English to Armenian Meaning of engage - զբաղեցնել


Engage :
զբաղեցնել

զբաղեցնել, հավաքածու, վարձել, բեռնվել, տեղադրել, նշանակել, բարդացնել, պաշարել, միահյուսել, ծանրաբեռնել, ներգրավել, գնա մասին, գնում է, թեքություն, կողպեք, աշխատավարձ, դիմել, գրավել, գերել, նկարել, ծառայեցնել, կախարդել, սկսել ճակատամարտը, փողկապը, կոճկել, պարտավորեցնել, ընդունել, խանգարել, թղթակից անդամ, միացնել, կցել, միանալ, շարունակել, խոստում, երդում, երաշխիք, մասնակցել, բաժնետոմս, մտնել, սկսեի, պատճառել, պառկեցնել, աթոռ, ամրացնել, հետ շփվելու

զբաղեցնելզբաղվածներգրավումգրավիչ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of engage in English
Verb(1) carry out or participate in an activity; be involved in(2) consume all of one's attention or time(3) engage or hire for work(4) ask to represent; of legal counsel(5) give to in marriage(6) get caught(7) carry on (wars, battles, or campaigns(8) hire for work or assistance(9) engage for service under a term of contract(10) keep engaged
Examples of engage in English
(1) the clutch will not engage(2) Watch out for their weapons, and engage each respectively.(3) she had offered to engage a room in the house of the woman(4) Only an appeal to the broad mass of the people will work and they will only get excited enough to vote if the agenda is radical enough to engage their interest and support.(5) The play area with its ball pit, stuffed toys, comic racks and computer games can surely engage the attention of children irrespective of their ages.(6) Alas, he's too dull to engage any interest at all.(7) If any town, city or district is to thrive it needs to engage the interest and enthusiasm of its younger generation.(8) It is not reasonable that a solicitor should engage to act on for an indefinite number of years, winding up estates, without receiving any payment on which he can maintain himself.(9) It is the themes as much as the plot that engage the interest.(10) They can also combine with the scout platoon to engage enemy targets for hasty attacks and ambushes.(11) the teams needed to engage with local communities(12) Engage your brain before you engage your weapon.(13) Critics are quick to point to the coalition's adherence to the law of armed combat as a reason for the coalition's inability to engage the enemy as necessary.(14) They were not like the modern fairs but were where employers went to engage workers and people went to seek jobs and also to buy things.(15) The problem seems to be that when you direct your forces to attack an enemy unit, they believe that they should attack that specific unit rather than engage the enemy force as a whole.(16) So we have to engage Beijing in a thorough discussion on this matter.
Related Phrases of engage
(1) engage in ::
զբաղվել
(2) to engage in ::
Ինչպես զբաղվել
(3) engage with ::
զբաղվել է
(4) re-engage ::
կրկին զբաղվել
(5) engage in a lawsuit ::
զբաղվել է դատական ​​հայցի
(6) engage in conversation ::
զբաղվել է զրույցի
(7) engage in trade ::
զբաղվել առեւտրով
Synonyms
Verb
1. capture ::
գրավում
2. employ ::
վարձել
3. contract ::
պայմանագիր
4. participate in ::
մասնակցում են
5. fight ::
կռիվ
6. interlock ::
փոխադարձ բլոկավորում
7. wage ::
աշխատավարձ
8. affiance ::
նշանախոսություն
9. occupy ::
զբաղեցնել
10. enlist ::
արձանագրել
11. take ::
վերցնել
12. operate ::
գործել
13. pursue ::
հետապնդել
Antonyms
1. can ::
կարող
2. discharge ::
արտահոսել
3. dismiss ::
հեռացնել
4. fire ::
կրակ
5. sack ::
պարկ
Different Forms
engage, engaged, engages, engaging
Word Example from TV Shows
...are you planning to engage
in any post-prom mating rituals with Amy?

...are you planning to ENGAGE in any post-prom mating rituals with Amy?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8

And engage in frenzied lovemaking.

And ENGAGE in frenzied lovemaking.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

Do not like to engage in gossip.

Do not like to ENGAGE in gossip.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

you can engage in juvenile attempts

you can ENGAGE in juvenile attempts

Game of Thrones Season 3, Episode 8

She was attempting
to engage me in gossip.

She was attempting to ENGAGE me in gossip.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

English to Armenian Dictionary: engage

Meaning and definitions of engage, translation in Armenian language for engage with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of engage in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'engage'

What engage means in Armenian, engage meaning in Armenian, engage definition, examples and pronunciation of engage in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History