad deal .(16) Tickets were being offered on a two-for-the-price-of-one deal .
Related Phrases of deal
(1) deal with ::
գործ ունենալ
(2) big deal ::
մեծ գործարք
(3) a great deal ::
հրաշալի առաջարկ
(4) a great deal of ::
մեծ գործարք
(5) new deal ::
նոր գործարքը
(6) good deal ::
լավ գործարք
(7) a good deal ::
լավ գործարք
(8) great deal ::
մեծ գործարք
(9) make a deal ::
մի գործարք
(10) deal in ::
գործ
Synonyms
Noun
1. agreement ::
համաձայնագիր
2. trade ::
առեւտրի
3. bargain ::
գործարք
4. softwood ::
Փշատերեւ փայտանյութ
5. hand ::
ձեռք
6. sight ::
տեսարան
Verb
8. concern ::
մտահոգությունը
9. trade in ::
առեւտուր
10. distribute ::
տարածել
11. deliver ::
առաքել
12. take ::
վերցնել
13. manage ::
կառավարել
14. portion out ::
մասը դուրս
15. conduct ::
վարք
16. parcel out ::
հողամասի դուրս
17. address ::
հասցե
18. trade ::
առեւտրի
Different Forms
deal, deals
Word Example from TV Shows
Big deal.
Not knowing is part of the fun.

Big DEAL. Not knowing is part of the fun.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

- No offense meant.
- Our order does not deal in pig shit.

- No offense meant. - Our order does not DEAL in pig shit.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Cohabitation with my girlfriend?
That's a great deal to process.

Cohabitation with my girlfriend? That's a great DEAL to process.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

Of course it's no big deal to you.

Of course it's no big DEAL to you.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

Let's make a deal.

Let's make a DEAL.

Westworld Season 2, Episode 4

English to Armenian Dictionary: deal

Meaning and definitions of deal, translation in Armenian language for deal with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of deal in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'deal'

What deal means in Armenian, deal meaning in Armenian, deal definition, examples and pronunciation of deal in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History