English to Armenian Meaning of depth - խորություն


Depth :
խորություն

խորություն, հաստություն, բարձրություն, հեղեղատ, խորը drawing, բարդ, խոր, հաստ, ծով, օվկիանոս, Կապույտ, գաղտնիություն, խառնաշփոթություն, ընկճվածություն, փոքրամասնություն, խորշ, անդունդ, բաց թողած տեղ, պեղումներ, փոս, խոռոչ, որջ, կերակուր, քարանձավ, առու, ուտելիք, խրամ, խրամատ, ծակել, շաղափելը, վերջ, օմեգա, սահման, ժամկետ, սիրտ, ընդմիջում, միտքը, ներսում, կազմ, ընկճում, սեղմում, համ

խորությունխորություններ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of depth in English
Noun(1) the extent downward or backward or inward(2) degree of psychological or intellectual profundity(3) (usually plural(4) the intellectual ability to penetrate deeply into ideas(5) the attribute or quality of being deep, strong, or intense
Examples of depth in English
(1) But I probably have spoken enough of this element since any real depth is completely overshadowed by the comedy.(2) She can use the whole depth of the cupboard with ease.(3) He thought he swam about one hundred yards before testing the river's depth again, this time with better result.(4) The humorlessness, self-importance, and complete lack of depth were horrifying but entertaining.(5) While fulfilling the page-turning requirements of the mystery novel, she also creates characters who have moral complexity and depth .(6) We think that as leaders we are supposed to show gravitas: depth , profundity.(7) You can also configure the amount of system memory used for the graphics, with more memory allowing for greater colour depth .(8) Although the depth of petal colour will vary, it is usually a deep shade of maroon, brown or near black.(9) third-year courses typically go into more depth(10) His professionalism, depth of knowledge, and kindness made him an inspiration to amateurs and professionals alike.(11) Tone until the required depth of colour is seen in the shadows, but remember that the lighter image tones will eventually start to colour.(12) And instead of adding depth to the work, the pattern appears merely decorative, like wallpaper.(13) If you have a deeper television set, the depth of the tabletop may also come into play.(14) I have spent days looking at the stone, it has such depth to the colour.(15) The intensity of colour tones, from light to shade and then dark gives depth and added dimension to the picture.(16) the depth of the wardrobe
Related Phrases of depth
(1) in-depth ::
Խորացված
(2) depth of field ::
խորությունը դաշտի
(3) in-depth analysis ::
խորքային վերլուծության
(4) color depth ::
գույնի խորությունը
(5) in-depth knowledge ::
խորացված գիտելիքների
(6) bit depth ::
քիչ խորություն
(7) defense in depth ::
պաշտպանության խորությամբ
(8) depth perception ::
խորությունը ընկալումը
(9) in-depth study ::
խորքային ուսումնասիրության
Synonyms
Noun
2. extent ::
չափ
3. profundity ::
անդունդ
4. complexity ::
բարդություն
5. intensity ::
ինտենսիվացնել
6. deepest part ::
խորին մաս
Antonyms
1. acme ::
գագաթնակետ
2. apex ::
ծայր
3. climax ::
աստիճանավորում
4. crown ::
թագ
5. culmination ::
գագաթնակետ
6. head ::
գլուխ
7. height ::
բարձրություն
8. meridian ::
գագաթնակետ
9. peak ::
լեռնագագաթ
10. pinnacle ::
գագաթնակետ
11. summit ::
գագաթնաժողովը
12. top ::
գագաթ
13. zenith ::
գագաթնակետ
Different Forms
depth, depths
Word Example from TV Shows
Is there any gallery at that depth?

Is there any gallery at that DEPTH?

Money Heist Season 3, Episode 8

I've been studying the two plans,\Nin depth.

I've been studying the two plans,
in DEPTH.

Money Heist Season 3, Episode 2

then you're out of your length, width
and depth.

then you're out of your length, width and DEPTH.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

Depending on the depth...

Depending on the DEPTH...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

English to Armenian Dictionary: depth

Meaning and definitions of depth, translation in Armenian language for depth with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of depth in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'depth'

What depth means in Armenian, depth meaning in Armenian, depth definition, examples and pronunciation of depth in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History