English to Armenian Meaning of entire - ամբողջական


Entire :
ամբողջական

ամբողջական, ամբողջը, ընդհանուր, սպառիչ, լի, պլենար, բոլորը, ուժասպառ, ավարտված, յուրաքանչյուր, մեծ, կոպիտ, հաստլիկ, անխախտ, հիմնավոր, իրական, ինտեգրել, տեմպի դանդաղման, անվիճելի, անխաթար, անվնաս, շարունակական, միասնական, անխափան, միայնակ, մեռած, կոկիկ, մաքուր, անխառն, անդադար, անվերջ, վավերական, առաջնակարտգ, անկեղծ, համընդհանուր, հավիտենական, հավերժական, շիտակ, առանց ծննդյան, ինքնակառավարման ծնվել, գերազանց, ճիշտ, ճշգրիտ, չորքոտանի, չորս-կնճռոտ, անբաժանելի

ամբողջականամբողջովինամբողջականություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of entire in English
Noun(1) uncastrated adult male horse
Adjective(1) constituting the full quantity or extent; complete(2) constituting the undiminished entirety; lacking nothing essential especially not damaged(3) (of leaves or petals(4) (used of domestic animals
Examples of entire in English
(1) Note that this trick does not reduce the size of your file as a whole or make your entire sales content load faster.(2) For one eerily glorious moment in time, the whole entire world seemed to be completely silent.(3) Even in the case of severe damage to the entire intestinal wall, tissues seem to regenerate well.(4) I nod and look around to see broken glass covering the entire room.(5) When one scholar violates that trust, it damages the legitimacy of the entire academy.(6) One tiny mistake could take weeks to undo, a larger error could cause the entire ship irreparable damage.(7) Projecting growth over a whole century for the entire planet is just plain silly.(8) It was finally Saturday, which meant the entire group had a whole day of freedom on their hands.(9) The head teacher says that their entire budget for the whole of last year amounted to $16.(10) The fiber needs to be inspected along its entire length for damage before use.(11) This Agreement embodies the entire understanding of the Parties as it relates to the subject matter hereof.(12) This sounds like entire supposition, and I would like to know what reasoning is behind it.(13) As a result, individual lives, families, and entire cultures have been damaged by sin.(14) For an entire day, the whole village gets ready by hunting and cooking and such.(15) I am afraid that a whole country, an entire people, will be destroyed for nothing.(16) The lack of pricing power is cramping business and could end up damaging the entire economy.
Related Phrases of entire
(1) entire world ::
ամբողջ աշխարհը
(2) entire family ::
ամբողջ ընտանիքը
(3) entire day ::
ամբողջ օրը
(4) entire row ::
ամբողջ տող
(5) entire length ::
ամբողջ երկարությունը
(6) entire column ::
ամբողջ սյունակ
(7) entire journey ::
ամբողջ ճամփորդությունը
Synonyms
Adjective
1. whole ::
ամբողջը
2. intact ::
անձեռնմխելի
3. absolute ::
բացարձակ
4. full ::
լի
5. integral ::
անբաժանելի
Noun
6. stallion ::
հովատակ
Antonyms
1. diffuse ::
սփռած
2. divided ::
բաժանված
Different Forms
entire, entirely, entirety
Word Example from TV Shows
Yes, it's what a rational person does
when his entire life's work is invalidated...

Yes, it's what a rational person does when his ENTIRE life's work is invalidated...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

Walt, did you spend
the entire night out here?

Walt, did you spend the ENTIRE night out here?

Breaking Bad Season 2, Episode 1

...will throw our entire relationship
into question.

...will throw our ENTIRE relationship into question.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 4

The entire nation dedicated a decade
of effort and treasure...

The ENTIRE nation dedicated a decade of effort and treasure...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

Just rattling a little tin cup
to the entire world.

Just rattling a little tin cup to the ENTIRE world.

Breaking Bad Season 2, Episode 12

English to Armenian Dictionary: entire

Meaning and definitions of entire, translation in Armenian language for entire with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of entire in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'entire'

What entire means in Armenian, entire meaning in Armenian, entire definition, examples and pronunciation of entire in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History