English to Armenian Meaning of despair - հուսահատություն


Despair :
հուսահատություն

հիասթափություն, հուսահատություն, ընկճվածություն, հոռետեսություն, ուժասպառություն, կորուստ հույսով

հուսահատություն, լինել Տխրություն, դառնալ տխուր, է գցել ներքեւ, դառնալ կապույտ, խավար, անկում, ձախողվել

հուսահատությունչվհատվեցանհույս էհուսահատվում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of despair in English
Noun(1) a state in which all hope is lost or absent(2) the feeling that everything is wrong and nothing will turn out well
Verb(1) abandon hope; give up hope; lose heart
Examples of despair in English
(1) We despair for the future of the world.(2) he was beginning to despair of ever knowing(3) In her wake, the chaos of despair is overwhelming.(4) we should not despair(5) The disruption caused to the hall, added to the cost of replacing the windows has left local people in despair .(6) Jocelyn fought back tears; she could not stand to see such despair filling his eyes.(7) A wave of despair washed over him, taking away all of his heated frustration.(8) Meanwhile I continue to despair for the future of this city.(9) The despair in her eyes made her seem older than she actually was.(10) they drove me to despair(11) I fell into despair(12) he was in despair(13) Admittedly, these flights each followed bouts of suicidal despair .(14) a voice full of self-hatred and despair(15) in despair , I hit the bottle(16) Their lack of determination is thought to be something like the despair felt by human sufferers of depression.
Related Phrases of despair
(1) in despair ::
է հուսահատության
Synonyms
Noun
3. discouragement ::
հուսահատություն
4. desperation ::
հուսահատություն
5. distress ::
հյուծում
6. anguish ::
տառապանք
8. despondency ::
ընկճվածություն
9. depression ::
ընկճվածություն
11. melancholy ::
Մելամաղձություն
12. misery ::
խեղճություն
14. defeatism ::
պարտվողականություն
15. pessimism ::
հոռետեսություն
Verb
16. lose hope ::
կորցնում հույսը
17. abandon hope ::
հրաժարվել հույս
18. give up ::
հանձնվել
19. lose heart ::
կորցնել սիրտը
20. lose faith ::
կորցնում հավատը
21. be discouraged ::
է հուսահատություն
22. be despondent ::
պետք է ընկճված
23. be demoralized ::
է բարոյալքված
24. resign oneself ::
հրաժարական տալ իրեն
25. be pessimistic ::
հոռետես չլինել
Different Forms
despair, despaired, despairing, despairs
Word Example from TV Shows
Really touch on the fear
and despair.

Really touch on the fear and DESPAIR.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

So you're saying, if in the depths of despair
she throws herself at you...

So you're saying, if in the depths of DESPAIR she throws herself at you...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

Not much between despair and ecstasy

Not much between DESPAIR and ecstasy

The Big Bang Theory Season 3, Episode 14

You mustn't despair.
Your claim is true. You will be victorious.

You mustn't DESPAIR. Your claim is true. You will be victorious.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Anyway, don't despair.

Anyway, don't DESPAIR.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Armenian Dictionary: despair

Meaning and definitions of despair, translation in Armenian language for despair with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of despair in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'despair'

What despair means in Armenian, despair meaning in Armenian, despair definition, examples and pronunciation of despair in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History