English to Armenian Meaning of board - տախտակ


Board :
տախտակ

տախտակ, տապակել, փայտ, պատվանդան, երաշխիքային, հակառակ, դեմք, մակերեւույթ, հասարակություն, հանձնաժողով, միություն, ակումբ, սեղան, գրասեղան, խոհարար սեղան, ջուտ, ծալովի, մետաքս, հոտ, սպիտակեղեն, սնուցում, նախարարությունը, բյուրո, ժողով, խորհուրդ, շրջան, լանջ, կողմ, ամբիոնից, հատակ, փուլ, հարթակ, ամբիոն, ստվարաթուղթ, թատրոն, ներխուժել, հարձակում, ընկնում է, Strafe, պաշարել, ծագել, աճել, բարձրացում, արթնանալ, բարձրանալ, բարձրանալ մինչեւ, թանկանալու, ելնել, հիմնական տախտակամած

տախտակնստեցինքպանսիոներսահմաններգիշերօթիկտպատախտակները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of board in English
Noun(1) a committee having supervisory powers(2) a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes(3) a flat piece of material designed for a special purpose(4) food or meals in general(5) a vertical surface on which information can be displayed to public view(6) a table at which meals are served(7) electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices(8) a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities(9) a flat portable surface (usually rectangular
Verb(1) get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.(2) live and take one's meals at or in(3) lodge and take meals (at(4) provide food and lodging (for
Examples of board in English
(1) In Australia, I am told it is known as Calliente, and in Germany it is still possible to buy a board for the game under the original name Poch.(2) Place the lobster, shell uppermost, on a board on the table in front of you.(3) Remove the meat to a carving board and cover with foil.(4) During this meeting another board of directors also had to be elected.(5) You start 9.00 am on Monday as a legal secretary, and don't forget to put some overtime in if you want to pay for this week's board and lodging.(6) A router with a guide board clamped at the correct distance can also be used to make the dado cuts.(7) A new constitution and board of directors were put in place after the council threatened to remove funding unless the disputes were resolved.(8) Being the last period of the day, everyone looked just as uninterested as me in whatever the teacher was writing on the board .(9) Pete set the pieces out on the board(10) The staff compile reports and write summaries for the board .(11) sections of board(12) Snip chives into little pieces using scissors or mince them on a cutting board with a sharp knife.(13) Jake's case notes further reveal that he initially thought his job at the hospital was in exchange for board and lodging.(14) You pay for administrative costs, for your board and lodging (absurdly cheap), and your air fare.(15) academic board(16) Gail nodded and bit her lip again, turning her attention back to the game board and staring at the jumbled patterns of red and yellow marbles.
Related Phrases of board
(1) board of directors ::
տնօրենների խորհուրդը
(2) board game ::
սեղանի խաղ
(3) half board ::
Կիսապանսիոն
(4) bulletin board ::
տախտակ
(5) full board ::
Ամբողջական պանսիոն
(6) board games ::
Սեղանի խաղեր
(7) ironing board ::
արդուկի սեղան
(8) circuit board ::
միացում խորհուրդը
Synonyms
Noun
1. plank ::
տապակել
2. committee ::
հանձնաժողով
3. food ::
սնունդ
4. instrument panel ::
գործիք վահանակ
5. table ::
սեղան
6. dining table ::
ճաշասեղան
7. card ::
քարտ
Verb
9. get on ::
ստանում է
10. lodge ::
տնակ
11. accommodate ::
հարմարեցնել
12. room ::
սենյակ
Different Forms
board, boarded, boarder, boarders, boarding, boards
Word Example from TV Shows
- You saw her board the ship?
- Aye, she's on it.

- You saw her BOARD the ship? - Aye, she's on it.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

Or we could do something we'll all enjoy,
like play a board game.

Or we could do something we'll all enjoy, like play a BOARD game.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19

- Very well, I'm on board.
- Seriously?

- Very well, I'm on BOARD. - Seriously?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

Do you see it on the board?

Do you see it on the BOARD?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

- Only room and board?
- That's right.

- Only room and BOARD? - That's right.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

English to Armenian Dictionary: board

Meaning and definitions of board, translation in Armenian language for board with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of board in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'board'

What board means in Armenian, board meaning in Armenian, board definition, examples and pronunciation of board in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History